วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Bei Guan Le Guan (观悲乐观) Pessimistic and Optimistic - Yen-j (Lyrics)

เพลง Bēi Guān Lè Guān (乐观) Pessimistic and Optimistic
ศิลปิน Yán Jué (严爵) Yen-j
อัลบั้ม Dān Xì Bāo (单细胞) Simple Love
สังกัด Believe In Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


悲观乐观 不关管不管
bēi guān lè guān  bù guān guǎn bù guǎn 
เปย กวน เล่อ กวน  ปู้ กวน ก่วน ปู้ ก่วน

换可能不简单 它也许成习惯
huàn kě néng bù jiǎn dān  tā yě xǔ chéng xí guàn
ฮ่วน เข่อ เหนิง ปู้ เจี่ยน ตัน  ทา เย๋ สวี่ เฉิง สี ก้วน

悲观乐观 尽管挑景观
bēi guān lè guān  jǐn guǎn tiāo jǐng guān 
เปย กวน เล่อ กวน  จิ๋น ก่วน เทียว จิ่ง กวน

发现越来越慢 转换越来越难
fā xiàn yuè lái yuè màn  zhuǎn huàn yuè lái yuè nán
ฟา เซี่ยน เยว่ ไหล เยว่ ม่าน  จ่วน ฮ่วน เยว่ ไหล เยว่ หนาน

*(OH) 已经两点半 头脑还在转动
(OH) yǐ jīng liǎng diǎn bàn  tóu nǎo hái zài zhuǎn dòng 
(โอ้) อี่ จิง เหลียง เตี่ยน ปั้น  โถว เหน่า ไห ไจ้ จ่วน ต้ง

一体两面看 好与坏都感动
yī tǐ liǎng miàn kàn  hǎo yǔ huài dōu gǎn dòng
อี้ ถี เหลี่ยง เมี่ยน คั่น  เหา อวิ่ ไฮว่ โตว ก่าน ต้ง

乐观成自然 悲观就被赶走 以往的习惯
lè guān chéng zì rán  bēi guān jiù bèi gǎn zǒu  yǐ wǎng de xí guàn 
เล่อ กวน เฉิง จื้อ หยาน  เปย กวน จิ้ว เป้ย ก๋าน โจ่ว  อี๋ หว่าง เตอะ สี ก้วน

造就现在的我 我跟你说
zào jiù xiàn zài de wǒ  wǒ gēn nǐ shuō 
เจ้า จิ้ว เซี่ยน ไจ้ เตอะ หว่อ  หว่อ เกิน หนี่ ซัว

与其烦恼 不如认真祷告
yǔ qí fán nǎo  bù rú rèn zhēn dǎo gào
อวิ่ ฉี ฝาน เหน่า  ปู้ หยู เริ่น เจิน เต่า เก้า

悲观乐观 杯子当裁判
bēi guān lè guān  bēi zi dāng cái pàn 
เปย กวน เล่อ กวน  เปย จึ ตัง ไฉ พ่าน

一杯水喝一半 算不算快喝完
yī bēi shuǐ hē yī bàn  suàn bù suàn kuài hē wán
อี้ เปย สุ่ย เฮอ อี๋ ปั้น  ซ่วน ปู๋ ซ่วน ไคว่ เฮอ หวาน

悲观乐观 最终的答案
bēi guān lè guān  zuì zhōng de dá àn 
เปย กวน เล่อ กวน  จุ้ย จง เตอะ ต๋า อั้น

我实在不喜欢 判断为了了断
wǒ shí zài bù xǐ huān  pàn duàn wèi le liǎo duàn
หว่อ สือ ไจ้ ปู้ สี่ ฮวน  พ่าน ต้วน เว่ย เลอะ เหลี่ยว ต้วน

ซ้ำ *, *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...