วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Chuan Shi Yue Zhang (传世乐章) Legendary Movement - Silence Wang (Lyrics)

เพลง Chuán Shì Yuè Zhāng (传世乐章) Legendary Movement
ศิลปิน Wāng Sū Lóng (苏泷) Silence Wang
อัลบั้ม 
Chuán Shì Yuè Zhāng (传世乐章) Legendary Movement

สังกัด Dà Xiàng Yīn Yuè (大象音)
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง用什么能拨动你水晶般的心弦
yòng shén me néng bō dòng nǐ shuǐ jīng bān de xīn xián
ย่ง เสิน เมอะ เหนิง ปัว ต้ง หนี สุ่ย จิง ปัน เตอะ ซิน เสียน

在月光下轻声哼唱
zài yuè guāng xià qīng shēng hēng chàng
ไจ้ เยว่ กวง เซี่ย ชิง เซิง เฮิง ช่าง

用什么能描摹你钻石般的双眼
yòng shén me néng miáo mó nǐ zuàn shí bān de shuāng yǎn 
ย่ง เสิน เมอะ เหนิง เหมียว หมัว หนี่ จ้วน สือ ปัน เตอะ ซวง เหยี่ยน

黑洞都因你而发亮
hēi dòng dōu yīn nǐ ér fā liàng
เฮย ต้ง โตว ยิน หนี่ เอ๋อ ฟา เลี่ยง

*无边无际佛洛伊德也哀伤
wú biān wú jì FóLuòYīDé yě āi shāng 
อู๋ เปียน อู๋ จี้ ฝัวลั่วอีเต๋อ เย่ อาย ซาง

无穷无尽福尔摩斯也迷惘
wú qióng wú jìn FúĚrMóSī yě mí wǎng
อู๋ โฉวง อู๋ จิ้น ฝูเอ่อหมัวซือ เย่ หมี หว่าง

谁来认证我的信仰 你将我击伤不投降
shuí lái rèn zhèng wǒ de xìn yǎng  nǐ jiāng wǒ jī shāng bù tóu xiáng
สุย ไหล เริ่น เจิ้ง หว่อ เตอะ ซิ่น หย่าง  หนี่ เจียง หว่อ จี ซาง ปู้ โถว เสียง

你将我捆绑在天堂
nǐ jiāng wǒ kǔn bǎng zài tiān táng 
หนี่ เจียง หว่อ ขุน ป่าง ไจ้ เทียน ถาง

梦境第四层多荒凉天罗地网
mèng jìng dì sì céng duō huāng liáng tiān luó dì wǎng
เมิ่ง จิ้ง ตี้ ซื่อ เฉิง ตัว ฮวง เหลียง เทียน หลัว ตี้ หว่าง

爱无可遮挡勇敢闯 情百孔千疮伤就伤
ài wú kě zhē dǎng yǒng gǎn chuǎng  qíng bǎi kǒng qiān chuāng shāng jiù shāng
อ้าย อู๋ เข่อ เจอ ต่าง หยง ก๋าน ฉ่วง  ฉิง ไป๋ ข่ง เชียน ชวง ซาง จิ้ว ซาง

失落乌托邦我写下 榨干我灵魂的传世乐章
shī luò wū tuō bāng wǒ xiě xià  zhà gàn wǒ líng hún de chuán shì yuè zhāng
ซือ ลั่ว อู ทัว ปัง หวอ เสี่ย เซี่ย  จ้า กั้น หว่อ หลิง หุน เตอะ ฉวน ซื่อ เยว่ จาง

献给你无悔的传世乐章
xiàn gěi nǐ wú huǐ de chuán shì yuè zhāng
เซี่ยน เก๋ย หนี่ อู๋ หุ่ย เตอะ ฉวน ซื่อ เยว่ จาง

为你谱写全世界最华丽开场 用尽我此生能量
wèi nǐ pǔ xiě quán shì jiè zuì huá lì kāi chǎng  yòng jìn wǒ cǐ shēng néng liàng
เว่ย หนี่ ผู เสี่ย เฉวียน ซื่อ เจี้ย จุ้ย หวา ลี่ ไค ฉ่าง  ย่ง จิ้น หวอ ฉื่อ เซิง เหนิง เลี่ยง

就算不能进入你的续篇那又怎样
jiù suàn bù néng jìn rù nǐ de xù piān nà yòu zěn yàng
จิ้ว ซ่วน ปู้ เหนิง จิ้น ยู่ หนี่ เตอะ ซวี่ เพียน น่า โย่ว เจิ่น ย่าง

