วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Jue Pei (绝配) Perfect Match - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Jué Pèi (绝配) Perfect Match
ศิลปิน Wáng Xīn Líng  (王心凌Cyndi Wang
อัลบั้ม  Ài Bù Ài (爱不爱) Love? Or Not?
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


*刀叉汤匙 配不配 书架字典 配不配
dāo chā tāng chí  pèi bù pèi  shū jià zì diǎn  pèi bù pèi
เตา ชา ทาง ฉือ  เพ่ย ปู๋ เพ่ย  ซู เจี้ย จื้อ เตี่ยน  เพ่ย ปู๋ เพ่ย

袜子球鞋 配不配 窗花窗帘 配不配
wà zi qiú xié  pèi bù pèi  chuāng huā chuāng lián  pèi bù pèi
ว่า จึ ฉิว เสีย  เพ่ย ปู๋ เพ่ย  ชวง ฮวา ชวง เหลียน  เพ่ย ปู๋ เพ่ย

地板踏垫 配不配 天花吊灯 配不配
dì bǎn tà diàn  pèi bù pèi  tiān huā diào dēng  pèi bù pèi 
ตี้ ป่าน ท่า เตี้ยน  เพ่ย ปู๋ เพ่ย  เทียน ฮวา เตี้ยว เติง  เพ่ย ปู๋ เพ่ย

冰箱磁铁 配不配
bīng xiāng cí tiě  pèi bù pèi
ปิง เซียง ฉือ เถี่ย  เพ่ย ปู๋ เพ่ย

AH AH

**那么大的世界 谁是我的绝配
nà me dà de shì jiè  shuí shì wǒ de jué pèi 
น่า เมอะ ต้า เตอะ ซื่อ เจี้ย  สุย ซื่อ หว่อ เตอะ เจว๋ เพ่ย

是规则或直觉 我跟谁天生一对
shì guī zé huò zhí jué  wǒ gēn shuí tiān shēng yī duì
ซื่อ กุย เจ๋อ ฮั่ว จื๋อ เจว๋  หว่อ เกิน สุย เทียน เซิง อี๋ ตุ้ย

热闹的周围 我是谁的绝配
rè nào de zhōu wéi  wǒ shì shuí de jué pèi 
เย่อ เน่า เตอะ โจว เหวย  หว่อ ซื่อ สุย เตอะ เจว๋ เพ่ย

是默契或误会 我跟谁哪里不对
shì mò qì huò wù huì  wǒ gēn shuí nǎ lǐ bù duì
ซื่อ มั่ว ชี่ ฮั่ว อู้ ฮุ่ย  หว่อ เกิน สุย หนา หลี่ ปู๋ ตุ้ย

耳机要配 香颂音乐 视野要配 青葱的原野
ěr jī yào pèi  xiāng sòng yīn yuè  shì yě yào pèi  qīng cōng de yuán yě
เอ่อ จี เหย้า เพ่ย  เซียง ซ่ง ยิน เยว่  ซื่อ เย่ เหย้า เพ่ย  ชิง ชง เตอะ หยวน เย่

周末要配 随心马尾 没有谁敢反对
zhōu mò yào pèi  suí xīn mǎ wěi  méi yǒu shuí gǎn fǎn duì
โจว มั่ว เหย้า เพ่ย  สุย ซิน หมา เหว่ย  เหมย โหย่ว สุย ก๋าน ฝ่าน ตุ้ย

我遇见谁 看似完美 从头到尾 那么登对
wǒ yù jiàn shuí  kàn sì wán měi  cóng tóu dào wěi  nà me dēng duì 
หว่อ อวิ้ เจี้ยน สุย  คั่น ซื่อ หวาน เหม่ย  ฉง โถว เต้า เหว่ย  น่า เมอะ เติง ตุ้ย

一念之前 我还以为 会跟他永远完美
yī niàn zhī qián  wǒ hái yǐ wéi  huì gēn tā yǒng yuǎn wán měi
อี๋ เนี่ยน จือ เฉียน  หว่อ ไห อี่ เหวย  ฮุ่ย เกิน ทา หยง หย่วน หวาน เหม่ย

***偏偏一切 只是以为 最后终于 败给以为
piān piān yī qiè  zhǐ shì yǐ wéi  zuì hòu zhōng yú  bài gěi yǐ wéi
เพียน เพียน อี๋ เชี้ย  จื่อ ซื่อ อี่ เหวย  จุ้ย โฮ่ว จง อวิ๋  ป้าย เก๋ย อี่ เหวย

来到结尾 事与愿违
lái dào jié wěi  shì yǔ yuàn wéi 
ไหล เต้า เจี๋ย เหว่ย  ซื่อ อวิ่ ย่วน เหวย

发现爱错了人 错得彻头彻尾
fā xiàn ài cuò le rén  cuò de chè tóu chè wěi
ฟา เซี่ยน อ้าย ชั่ว เลอะ เหริน  ชั่ว เตอะ เช้อ โถว เช้อ เหว่ย

再 从新 翻阅星座 八字气味 这个那个
zài  cóng xīn  fān yuè xīng zuò  bā zì qì wèi  zhè gè nà gè
ไจ้  ฉง ซิน  ฟัน เยว่ ซิง จั้ว  ปา จื้อ ชี่ เว่ย  เจ้อ เก้อ น่า เก้อ

居然找不到我们到底是哪里不配
jū rán zhǎo bù dào wǒ men dào dǐ shì nǎ lǐ bù pèi
จวี หยาน เจ่า ปู๋ เต้า หว่อ เมิน เต้า ตี่ ซื่อ หนา หลี่ ปู๋ เพ่ย

ซ้ำ **, ***, **

LA LA LA LA LA~~~

没有什么是绝对
méi yǒu shén me shì jué duì
เหมย โหย่ว เสิน เมอะ ซื่อ เจว๋ ตุ้ย

ซ้ำ *

我又是谁的绝配
wǒ yòu shì shuí de jué pèi
หว่อ โย่ว ซื่อ สุย เตอะ เจว๋ เพ่ย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...