วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Bu Jie Shi Qin Wen (不解释亲吻) Shut up & Kiss Me - Elva Hsiao (Lyrics)

เพลง Bù Jiě Shì Qīn Wěn (不解释亲吻) Shut up & Kiss Me
ศิลปิน Xiāo Yà Xuān (萧亚轩) Elva Hsiao
อัลบั้ม Bù Jiě Shì Qīn Wěn (不解释亲吻) Shut up & Kiss Me

สังกัด Sony Music Entertainment Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง体温这样好 太适合互相拥抱
tǐ wēn zhè yàng hǎo  tài shì hé hù xiāng yōng bào 
ถี่ เวิน เจ้อ ย่าง เห่า  ไท่ ซื่อ เหอ ฮู่ เซียง ยง เป้า

温柔或狂暴都一样绝妙
wēn róu huò kuáng bào dōu yī yàng jué miào
เวิน โหรว ฮั่ว ขวง เป้า โตว อี๋ ย่าง เจว๋ เมี่ยว

一口稻草 傻到被骆驼吃掉
yī kǒu dào cǎo  shǎ dào bèi luò tuó chī diào 
อี้ โข่ว เต้า เฉ่า  ส่า เต้า เป้ย ลั่ว ถัว ชือ เตี้ยว

在最后一秒证明爱的好
zài zuì hòu yī miǎo zhèng míng ài de hǎo 
ไจ้ จุ้ย โฮ่ว อี้ เหมี่ยว เจิ้ง หมิง อ้าย เตอะ เห่า

频率总被解读成外星来的讯号
pín lǜ zǒng bèi jiě dú chéng wài xīng lái de xùn hào
ผิน ลวี้ จ่ง เป้ย เจี่ย ตู๋ เฉิง ไว่ ซิง ไหล เตอะ ซวิ่น เฮ่า

能翻译的软体 网路找不到 但是我确定
néng fān yì de ruǎn tǐ  wǎng lù zhǎo bù dào  dàn shì wǒ què dìng
เหนิง ฟัน อี้ เตอะ หรวน ถี่  หว่าง ลู่ เจ่า ปู๋ เต้า  ตั้น ซื่อ หว่อ เชว่ ติ้ง

总会有个谁 是谁 是谁 是谁 是谁能通通收到
zǒng huì yǒu gè shuí  shì shuí  shì shuí  shì shuí  shì shuí néng tōng tōng shōu dào
จ่ง ฮุ่ย โหย่ว เก้อ สุย  ซื่อ สุย  ซื่อ สุย  ซื่อ สุย  ซื่อ สุย เหนิง ทง ทง โซว เต้า

他一旦出现绝对跑不掉
tā yī dàn chū xiàn jué duì pǎo bù diào 
ทา อี๋ ตั้น ชู เซี่ยน เจว๋ ตุ้ย เผ่า ปู๋ เตี้ยว

I SAY 踩烂旁人画的界线
I SAY cǎi làn páng rén huà de jiè xiàn
ไอ เซ ไฉ่ ล่าน ผัง เหริน ฮว่า เตอะ เจี้ย เซี่ยน

HEAR ME OUT

*我是谁的谁的我爱就好
wǒ shì shuí de shuí de wǒ ài jiù hǎo 
หว่อ ซื่อ สุย เตอะ สุย เตอะ หว่อ อ้าย จิ้ว เห่า

谁唠叨 谁要管教 谁热烈的探讨
shuí láo dāo  shuí yào guǎn jiào  shuí rè liè de tàn tǎo
สุย เหลา เตา  สุย เหย้า ก่วน เจี้ยว  สุย เย่อ เลี้ย เตอะ ท่าน เถ่า

不想解释太无聊 亲吻才需要勤劳
bù xiǎng jiě shì tài wú liáo  qīn wěn cái xū yào qín láo 
ปู้ เสียง เจี่ย ซื่อ ไท่ อู๋ เหลียว  ชิน เหวิ่น ไฉ ซวี เหย้า ฉิน เหลา

真的爱 带给人真心笑
zhēn de ài  dài gěi rén zhēn xīn xiào
เจิน เตอะ อ้าย  ไต้ เก่ย เหริน เจิน ซิน เสี้ยว

我是谁的谁的爱我知道
wǒ shì shuí de shuí de ài wǒ zhī dào 
หว่อ ซื่อ สุย เตอะ สุย เตอะ อ้าย หว่อ จือ เต้า

