วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Li Ke Chu Fa (立刻出发) Starting Immediately - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Lì Kè Chū Fā (立刻出) Starting Immediately
ศิลปิน Wáng Xīn Líng  (王心凌Cyndi Wang
อัลบั้ม  Ài Bù Ài (爱不爱) Love? Or Not?
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


你带我从默契 走到分离 像一场疲惫的旅行
nǐ dài wǒ cóng mò qì  zǒu dào fēn lí  xiàng yī cháng pí bèi de lǚ xíng 
หนี่ ไต้ หว่อ ฉง มั่ว ชี่  โจ่ว เต้า เฟิน หลี  เซี่ยง อี้ ฉาง ผี เป้ย เตอะ ลวี่ สิง

没看完向往的风景 还是拥有 宝贝的回忆
méi kàn wán xiàng wǎng de fēng jǐng  hái shì yōng yǒu  bǎo bèi de huí yì
เหมย คั่น หวาน เซี่ยง หว่าง เตอะ เฟิง จิ่ง  ไห ซื่อ ยง โหย่ว  เป่า เป้ย เตอะ หุย อี้

害怕沉溺 失落的情绪 不能够一直 留在原地
hài pà chén nì  shī luò de qíng xù  bù néng gòu yī zhí  liú zài yuán dì 
ไห้ พ่า เฉิน นี่  ซือ ลั่ว เตอะ ฉิง ซวี่  ปู้ เหนิง โก้ว อี้ จื๋อ  หลิว ไจ้ หยวน ตี้

再放纵一次 流泪想你 就应该 勇敢独行
zài fàng zòng yī cì  liú lèi xiǎng nǐ  jiù yīng gāi  yǒng gǎn dú xíng
ไจ้ ฟ่าง จ้ง อี๋ ชื่อ  หลิว เล้ย เสียง หนี่  จิ้ว ยิง ไก  หยง ก่าน ตู๋ สิง

*全新的明天 希望有新世界
quán xīn de míng tiān  xī wàng yǒu xīn shì jiè 
เฉวียน ซิน เตอะ หมิง เทียน  ซี ว่าง โหย่ว ซิน ซื่อ เจี้ย

会充满感动 会值得感觉 就算离开 总要落泪
huì chōng mǎn gǎn dòng  huì zhí dé gǎn jué  jiù suàn lí kāi  zǒng yào luò lèi
ฮุ่ย ชง หมาน ก่าน ต้ง  ฮุ่ย จื๋อ เต๋อ ก่าน เจว๋  จิ้ว ซ่วน หลี ไค  จ่ง เหย้า ลั่ว เล้ย

但一定有人能够理解 会给我安慰
dàn yī dìng yǒu rén néng gòu lǐ jiě  huì gěi wǒ ān wèi
ตั้น อี๋ ติ้ง โหย่ว เหริน เหนิง โก้ว หลี เจี่ย  ฮุ่ย เก๋ย หว่อ อัน เว่ย

已不太在夜里 反复惊醒 或混乱失眠到黎明
yǐ bù tài zài yè lǐ  fǎn fù jīng xǐng  huò hùn luàn shī mián dào lí míng 
อี่ ปู๋ ไท่ ไจ้ เย้ หลี่  ฝ่าน ฟู่ จิง สิ่ง  ฮั่ว หุ้น ล่วน ซือ เหมียน เต้า หลี หมิง

也不再自责不聪明 每个痛苦 都是种学习
yě bù zài zì zé bù cōng míng  měi gè tòng kǔ  dōu shì zhǒng xué xí
เย่ ปู๋ ไจ้ จื้อ เจ๋อ ปู้ ชง หมิง  เหม่ย เก้อ ท่ง ขู่  โตว ซื่อ จ่ง เสว๋ สี

努力活的 更幸福顺利 不愿听朋友再责备你
nǔ lì huó de  gèng xìng fú shùn lì  bù yuàn tīng péng yǒu zài zé bèi nǐ 
หนู่ ลี่ หัว เตอะ  เกิ้ง ซิ่ง ฝู ซุ่น ลี่  ปู๋ ย่วน ทิง เผิง โหย่ว ไจ้ เจ๋อ เป้ย หนี่

是真的感谢 你坦白自己 让我能痛着决定
shì zhēn de gǎn xiè  nǐ tǎn bái zì jǐ  ràng wǒ néng tòng zhe jué dìng
ซื่อ เจิน เตอะ ก่าน เซี้ย  หนี ถ่าน ไป๋ จื้อ จี่  ร่าง หว่อ เหนิง ท่ง เจอะ เจว๋ ติ้ง

ซ้ำ *, *

全新的明天 什么等我发现
quán xīn de míng tiān  shén me děng wǒ fā xiàn 
เฉวียน ซิน เตอะ หมิง เทียน  เสิน เมอะ เติ๋ง หว่อ ฟา เซี่ยน

又有点不安 又期待转变 就算人生 太多告别
yòu yǒu diǎn bù ān  yòu qī dài zhuǎn biàn  jiù suàn rén shēng  tài duō gào bié
โย่ว โหยว เตี่ยน ปู้ อัน  โย่ว ชี ไต้ จ่วน เปี้ยน  จิ้ว ซ่วน เหริน เซิง  ไท่ ตัว เก้า เปี๋ย

但一定有人是为永远 才和我遇见
dàn yī dìng yǒu rén shì wèi yǒng yuǎn  cái hé wǒ yù jiàn
ตั้น อี๋ ติ้ง โหย่ว เหริน ซื่อ เว่ย หยง หย่วน  ไฉ เหอ หว่อ อวิ้ เจี้ยน

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...