วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Crazy For Love - JPM (Lyrics)

เพลง Crazy For Love
อัลบั้ม Sān Bǎi Liù Shí Wǔ (三百六十五) 365
ศิลปิน JPM (Jay (小傑) Xiao Jie, Prince (王子) Wang Zi, Modi (毛弟) Mao Di)

สังกัด Sony Music Entertianment Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง


总以为 当英雄 只能够在线上联盟
zǒng yǐ wéi  dāng yīng xióng  zhǐ néng gòu zài xiàn shàng lián méng 
จ๋ง อี่ เหวย  ตัง ยิง โสวง  จื่อ เหนิง โก้ว ไจ้ เซี่ยน ซ่าง เหลียน เหมิง

听见你 呼唤我 相信能与众不同
tīng jiàn nǐ  hū huàn wǒ  xiāng xìn néng yǔ zhòng bù tóng
ทิง เจี้ยน หนี่  ฮู ฮ่วน หว่อ  เซียง ซิ่น เหนิง อวิ่ จ้ง ปู้ ถง

看起来有一点弱 也没有超能力能挥霍
kàn qǐ lái yǒu yī diǎn ruò  yě méi yǒu chāo néng lì néng huī huò
คั่น ฉี่ ไหล โหย่ว อี้ เตี่ยน รั่ว  เย่ เหมย โหย่ว เชา เหนิง ลี่ เหนิง ฮุย ฮั่ว

*感觉你的心为我 在跳动 疯狂 感动 扛下你的梦
gǎn jué nǐ de xīn wèi wǒ  zài tiào dòng  fēng kuáng  gǎn dòng  káng xià nǐ de mèng
ก่าน เจว๋ หนี่ เตอะ ซิน เว่ย หว่อ  ไจ้ เที่ยว ต้ง  เฟิง ขวง  ก่าน ต้ง  ขาง เซี่ย หนี่ เตอะ เมิ่ง

You give me love, give me love, give me love

You give me love, give me love so strong

现实太嚣张 我为你阻挡 做你的肩膀 Woo~
xiàn shí tài xiāo zhāng  wǒ wèi nǐ zǔ dǎng  zuò nǐ de jiān bǎng  Woo~
เซี่ยน สือ ไท่ เซียว จาง  หว่อ เว่ย หนี จู๋ ต่าง  จั้ว หนี่ เตอะ เจียน ป่าง  โว้~

You give me love, give me love, give me love

You give me love, give me love so strong

想实现愿望 我就把流星 都放你心上
xiǎng shí xiàn yuàn wàng  wǒ jiù bǎ liú xīng  dōu fàng nǐ xīn shàng
เสี่ยง สือ เซี่ยน ย่วน ว่าง  หว่อ จิ้ว ป่า หลิว ซิง  โตว ฟ่าง หนี่ ซิน ซ่าง

I'm crazy for love

没想过 我可以 面对恐惧绝不投降
méi xiǎng guò  wǒ kě yǐ  miàn duì kǒng jù jué bù tóu xiáng 
เหมย เสี่ยง กั้ว  หวอ เขอ อี่  เมี่ยน ตุ้ย ข่ง จวี้ เจว๋ ปู้ โถว เสียง

曾发誓 不做的 现在全都能想像
céng fā shì  bù zuò de  xiàn zài quán dōu néng xiǎng xiàng
เฉิง ฟา ซื่อ  ปู๋ จั้ว เตอะ  เซี่ยน ไจ้ เฉวียน โตว เหนิง เสี่ยง เซี่ยง

不再去设想后果 不再空口而是去行动
bù zài qù shè xiǎng hòu guǒ  bù zài kōng kǒu ér shì qù xíng dòng
ปู๋ ไจ้ ชวี่ เซ้อ เสี่ยง โฮ่ว กั่ว  ปู๋ ไจ้ คง โข่ว เอ๋อ ซื่อ ชวี่ สิง ต้ง

ซ้ำ *

你想要月亮 我就把宇宙 都放你心上
nǐ xiǎng yào yuè liàng  wǒ jiù bǎ yǔ zhòu  dōu fàng nǐ xīn shàng
หนี เสี่ยง เหย้า เยว่ เลี่ยง  หว่อ จิ้ว ป๋า อวิ่ โจ้ว  โตว ฟ่าง หนี่ ซิน ซ่าง

You give me love, give me love, give me love

You give me love, give me love so strong

你每个愿望 用尽我力量 要为你收藏 Woo~
nǐ měi gè yuàn wàng  yòng jìn wǒ lì liàng  yào wèi nǐ shōu cáng  Woo~
หนี เหม่ย เก้อ ย่วน ว่าง  ย่ง จิ้น หว่อ ลี่ เลี่ยง  เหย้า เว่ย หนี่ โซว ฉาง  โว้~

You give me love, give me love, give me love

You give me love, give me love so strong

I'm crazy for U, I'm crazy for U, I'm crazy for love

因为你值得
yīn wèi nǐ zhí dé
ยิน เว่ย หนี่ จื๋อ เต๋อ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...