วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Shuo Bu Chu De Wei Dao (说不出的味道) Can't Say The Feeling - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Shuō Bù Chū De Wèi Dào (说不出的味道) Can't Say The Feeling
ศิลปิน Wáng Xīn Líng  (王心凌Cyndi Wang
อัลบั้ม Dì Shí Gè Wáng Xīn Líng (第十个王心凌) THE 10th CYNDI, 
Mā Mi De Nán Péng Yǒ(妈咪的男朋友) Tie The Knot OST

สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


说不出眼泪的味道 说不出想念的味道
shuō bù chū yǎn lèi de wèi dào  shuō bù chū xiǎng niàn de wèi dào
ซัว ปู้ ชู เหยี่ยน เล้ย เตอะ เว่ย เต้า  ซัว ปู้ ชู เสี่ยง เนี่ยน เตอะ เว่ย เต้า

逼自己拒绝着回忆 每分每秒 我笑 我哭 我逃
bī zì jǐ jù jué zhe huí yì  měi fēn měi miǎo  wǒ xiào  wǒ kū  wǒ táo
ปี จื้อ จี่ จวี้ เจว๋ เจอะ หุย อี้  เหม่ย เฟิน เหมย เหมี่ยว  หว่อ เสี้ยว  หว่อ คู  หว่อ เถา

说不出天空的味道 洗不掉寂寞的味道
shuō bù chū tiān kōng de wèi dào  xǐ bù diào jì mò de wèi dào
ซัว ปู้ ชู เทียน คง เตอะ เว่ย เต้า  สี่ ปู๋ เตี้ยว จี้ มั่ว เตอะ เว่ย เต้า

却冲淡埋在你身上 梦的味道 我哭 我闹 我笑
què chōng dàn mái zài nǐ shēn shang  mèng de wèi dào  wǒ kū  wǒ nào  wǒ xiào
เชว่ ชง ตั้น ไหม ไจ้ หนี่ เซิน ซ่าง  เมิ่ง เตอะ เว่ย เต้า  หว่อ คู  หว่อ เน่า  หว่อ เสี้ยว

谁记得我想要拥抱 谁记得承诺多重要
shuí jì de wǒ xiǎng yào yōng bào  shuí jì de chéng nuò duō zhòng yào
สุย จี้ เตอะ หวอ เสี่ยง เหย้า ยง เป้า  สุย จี้ เตอะ เฉิง นั้ว ตัว จ้ง เหย้า

谁会记得 放不下的人发了疯地等
shuí huì jì de  fàng bù xià de rén fā le fēng de děng 
สุย ฮุ่ย จี้ เตอะ  ฟ่าง ปู๋ เซี่ย เตอะ เหริน ฟา เลอะ เฟิง เตอะ เติ่ง

又一天 又一天
yòu yī tiān  yòu yī tiān
โย่ว อี้ เทียน  โย่ว อี้ เทียน

谁记得我执着燃烧 谁记得谁付出多少
shuí jì de wǒ zhí zhuó rán shāo  shuí jì de shuí fù chū duō shǎo
สุย จี้ เตอะ หว่อ จื๋อ จั๋ว หยาน เซา  สุย จี้ เตอะ สุย ฟู่ ชู ตัว เส่า

谁又记得 谁承诺说要永远爱着我
shuí yòu jì de  shuí chéng nuò shuō yào yǒng yuǎn ài zhe wǒ 
สุย โย่ว จี้ เตอะ  สุย เฉิง นั้ว ซัว เหย้า หยง หย่วน อ้าย เจอะ หว่อ

又一天 又一天
yòu yī tiān  yòu yī tiān
โย่ว อี้ เทียน  โย่ว อี้ เทียน

说不出受伤的味道 说不出快乐的味道
shuō bù chū shòu shāng de wèi dào  shuō bù chū kuài lè de wèi dào
ซัว ปู้ ชู โซ่ว ซาง เตอะ เว่ย เต้า  ซัว ปู้ ชู ไคว่ เล่อ เตอะ เว่ย เต้า

心碎的伤口在留着 你的味道 我哭 我闹 我笑
xīn suì de shāng kǒu zài liú zhe  nǐ de wèi dào  wǒ kū  wǒ nào  wǒ xiào
ซิน ซุ่ย เตอะ ซาง โข่ว ไจ้ หลิว เจอะ  หนี่ เตอะ เว่ย เต้า  หว่อ คู  หว่อ เน่า  หว่อ เสี้ยว

我记得我想要拥抱 多一点让自己更好
wǒ jì de wǒ xiǎng yào yōng bào  duō yī diǎn ràng zì jǐ gèng hǎo
หว่อ จี้ เตอะ หวอ เสี่ยง เหย้า ยง เป้า  ตัว อี้ เตี่ยน ร่าง จื้อ จี่ เกิ้ง เห่า

但为什么 幸福就是不肯让我找到
dàn wèi shén me  xìng fú jiù shì bù kěn ràng wǒ zhǎo dào 
ตั้น เว่ย เสิน เมอะ  ซิ่ง ฝู จิ้ว ซื่อ ปู้ เขิ่น ร่าง หวอ เจ่า เต้า

成全我 好不好
chéng quán wǒ  hǎo bù hǎo
เฉิง เฉวียน หว่อ  เห่า ปู้ เห่า

我记得你炽热心跳 我愿意什么都不要
wǒ jì de nǐ chì rè xīn tiào  wǒ yuàn yì shén me dōu bù yào 
หว่อ จี้ เตอะ หนี่ ชื่อ เย่อ ซิน เที่ยว  หว่อ ย่วน อี้ เสิน เมอะ โตว ปู๋ เหย้า

只要你还相信着我们相遇的微笑
zhǐ yào nǐ hái xiāng xìn zhe wǒ men xiāng yù de wēi xiào
จื่อ เหย้า หนี่ ไห เซียง ซิ่น เจอะ หว่อ เมิน เซียง อวิ้ เตอะ เวย เสี้ยว

我不怕 被忘掉 说不出的味道
wǒ bù pà  bèi wàng diào  shuō bù chū de wèi dào
หว่อ ปู๋ พ่า  เป้ย ว่าง เตี้ยว  ซัว ปู้ ชู เตอะ เว่ย เต้า

说不出眼泪的味道 说不出想念的味道
shuō bù chū yǎn lèi de wèi dào  shuō bù chū xiǎng niàn de wèi dào
ซัว ปู้ ชู เหยี่ยน เล้ย เตอะ เว่ย เต้า  ซัว ปู้ ชู เสี่ยง เนี่ยน เตอะ เว่ย เต้า

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...