为你记录这一世最璀璨绽放 用尽我此生辉煌
wèi nǐ jì lù zhè yī shì zuì cuǐ càn zhàn fàng  yòng jìn wǒ cǐ shēng huī huáng
เว่ย หนี่ จี้ ลู่ เจ้อ อี๋ ซื่อ จุ้ย ฉุ่ย ช่าน จ้าน ฟ่าง  ย่ง จิ้น หวอ ฉื่อ เซิง ฮุย หวง

就算不能成为你的主角那又怎样
jiù suàn bù néng chéng wéi nǐ de zhǔ jiǎo nà yòu zěn yàng
จิ้ว ซ่วน ปู้ เหนิง เฉิง เหวย หนี่ เตอะ จู๋ เจี่ยว น่า โย่ว เจิ่น ย่าง

ซ้ำ *

我写下的传世乐章
wǒ xiě xià de chuán shì yuè zhāng 
หวอ เสี่ย เซี่ย เตอะ ฉวน ซื่อ เยว่ จาง

在你看来也许不过是白纸一张
zài nǐ kàn lái yě xǔ bù guò shì bái zhǐ yī zhāng
ไจ้ หนี่ คั่น ไหล เย๋ สวี่ ปู๋ กั้ว ซื่อ ไป๋ จื่อ อี้ จาง

听不见风的形状 看风的方向
tīng bù jiàn fēng de xíng zhuàng  kàn fēng de fāng xiàng
ทิง ปู๋ เจี้ยน เฟิง เตอะ สิง จ้วง  คั่น เฟิง เตอะ ฟัง เซี่ยง

我手指比的地方还有一道曙光
wǒ shǒu zhǐ bǐ de dì fāng hái yǒu yī dào shǔ guāng
หวอ โสว จื่อ ปี่ เตอะ ตี้ ฟัง ไห โหย่ว อี๋ เต้า สู่ กวง

我到过的边疆是你穿的霓裳
wǒ dào guò de biān jiāng shì nǐ chuān de ní cháng
หว่อ เต้า กั้ว เตอะ เปียน เจียง ซื่อ หนี่ ชวน เตอะ หนี ฉาง

我划破的北方是你飘的发香 我从不被你欣赏
wǒ huà pò de běi fāng shì nǐ piāo de fà xiāng  wǒ cóng bù bèi nǐ xīn shǎng
หว่อ ฮว่า พั้ว เตอะ เป่ย ฟัง ซื่อ หนี่ เพียว เตอะ ฝ้า เซียง  หว่อ ฉง ปู๋ เป้ย หนี่ ซิน ส่าง

就算我成长 从不投降
jiù suàn wǒ chéng zhǎng  cóng bù tóu xiáng 
จิ้ว ซ่วน หว่อ เฉิง จ่าง  ฉง ปู้ โถว เสียง

就算绝望 我为你沧桑不投降
jiù suàn jué wàng  wǒ wèi nǐ cāng sāng bù tóu xiáng
จิ้ว ซ่วน เจว๋ ว่าง  หว่อ เว่ย หนี่ ชาง ซาง ปู้ โถว เสียง

我为你流浪在天堂
wǒ wèi nǐ liú làng zài tiān táng 
หว่อ เว่ย หนี่ หลิว ล่าง ไจ้ เทียน ถาง

一双脚踏向多荒凉人海茫茫
yī shuāng jiǎo tà xiàng duō huāng liáng rén hǎi máng máng
อี้ ซวง เจี่ยว ท่า เซี่ยง ตัว ฮวง เหลียง เหริน ไห่ หมาง หมาง

爱理直气壮勇敢闯 情饱经风霜伤就伤
ài lǐ zhí qì zhuàng yǒng gǎn chuǎng  qíng bǎo jīng fēng shuāng shāng jiù shāng
อ้าย หลี่ จื๋อ ชี่ จ้วง หยง ก๋าน ฉ่วง  ฉิง เป่า จิง เฟิง ซวง ซาง จิ้ว ซาง

找不回声响我写下 流尽我热血的传世乐章
zhǎo bù huí shēng xiǎng wǒ xiě xià  liú jìn wǒ rè xuè de chuán shì yuè zhāng
เจ่า ปู้ หุย เซิง เสี่ยง หวอ เสี่ย เซี่ย  หลิว จิ้น หว่อ เย่อ เซว่ เตอะ ฉวน ซื่อ เยว่ จาง

献给你永恒的传世乐章
xiàn gěi nǐ yǒng héng de chuán shì yuè zhāng
เซี่ยน เก๋ย หนี่ หย่ง เหิง เตอะ ฉวน ซื่อ เยว่ จาง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...