วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Wang Zhe Zhi Sheng (王者之声) The King's Speech - Wilber Pan (Lyrics)

เพลง Wáng Zhě Zhī Shēng (王者之声) The King's Speech
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan
อัลบั้ม Wáng Zhě Chǒu Shēng (王者丑生) Crown & Clown
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลงLet's get hot tonight  What Up What Up

大鼓响起划破片刻宁静
dà gǔ xiǎng qǐ huà pò piàn kè níng jìng 
ต้า กู่ เสียง ฉี่ ฮว่า พั้ว เพี่ยน เค่อ หนิง จิ้ง

沉默不语并不代表我是属于懦弱个性
chén mò bù yǔ bìng bù dài biǎo wǒ shì shǔ yú nuò ruò gè xìng
เฉิน มั่ว ปู้ อวิ่ ปิ้ง ปู๋ ไต้ เปี่ยว หว่อ ซื่อ สู่ อวิ๋ นั้ว รั่ว เก้อ ซิ่ง

这是我的王国 驾到
zhè shì wǒ de wáng guó  jià dào
เจ้อ ซื่อ หว่อ เตอะ หวัง กั๋ว  เจี้ย เต้า

I am the king YO

成千上万 万中选一 千万不能有千万
chéng qiān shàng wàn  wàn zhōng xuǎn yī  qiān wàn bù néng yǒu qiān wàn 
เฉิง เชียน ซ่าง ว่าน  ว่าน จง เสวี่ยน อี  เชียน ว่าน ปู้ เหนิง โหย่ว เชียน ว่าน

口中眼中投射出的一道极光 冲破一片迷茫
kǒu zhōng yǎn zhōng tóu shè chū de yī dào jí guāng  chōng pò yī piàn mí máng
โข่ว จง เหยี่ยน จง โถว เซ้อ ชู เตอะ อี๋ เต้า จี๋ กวง  ชง พั้ว อี๋ เพี่ยน หมี หมาง

照亮黑夜发光 就让全身血液细胞 跳动
zhào liàng hēi yè fā guāng  jiù ràng quán shēn xuè yè xì bāo  tiào dòng
เจ้า เลี่ยง เฮย เย้ ฟา กวง  จิ้ว ร่าง เฉวียน เซิน เซว่ เย้ ซี่ เปา  เที่ยว ต้ง

Letz ride or die high

置声于外
zhì shēng yú wài
จื้อ เซิง อวิ๋ ไว่

Drop it we hot yea we get it on tonite

*Tonight is the night You wanna get high

悬空的心 拒绝再等待
xuán kōng de xīn  jù jué zài děng dài
เสวียน คง เตอะ ซิน  จวี้ เจว๋ ไจ้ เติ่ง ไต้

Tonight is the night You wanna get high

王者之声 就是趁现在 在 在 在~~~
wáng zhě zhī shēng  jiù shì chèn xiàn zài  zài  zài  zài~~~
หวัง เจ่อ จือ เซิง  จิ้ว ซื่อ เชิ่น เซี่ยน ไจ้  ไจ้  ไจ้  ไจ้~~~

Let's get hot tonight  Let's get hot tonight

号角响起 在所不惜
hào jiǎo xiǎng qǐ  zài suǒ bù xī
เฮ่า เจี่ยว เสียง ฉี่  ไจ้ สั่ว ปู้ ซี

Make it hot tonight  So move baby dance baby

点燃皇家的血脉 Yep
diǎn rán huáng jiā de xuè mài  Yep
เตี่ยน หยาน หวง เจีย เตอะ เซว่ ไม่  เยพ

听着那喇叭 响起 叭叭拉叭拉
tīng zhe nà lǎ bā  xiǎng qǐ  bā bā lā bā lā
ทิง เจอะ น่า หล่า ปา  เสียง ฉี่  ปา ปา ลา ปา ลา

Now想起 手握紧 今晚注定掀起革命
Now xiǎng qǐ  shǒu wò jǐn  jīn wǎn zhù dìng xiān qǐ gé mìng
นาว เสียง ฉี่  โส่ว ว่อ จิ่น  จิน หว่าน จู้ ติ้ง เซียน ฉี่ เก๋อ มิ่ง

口中眼中投射出的一道极光 冲破一片迷茫
kǒu zhōng yǎn zhōng tóu shè chū de yī dào jí guāng  chōng pò yī piàn mí máng
โข่ว จง เหยี่ยน จง โถว เซ้อ ชู เตอะ อี๋ เต้า จี๋ กวง  ชง พั้ว อี๋ เพี่ยน หมี หมาง

照亮黑夜发光
zhào liàng hēi yè fā guāng 
เจ้า เลี่ยง เฮย เย้ ฟา กวง

So let go

向我致敬 礼数不用多 当我开口 最经典之作
xiàng wǒ zhì jìng  lǐ shǔ bù yòng duō  dāng wǒ kāi kǒu  zuì jīng diǎn zhī zuò
เซี่ยง หว่อ จื้อ จิ้ง  หลี สู่ ปู๋ ย่ง ตัว  ตัง หว่อ ไค โข่ว  จุ้ย จิง เตี่ยน จือ จั้ว

全城狂欢 没错是为我
quán chéng kuáng huān  méi cuò shì wèi wǒ
เฉวียน เฉิง ขวง ฮวน  เหมย ชั่ว ซื่อ เว่ย หว่อ

All eyes on me

目睹传说
mù dǔ chuán shuō
มู่ ตู่ ฉวน ซัว

ซ้ำ *

Let's get hot tonight  Let's get hot tonight  Let's get hot tonight

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...