วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Duo Duo (多多) MORE - Popu Lady (Lyrics)

เพลง Duō Duō (多多) MORE
ศิลปิน Popu Lady (大元Dà Yuán, Hóng Shī, 宇珊Yǔ Shān, 宝儿Bǎo Er, 庭萱Tíng Xuān)
อัลบั้ม
 Duō Duō (多多) MORE

สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


还要更多 还要更多 比多更多 Wuu Wuu
hái yào gèng duō  hái yào gèng duō  bǐ duō gèng duō  Wuu Wuu
ไห เหย้า เกิ้ง ตัว  ไห เหย้า เกิ้ง ตัว  ปี่ ตัว เกิ้ง ตัว  อู้ อู้

Wuu Wuu  HA HA HA HA HA~

Wuu Wuu  HA HA HA

One more Two more

甜蜜不会嫌多 还要更多 还要更多 比多更多
tián mì bù huì xián duō  hái yào gèng duō  hái yào gèng duō  bǐ duō gèng duō
เถียน มี่ ปู๋ ฮุ่ย เสียน ตัว  ไห เหย้า เกิ้ง ตัว  ไห เหย้า เกิ้ง ตัว  ปี่ ตัว เกิ้ง ตัว

Wuu Wuu  Three more Four more

最后紧要关头 不要让我溜走
zuì hòu jǐn yào guān tóu  bù yào ràng wǒ liū zǒu 
จุ้ย โฮ่ว จิ่น เหย้า กวน โถว  ปู๋ เหย้า ร่าง หว่อ ลิว โจ่ว

也许你觉得说 已经有够放电
yě xǔ nǐ jué de shuō  yǐ jīng yǒu gòu fàng diàn
เย๋ สวี หนี่ เจว๋ เตอะ ซัว  อี่ จิง โหย่ว โก้ว ฟ่าง เตี้ยน

但是我的小鹿 撞得不够强烈
dàn shì wǒ de xiǎo lù  zhuàng de bù gòu qiáng liè 
ตั้น ซื่อ หว่อ เตอะ เสี่ยว ลู่  จ้วง เตอะ ปู๋ โก้ว เฉียง เลี้ย

不够不够 多多加油
bù gòu bù gòu  duō duō jiā yóu
ปู๋ โก้ว ปู๋ โก้ว  ตัว ตัว เจีย โหยว

你要的我要的 其实没有差别 只可惜意志力
nǐ yào de wǒ yào de  qí shí méi yǒu chā bié  zhǐ kě xī yì zhì lì
หนี่ เหย้า เตอะ หว่อ เหย้า เตอะ  ฉี สือ เหมย โหย่ว ชา เปี๋ย  จื๋อ เข่อ ซี อี้ จื้อ ลี่

要我等你放大绝 不够不够 多多加油
yào wǒ děng nǐ fàng dà jué  bù gòu bù gòu  duō duō jiā yóu
เหย้า หวอ เติ๋ง หนี่ ฟ่าง ต้า เจว๋  ปู๋ โก้ว ปู๋ โก้ว  ตัว ตัว เจีย โหยว

*爱的小火种 你煽的风不够猛
ài de xiǎo huǒ zhǒng  nǐ shān de fēng bù gòu měng 
อ้าย เตอะ เสียว หัว จ่ง  หนี่ ซาน เตอะ เฟิง ปู๋ โก้ว เหมิ่ง

别落空 我对你有所期待
bié luò kōng  wǒ duì nǐ yǒu suǒ qī dài
เปี๋ย ลั่ว คง  หว่อ ตุ้ย หนี่ โหยว สั่ว ชี ไต้

快越过 剩下的模糊地带
kuài yuè guò  shèng xià de mó hu dì dài 
ไคว่ เยว่ กั้ว  เซิ่ง เซี่ย เตอะ หมัว ฮุ ตี้ ไต้

别再犹豫退缩 想爱就赶快
bié zài yóu yù tuì suō  xiǎng ài jiù gǎn kuài
เปี๋ย ไจ้ โหยว อวิ้ ทุ่ย ซัว  เสี่ยง อ้าย จิ้ว ก่าน ไคว่

**One more Two more

甜蜜不会嫌多 还要更多(还要更多) 比多更多
tián mì bù huì xián duō  hái yào gèng duō(hái yào gèng duō)  bǐ duō gèng duō
เถียน มี่ ปู๋ ฮุ่ย เสียน ตัว  ไห เหย้า เกิ้ง ตัว(ไห เหย้า เกิ้ง ตัว)  ปี่ ตัว เกิ้ง ตัว

(Wuu Wuu)  Three more Four more

瞬间感动不够 我要感动很久很久
shùn jiān gǎn dòng bù gòu  wǒ yào gǎn dòng hěn jiǔ hěn jiǔ
ซุ่น เจียน ก่าน ต้ง ปู๋ โก้ว  หว่อ เหย้า ก่าน ต้ง เหิน จิ่ว เหิน จิ่ว

One more Two more

浪漫不怕太多 还要更多 还要更多 比多更多
làng màn bù pà tài duō  hái yào gèng duō  hái yào gèng duō  bǐ duō gèng duō
ล่าง ม่าน ปู๋ พ่า ไท่ ตัว  ไห เหย้า เกิ้ง ตัว  ไห เหย้า เกิ้ง ตัว  ปี่ ตัว เกิ้ง ตัว

(Wuu Wuu)  Three more Four more

最后紧要关头 不要让我溜走 客气没女朋友
zuì hòu jǐn yào guān tóu  bù yào ràng wǒ liū zǒu  kè qi méi nǚ péng yǒu
จุ้ย โฮ่ว จิ่น เหย้า กวน โถว  ปู๋ เหย้า ร่าง หว่อ ลิว โจ่ว  เค่อ ชี่ เหมย นวี่ เผิง โหย่ว

Wuu Wuu  HA HA HA HA HA~

Wuu Wuu  HA HA HA

别以为感觉对 就算通过考验 到目前离点头
bié yǐ wéi gǎn jué duì  jiù suàn tōng guò kǎo yàn  dào mù qián lí diǎn tóu 
เปี๋ย อี่ เหวย ก่าน เจว๋ ตุ้ย  จิ้ว ซ่วน ทง กั้ว เข่า เหยี้ยน  เต้า มู่ เฉียน หลี เตี่ยน โถว

似乎还差一些 不够不够 多多加油
sì hū hái chà yī xiē  bù gòu bù gòu  duō duō jiā yóu
ซื่อ ฮู ไห ช่า อี้ เซีย  ปู๋ โก้ว ปู๋ โก้ว  ตัว ตัว เจีย โหยว

眼看着我的心 就快解除戒备 这时候耍内敛
yǎn kàn zhe wǒ de xīn  jiù kuài jiě chú jiè bèi  zhè shí hòu shuǎ nèi liǎn
เหยี่ยน คั่น เจอะ หว่อ เตอะ ซิน  จิ้ว ไคว่ เจี่ย ฉู เจี้ย เป้ย  เจ้อ สือ โฮ่ว สว่า เน่ย เหลี่ยน

实在太缺乏智慧 不够不够 多多加油
shí zài tài quē fá zhì huì  bù gòu bù gòu  duō duō jiā yóu
สือ ไจ้ ไท่ เชว ฝา จื้อ ฮุ่ย  ปู๋ โก้ว ปู๋ โก้ว  ตัว ตัว เจีย โหยว

ซ้ำ *, **

Wuu~ More  Wuu~ More

ซ้ำ **

Wuu Wuu~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...