วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Shuai Kai (甩开) Get Rid of It - Della Ding (Lyrics)

เพลง Shuǎi Kāi () Get Rid of It
ศิลปิน Dīng Dāng (丁当) Della Ding
อัลบั้ม 
Gǎn Ài Gǎn Dāng(Qíng Gē Pán) (爱敢当(情歌)) Dare To Love(Loving Version)

สังกัด BIN Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


荡到涩谷苦涩的谷底
dàng dào SèGǔ kǔ sè de gǔ dǐ 
ตั้ง เต้า เซ้อกู่ ขู่ เซ้อ เตอะ กู๋ ตี่

蚂蚁歇斯底里吞没了蚂蚁
mǎ yǐ xiē sī dǐ lǐ tūn mò le mǎ yǐ
หมา อี่ เซีย ซือ ตี๋ หลี่ ทุน มั่ว เลอะ หมา อี่

是谁蚕食我的记忆体
shì shuí cán shí wǒ de jì yì tǐ 
ซื่อ สุย ฉาน สือ หว่อ เตอะ จี้ อี้ ถี่

是谁不留给我一点点余地
shì shuí bù liú gěi wǒ yī diǎn diǎn yú dì
ซื่อ สุย ปู้ หลิว เก๋ย หว่อ อี้ เตี๋ยน เตี่ยน อวิ๋ ตี้

天塌下来 活埋 Emm 不知好歹 活该 Emm
tiān tā xià lái  huó mái Emm  bù zhī hǎo dǎi  huó gāi  Emm
เทียน ทา เซี่ย ไหล  หัว ไหม อืมม   ปู้ จือ เหา ไต่  หัว ไก อืมม

你腻了爱 我还溺爱 溺爱你席卷而来的苦海
nǐ nì le ài  wǒ hái nì ài  nì ài nǐ xí juǎn ér lái de kǔ hǎi
หนี่ นี่ เลอะ อ้าย  หว่อ ไห นี่ อ้าย  นี่ อ้าย หนี่ สี เจวี่ยน เอ๋อ ไหล เตอะ ขู ไห่

梦的粉彩 空留残骸 淘空我的悬崖 YA YA
mèng de fěn cǎi  kòng liú cán hái  táo kōng wǒ de xuán yá  YA YA
เมิ่ง เตอะ เฝิน ไฉ่  ค่ง หลิว ฉาน ไห  เถา คง หว่อ เตอะ เสวียน หยา  ย่า ยา

你腻了爱 我还溺爱 溺爱在一个无赖的无奈
nǐ nì le ài  wǒ hái nì ài  nì ài zài yī gè wú lài de wú nài
หนี่ นี่ เลอะ อ้าย  หว่อ ไห นี่ อ้าย  นี่ อ้าย ไจ้ อี๋ เก้อ อู๋ ไล่ เตอะ อุ๋ ไน่

死心不改 盲目崇拜 冷不防下坠 Hey Yeah 摔下来
sǐ xīn bù gǎi  máng mù chóng bài  lěng bù fáng xià zhuì Hey Yeah  shuāi xià lái
สื่อ ซิน ปู้ ไก่  หมาง มู่ ฉง ป้าย  เหลิ่ง ปู้ ฝัง เซี่ย จุ้ย เฮ้ เย  ไซว เซี่ย ไหล

轻轻一摔 摔坏 Emm 跩什么跩 甩开 Hi Yai
qīng qīng yī shuāi  shuāi huài Emm  zhuǎi shén me zhuǎi  shuǎi kāi  Hi Yai
ชิง ชิง อี้ ไซว  ไซว ไฮว่ อืมม  ไจว่ เสิน เมอะ ไจว่  ไสว่ ไค  ไห ไย

狠狠甩开 甩开溺爱 甩开你狂你癫你被宠坏
hěn hěn shuǎi kāi  shuǎi kāi nì ài  shuǎi kāi nǐ kuáng nǐ diān nǐ bèi chǒng huài
เหิน เหิน ไสว่ ไค  ไสว่ ไค นี่ อ้าย  ไส่ว ไค หนี่ ขวง หนี่ เตียน หนี่ เป้ย ฉ่ง ไฮว่

你的心态 居心何在 伤不到我要害 Yai Yai
nǐ de xīn tài  jū xīn hé zài  shāng bù dào wǒ yào hài  Yai Yai
หนี่ เตอะ ซิน ไท่  จวี ซิน เหอ ไจ้  ซาง ปู๋ เต้า หว่อ เหย้า ไห้  ไย ไย

狠狠甩开 甩开溺爱 甩开我执我迷我偏偏爱
hěn hěn shuǎi kāi  shuǎi kāi nì ài  shuǎi kāi wǒ zhí wǒ mí wǒ piān piān ài
เหิน เหิน ไสว่ ไค  ไสว่ ไค นี่ อ้าย  ไสว่ ไค หว่อ จื๋อ หว่อ หมี หว่อ เพียน เพียน อ้าย

我是尘埃 曾经沧海 细胞在崩溃 Yeah Yeah 分裂开
wǒ shì chén āi  céng jīng cāng hǎi  xì bāo zài bēng kuì Yeah Yeah  fēn liè kāi
หว่อ ซื่อ เฉิน อาย  เฉิง จิง ชาง ไห่  ซี่ เปา ไจ้ เปิง คุ่ย  เย้ เย  เฟิน เลี้ย ไค

Huu Woo Hey Yeah~

甩开火海 甩开云海 脑海都瓦解 Hey Yeah
shuǎi kāi huǒ hǎi  shuǎi kāi yún hǎi  nǎo hǎi dōu wǎ jiě  Hey Yeah
ไส่ว ไค หัว ไห่  ไสว่ ไค หวิน ไห่  เหนา ไห่ โตว หวา เจี่ย  เฮ้ เย

都甩开 都甩开
dōu shuǎi kāi  dōu shuǎi kāi
โตว ไสว่ ไค  โตว ไสว่ ไค

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...