วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Mi Lu (迷路) Lost and Found - Selina Ren (Lyrics)

เพลง Mí Lù (迷路) Lost and Found
อัลบั้ม Yǒng Gǎn Shuō Chū Wǒ Ài Nǐ (勇敢说出我爱你) Say I Love You OST
ศิลปิน Rén Jiā Xuān (任家萱) Selina Ren
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง曾经以为爱 是让我仰望的蓝天
céng jīng yǐ wéi ài  shì ràng wǒ yǎng wàng de lán tiān
เฉิง จิง อี่ เหวย อ้าย  ซื่อ ร่าง หวอ หย่าง ว่าง เตอะ หลาน เทียน

傻傻付出了一切 直到遗失了笑脸
shǎ shǎ fù chū le yī qiè  zhí dào yí shī le xiào liǎn
สา ส่า ฟู่ ชู เลอะ อี๋ เชี้ย  จื๋อ เต้า อี๋ ซือ เลอะ เสี้ยว เหลี่ยน

也曾闭上眼 想睡掉心底的疲惫
yě céng bì shàng yǎn  xiǎng shuì diào xīn dǐ de pí bèi
เย่ เฉิง ปี้ ซ่าง เหยี่ยน  เสี่ยง ซุ่ย เตี้ยว ซิน ตี่ เตอะ ผี เป้ย

当我从梦中醒来 也许应该放下从前
dāng wǒ cóng mèng zhōng xǐng lái  yě xǔ yīng gāi fàng xià cóng qián
ตัง หว่อ ฉง เมิ่ง จง สิ่ง ไหล  เย๋ สวี่ ยิง ไก ฟ่าง เซี่ย ฉง เฉียน

*至少我已经了解
zhì shǎo wǒ yǐ jīng liǎo jiě 
จื้อ เส่า หวอ อี่ จิง เหลียว เจี่ย

爱到没有自己又怎么能到永远
ài dào méi yǒu zì jǐ yòu zěn me néng dào yǒng yuǎn 
อ้าย เต้า เหมย โหย่ว จื้อ จี่ โย่ว เจิ่น เมอะ เหนิง เต้า หยง หย่วน

走出漫长的黑夜 等待曙光的出现
zǒu chū màn cháng de hēi yè  děng dài shǔ guāng de chū xiàn
โจ่ว ชู ม่าน ฉาง เตอะ เฮย เย้  เติ่ง ไต้ สู่ กวง เตอะ ชู เซี่ยน 

我曾为爱迷了路 在痛彻心扉后才发觉
wǒ céng wèi ài mí le lù  zài tòng chè xīn fēi hòu cái fā jué
หว่อ เฉิง เว่ย อ้าย หมี เลอะ ลู่  ไจ้ ท่ง เช้อ ซิน เฟย โฮ่ว ไฉ ฟา เจว๋

有(的)时候该认输就认输 放弃被放弃的誓言
yǒu (de) shí hòu gāi rèn shū jiù rèn shū  fàng qì bèi fàng qì de shì yán
โหย่ว (เตอะ) สือ โฮ่ว ไก เริ่น ซู จิ้ว เริ่น ซู  ฟ่าง ชี่ เป้ย ฟ่าง ชี่ เตอะ ซื่อ เหยียน

不再为爱迷了路 重新定义幸福的滋味
bù zài wèi ài mí le lù  chóng xīn dìng yì xìng fú de zī wèi
ปู๋ ไจ้ เว่ย อ้าย หมี เลอะ ลู่  ฉง ซิน ติ้ง อี้ ซิ่ง ฝู เตอะ จือ เว่ย

应该要有点甜 有尊重和体贴
yīng gāi yào yǒu diǎn tián  yǒu zūn zhòng hé tǐ tiē 
ยิง ไก เหย้า โหยว เตี่ยน เถียน  โหย่ว จุน จ้ง เหอ ถี่ เทีย

有为我不顾一切的 绝对
yǒu wèi wǒ bù gù yī qiè de  jué duì
โหย่ว เว่ย หว่อ ปู๋ กู้ อี๋ เชี้ย เตอะ  เจว๋ ตุ้ย

Woo Woo~

听着风在吹 叫秋天放开了落叶
tīng zhe fēng zài chuī  jiào qiū tiān fàng kāi le luò yè 
ทิง เจอะ เฟิง ไจ้ ชุย  เจี้ยว ชิว เทียน ฟ่าง ไค เลอะ ลั่ว เย้

有些事情不需要 念念不忘的纠结
yǒu xiē shì qíng bù xū yào  niàn niàn bù wàng de jiū jié
โหย่ว เซีย ซื่อ ฉิง ปู้ ซวี เหย้า  เนี่ยน เนี่ยน ปู๋ ว่าง เตอะ จิว เจี๋ย

即使这世界 每个人都有过心碎
jí shǐ zhè shì jiè  měi gè rén dōu yǒu guò xīn suì 
จี๋ สื่อ เจ้อ ซื่อ เจี้ย  เหม่ย เก้อ เหริน โตว โหย่ว กั้ว ซิน ซุ่ย

然而未来的可能 却不要因此而拒绝
rán ér wèi lái de kě néng  què bù yào yīn cǐ ér jù jué
หยาน เอ๋อ เว่ย ไหล เตอะ เข่อ เหนิง  เชว่ ปู๋ เหย้า ยิน ฉื่อ เอ๋อ จวี้ เจว๋

ซ้ำ *

不在乎我迷了路 只在乎我是否被安慰
bù zài hu wǒ mí le lù  zhǐ zài hu wǒ shì fǒu bèi ān wèi 
ปู๋ ไจ้ ฮุ หว่อ หมี เลอะ ลู่  จื่อ ไจ้ ฮุ หว่อ ซื่อ โฝ่ว เป้ย อัน เว่ย

在乎我受的苦流的泪 这样的一个人是谁
zài hu wǒ shòu de kǔ liú de lèi  zhè yàng de yī gè rén shì shuí
ไจ้ ฮุ หว่อ โซ่ว เตอะ ขู่ หลิว เตอะ เล้ย  เจ้อ ย่าง เตอะ อี๋ เก้อ เหริน ซื่อ สุย

带我踏上新的路 带我品尝幸福的滋味
dài wǒ tà shàng xīn de lù  dài wǒ pǐn cháng xìng fú de zī wèi 
ไต้ หว่อ ท่า ซ่าง ซิน เตอะ ลู่  ไต้ หวอ ผิ่น ฉาง ซิ่ง ฝู เตอะ จือ เว่ย

和我真心以对 陪我一去不回 走向更好的明天
hé wǒ zhēn xīn yǐ duì  péi wǒ yī qù bù huí  zǒu xiàng gèng hǎo de míng tiān
เหอ หว่อ เจิน ซิน อี่ ตุ้ย  เผย หว่อ อี๋ ชวี่ ปู้ หุย  โจ่ว เซี่ยง เกิ้ง เห่า เตอะ หมิง เทียน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...