วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Cong Ai Fa Luo (从爱发落) Dealt Leniently With Love - Show Luo (Lyrics)

เพลง Cóng Ài Fā Luò (爱发落) Dealt Leniently With Love
ศิลปิน Luó Zhì Xiáng (罗志祥) Show Luo
อัลบั้ม 
ShēnZhèn Hé Zū Jì (深圳合租) Shenzhen Roommate Note OST

สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลงOH Yeah Yeah Yeah  Listen

*没错 我欠你爱的债 从爱发落不用还
méi cuò  wǒ qiàn nǐ ài de zhài  cóng ài fā luò bù yòng huán 
เหมย ชั่ว  หว่อ เชี่ยน หนี่ อ้าย เตอะ ไจ้  ฉง อ้าย ฟา ลั่ว ปู๋ ย่ง หวน

温柔崇拜 任性耍赖 值得你慷慨
wēn róu chóng bài  rèn xìng shuǎ lài  zhí dé nǐ kāng kǎi
เวิน โหรว ฉง ป้าย  เริ่น ซิ่ง สว่า ไล่  จื๋อ เต๋อ หนี่ คัง ไข่

你欠我爱的债 再也离不开
nǐ qiàn wǒ ài de zhài  zài yě lí bù kāi 
หนี่ เชี่ยน หว่อ อ้าย เตอะ ไจ้  ไจ้ เย่ หลี ปู้ ไค

OH~ 没有办法 谁叫你需要我的爱
OH~ méi yǒu bàn fǎ  shuí jiào nǐ xū yào wǒ de ài
โอ้~ เหมย โหย่ว ปั้น ฝ่า  สุย เจี้ยว หนี่ ซวี เหย้า หว่อ เตอะ อ้าย

我 甜言蜜语不会说 最爱看你又出糗
wǒ  tián yán mì yǔ bù huì shuō  zuì ài kàn nǐ yòu chū qiǔ
หว่อ  เถียน เหยียน มี่ อวิ่ ปู๋ ฮุ่ย ซัว  จุ้ย อ้าย คั่น หนี่ โย่ว ชู ฉิ่ว

听到你饱满怒吼 精神多抖擞
tīng dào nǐ bǎo mǎn nù hǒu  jīng shén duō dǒu sǒu
ทิง เต้า หนี่ เป๋า หม่าน นู่ โห่ว  จิง เสิน ตัว โต๋ว โส่ว

你 说你始终搞不懂 竟然自己不识货
nǐ  shuō nǐ shǐ zhōng gǎo bù dǒng  jìng rán zì jǐ bù shí huò 
หนี่  ซัว หนี สื่อ จง เก่า ปู้ ต่ง  จิ้ง หยาน จื้อ จี่ ปู้ สือ ฮั่ว

天下男人那么多 偏偏选中我
tiān xià nán rén nà me duō  piān piān xuǎn zhōng wǒ
เทียน เซี่ย หนาน เหริน น่า เมอะ ตัว  เพียน เพียน เสวี่ยน จง หว่อ

谁最需要我 不解释 谁最想念我 不掩饰
shuí zuì xū yào wǒ  bù jiě shì  shuí zuì xiǎng niàn wǒ  bù yǎn shì
สุย จุ้ย ซวี เหย้า หว่อ  ปู้ เจี่ย ซื่อ  สุย จุ้ย เสี่ยง เนี่ยน หว่อ  ปู้ เหยี่ยน ซื่อ

撒娇耍赖 对爱多固执 谁最怕寂寞 不解释
sā jiāo shuǎ lài  duì ài duō gù zhí  shuí zuì pà jì mò  bù jiě shì
ซา เจียว สว่า ไล่  ตุ้ย อ้าย ตัว กู้ จื๋อ  สุย จุ้ย พ่า จี้ มั่ว  ปู้ เจี่ย ซื่อ