不暴跳 不会吓跑 不会随便丢掉
bù bào tiào  bù huì xià pǎo  bù huì suí biàn diū diào
ปู๋ เป้า เที่ยว  ปู๋ ฮุ่ย เซี่ย เผ่า  ปู๋ ฮุ่ย สุย เปี้ยน ติว เตี้ยว

不用解释不咆啸 对的花力气抓牢 (Out)
bù yòng jiě shì bù páo xiào  duì de huā lì qì zhuā láo  (Out)
ปู๋ ย่ง เจี่ย ซื่อ ปู้ เผา เสี้ยว  ตุ้ย เตอะ ฮวา ลี่ ชี่ จวา เหลา  (เอาท)

**KISS 就是解药
KISS jiù shì jiě yào
คิส จิ้ว ซื่อ เจี่ย เหย้า

冬天很难熬 夏季才刚来到
dōng tiān hěn nán áo  xià jì cái gāng lái dào 
ตง เทียน เหิ่น หนาน เอ๋า  เซี่ย จี้ ไฉ กัง ไหล เต้า

谁的爱情都该得到礼貌
shuí de ài qíng dōu gāi dé dào lǐ mào
สุย เตอะ อ้าย ฉิง โตว ไก เต๋อ เต้า หลี่ เม่า

就算气泡 也是我要的城堡
jiù suàn qì pào  yě shì wǒ yào de chéng bǎo 
จิ้ว ซ่วน ชี่ เพ่า  เย่ ซื่อ หว่อ เหย้า เตอะ เฉิง เป่า

就算看得到还是谢绝关照
jiù suàn kàn de dào hái shì xiè jué guān zhào
จิ้ว ซ่วน คั่น เตอะ เต้า ไห ซื่อ เซี้ย เจว๋ กวน เจ้า

如果牵手解读成外星人的招摇
rú guǒ qiān shǒu jiě dú chéng wài xīng rén de zhāo yáo 
หยู กั่ว เชียน โส่ว เจี่ย ตู๋ เฉิง ไว่ ซิง เหริน เตอะ เจา เหยา

亲吻是否能再换一声尖叫
qīn wěn shì fǒu néng zài huàn yī shēng jiān jiào
ชิน เหวิ่น ซื่อ โฝ่ว เหนิง ไจ้ ฮ่วน อี้ เซิง เจียน เจี้ยว

我很想知道 总会有个谁
wǒ hěn xiǎng zhī dào  zǒng huì yǒu gè shuí 
หวอ เหิน เสี่ยง จือ เต้า  จ่ง ฮุ่ย โหย่ว เก้อ สุย

是谁 是谁 是谁 是谁能祝福叫好
shì shuí  shì shuí  shì shuí  shì shuí néng zhù fú jiào hǎo
ซื่อ สุย  ซื่อ สุย  ซื่อ สุย  ซื่อ สุย เหนิง จู้ ฝู เจี้ยว เห่า

他的肩膀究竟牢不牢靠
tā de jiān bǎng jiū jìng láo bù láo kào 
ทา เตอะ เจียน ป่าง จิว จิ้ง เหลา ปู้ เหลา เค่า

I SAY 反正我不打算分别人靠
I SAY fǎn zhèng wǒ bù dǎ suàn fēn bié rén kào
ไอ เซ ฝ่าน เจิ้ง หว่อ ปู้ ต่า ซ่วน เฟิน เปี๋ย เหริน เค่า

ซ้ำ *, **

我是谁 谁的谁 请问你是谁
wǒ shì shuí  shuí de shuí  qǐng wèn nǐ shì shuí 
หว่อ ซื่อ สุย  สุย เตอะ สุย  ฉิ่ง เวิ่น หนี่ ซื่อ สุย

谁是谁 他是谁 他是我的谁
shuí shì shuí  tā shì shuí  tā shì wǒ de shuí
สุย ซื่อ สุย  ทา ซื่อ สุย  ทา ซื่อ หว่อ เตอะ สุย

谁爱谁 谁问谁 谁是谁的谁
shuí ài shuí  shuí wèn shuí  shuí shì shuí de shuí 
สุย อ้าย สุย  สุย เวิ่น สุย  สุย ซื่อ สุย เตอะ สุย

谁解释显得愚昧 谁吻的狂烈
shuí jiě shì xiǎn de yú mèi  shuí wěn de kuáng liè
สุย เจี่ย ซื่อ เสี่ยน เตอะ อวิ๋ เม่ย  สุย เหวิ่น เตอะ ขวง เลี้ย

ซ้ำ *

JUST KISS 就是解药
JUST KISS jiù shì jiě yào
จัสท คิส จิ้ว ซื่อ เจี่ย เหย้า

ซ้ำ *, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...