วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Chen Shu Fen Yu Lin Zhi Hao (陈淑芬与林志豪) Chenshufen and Linzhihao - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Chén Shū Fēn Yǔ Lín Zhì Háo (陈淑芬与林志豪) Chenshufen and Linzhihao
ศิลปิน Wáng Xīn Líng  (王心凌Cyndi Wang
อัลบั้ม Dì Shí Gè Wáng Xīn Líng (第十个王心凌) THE 10th CYNDI

สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง陈淑芬与林志豪在一起几年
ChénShūFēn yǔ LínZhìHáo zài yī qǐ jǐ nián 
เฉินซูเฟิน อวิ่ หลินจื้อเหา ไจ้ อี้ ฉี จี่ เหนียน

还会为了牙刷放哪边大吵一遍
hái huì wèi le yá shuā fàng nǎ biān dà chǎo yī biàn
ไห ฮุ่ย เว่ย เลอะ หยา ซวา ฟ่าง หน่า เปียน ต้า เฉ่า อี๋ เปี้ยน

庄秀琴决定分手因为太了解
ZhuāngXiùQín jué dìng fēn shǒu yīn wèi tài liǎo jiě
จวงซิ่วฉิน เจว๋ ติ้ง เฟิน โส่ว ยิน เว่ย ไท่ เหลียว เจี่ย

两人不再争辩 热情已经熄灭
liǎng rén bù zài zhēng biàn  rè qíng yǐ jīng xī miè
เหลี่ยง เหริน ปู๋ ไจ้ เจิง เปี้ยน  เย่อ ฉิง อี่ จิง ซี เมี้ย

什么 条件 幸福才能在日子里蔓延
shén me  tiáo jiàn  xìng fú cái néng zài rì zi lǐ màn yán
เสิน เมอะ  เถียว เจี้ยน  ซิ่ง ฝู ไฉ เหนิง ไจ้ ยื้อ จึ หลี่ ม่าน เหยียน

两人 之间 通过摩擦证明还有火焰
liǎng rén  zhī jiān  tōng guò mó cā zhèng míng hái yǒu huǒ yàn
เหลี่ยง เหริน  จือ เจียน  ทง กั้ว หมัว ชา เจิ้ง หมิง ไห โหยว หั่ว เหยี้ยน

*爱情是互相敷衍还是应该互相妥协
ài qíng shì hù xiāng fū yǎn hái shì yīng gāi hù xiāng tuǒ xié 
อ้าย ฉิง ซื่อ ฮู่ เซียง ฟู เหยี่ยน ไห ซื่อ ยิง ไก ฮู่ เซียง ถั่ว เสีย

完美的关系是最难练的表演
wán měi de guān xi shì zuì nán liàn de biǎo yǎn
หวาน เหม่ย เตอะ กวน ซิ ซื่อ จุ้ย หนาน เลี่ยน เตอะ เปี๋ยว เหยี่ยน

幸福是一厢情愿还是应该你情我愿
xìng fú shì yī xiāng qíng yuàn hái shì yīng gāi nǐ qíng wǒ yuàn
ซิ่ง ฝู ซื่อ อี้ เซียง ฉิง ย่วน ไห ซื่อ ยิง ไก หนี่ ฉิง หว่อ ย่วน

**想了几年 等到的是别人的结婚喜宴
xiǎng le jǐ nián  děng dào de shì bié rén de jié hūn xǐ yàn
เสี่ยง เลอะ จี่ เหนียน  เติ่ง เต้า เตอะ ซื่อ เปี๋ย เหริน เตอะ เจี๋ย ฮุน สี่ เหยี้ยน

整理电脑的时候发呆了半天
zhěng lǐ diàn nǎo de shí hòu fā dāi le bàn tiān 
เจิ๋ง หลี่ เตี้ยน เหน่า เตอะ สือ โฮ่ว ฟา ไต เลอะ ปั้น เทียน

累积了数百张没修饰过的照片
lěi jī le shù bǎi zhāng méi xiū shì guò de zhào piàn
เหล่ย จี เลอะ ซู่ ป่าย จาง เหมย ซิว ซื่อ กั้ว เตอะ เจ้า เพี่ยน

我们美好的笑容在那一瞬间
wǒ men měi hǎo de xiào róng zài nà yī shùn jiān 
หว่อ เมิน เหมย เห่า เตอะ เสี้ยว หรง ไจ้ น่า อี๋ ซุ่น เจียน

甜蜜中有缺陷 没有人看得见
tián mì zhōng yǒu quē xiàn  méi yǒu rén kàn de jiàn
เถียน มี่ จง โหย่ว เชว เซี่ยน  เหมย โหย่ว เหริน คั่น เตอะ เจี้ยน

简单 的爱 只在开始的日子里出现
jiǎn dān  de ài  zhǐ zài kāi shǐ de rì zi lǐ chū xiàn 
เจี่ยน ตัน  เตอะ อ้าย  จื่อ ไจ้ ไค สื่อ เตอะ ยื้อ จึ หลี่ ชู เซี่ยน

抱歉 埋怨 我们忘了怎么好好聊天
bào qiàn  mán yuàn  wǒ men wàng le zěn me hǎo hǎo liáo tiān
เป้า เชี่ยน  หมาน ย่วน  หว่อ เมิน ว่าง เลอะ เจิ่น เมอะ เหา เห่า เหลียว เทียน

ซ้ำ *

***等了几年 只等到朋友们的结婚喜宴
děng le jǐ nián  zhǐ děng dào péng yǒu men de jié hūn xǐ yàn
เติ่ง เลอะ จี่ เหนียน  จื๋อ เติ่ง เต้า เผิง โหย่ว เมิน เตอะ เจี๋ย ฮุน สี่ เหยี้ยน

是不是我们睁眼不见 所有问题就会自动解决
shì bù shì wǒ men zhēng yǎn bù jiàn  suǒ yǒu wèn tí jiù huì zì dòng jiě jué
ซื่อ ปู๋ ซื่อ หว่อ เมิน เจิง เหยี่ยน ปู๋ เจี้ยน  สัว โหย่ว เวิ่น ถี จิ้ว ฮุ่ย จื้อ ต้ง เจี่ย เจว๋

只要你还在我的身边
zhǐ yào nǐ hái zài wǒ de shēn biān 
จื่อ เหย้า หนี่ ไห ไจ้ หว่อ เตอะ เซิน เปียน

或许我们都能够熬到 那一天
huò xǔ wǒ men dōu néng gòu áo dào  nà yī tiān
ฮั่ว สวี หว่อ เมิน โตว เหนิง โก้ว เอ๋า เต้า  น่า อี้ เทียน

ซ้ำ *, **, *, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...