傻的是 一辈子 用来比赛谁比谁幼稚
shǎ de shì  yī bèi zi  yòng lái bǐ sài shuí bǐ shuí yòu zhì
ส่า เตอะ ซื่อ  อี๋ เป้ย จึ  ย่ง ไหล ปี่ ไซ่ สุย ปี่ สุย โย่ว จื้อ

ซ้ำ *

你 就冲着我发脾气 赶走眉头的乌云
nǐ  jiù chōng zhe wǒ fā pí qì  gǎn zǒu méi tóu de wū yún
หนี่  จิ้ว ชง เจอะ หว่อ ฟา ผี ชี่  ก๋าน โจ่ว เหมย โถว เตอะ อู หวิน

传家的开门家训 要一起 '开熏'
chuán jiā de kāi mén jiā xùn  yào yī qǐ 'kāi xūn'
ฉวน เจีย เตอะ ไค เหมิน เจีย ซวิ่น  เหย้า อี้ ฉี่ 'ไค ซวิน'

我 就是人太好才会 锻练你变得机灵
wǒ  jiù shì rén tài hǎo cái huì  duàn liàn nǐ biàn de jī ling 
หว่อ  จิ้ว ซื่อ เหริน ไท่ เห่า ไฉ ฮุ่ย  ต้วน เลี่ยน หนี่ เปี้ยน เตอะ จี หลิง

仿佛拥有超能力 谁打得倒你
fǎng fú yōng yǒu chāo néng lì  shuí dǎ de dǎo nǐ
ฝั่ง ฝู ยง โหย่ว เชา เหนิง ลี่  สุย ต่า เตอะ เต๋า หนี่

我最需要谁 不解释 我最想念谁 不掩饰
wǒ zuì xū yào shuí  bù jiě shì  wǒ zuì xiǎng niàn shuí  bù yǎn shì 
หว่อ จุ้ย ซวี เหย้า สุย  ปู้ เจี่ย ซื่อ  หว่อ จุ้ย เสี่ยง เนี่ยน สุย  ปู้ เหยี่ยน ซื่อ

洒脱是我 生存的方式 我最爱什么 不解释
sǎ tuō shì wǒ  shēng cún de fāng shì  wǒ zuì ài shén me  bù jiě shì
ส่า ทัว ซื่อ หว่อ  เซิง ฉุน เตอะ ฟัง ซื่อ  หว่อ จุ้ย อ้าย เสิน เมอะ  ปู้ เจี่ย ซื่อ

傻的是 一辈子 用来争相同的一件事
shǎ de shì  yī bèi zi  yòng lái zhēng xiāng tóng de yī jiàn shì
ส่า เตอะ ซื่อ  อี๋ เป้ย จึ  ย่ง ไหล เจิง เซียง ถง เตอะ อี๋ เจี้ยน ซื่อ

ซ้ำ *

活该 你欠我爱的债 从爱发落不用还
huó gāi  nǐ qiàn wǒ ài de zhài  cóng ài fā luò bù yòng huán 
หัว ไก  หนี่ เชี่ยน หว่อ อ้าย เตอะ ไจ้  ฉง อ้าย ฟา ลั่ว ปู๋ ย่ง หวน

眼泪太酸 寂寞太坏 怪我太浪漫
yǎn lèi tài suān  jì mò tài huài  guài wǒ tài làng màn
เหยี่ยน เล้ย ไท่ ซวน  จี้ มั่ว ไท่ ไฮว่  ไกว้ หว่อ ไท่ ล่าง ม่าน

我欠你爱的债 再也离不开
wǒ qiàn nǐ ài de zhài  zài yě lí bù kāi 
หว่อ เชี่ยน หนี่ อ้าย เตอะ ไจ้  ไจ้ เย่ หลี ปู้ ไค

OH~ 没有办法 谁叫你就是我的爱
OH~ méi yǒu bàn fǎ  shuí jiào nǐ jiù shì wǒ de ài
โอ้~ เหมย โหย่ว ปั้น ฝ่า  สุย เจี้ยว หนี่ จิ้ว ซื่อ หว่อ เตอะ อ้าย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...