วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Bang Jia Ai Qing (绑架爱情) Kidnap Love - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง Bǎng Jià Ài Qíng (绑架爱情) Kidnap Love
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม CUT
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง想把最好的给你 为了配得上爱情
xiǎng bǎ zuì hǎo de gěi nǐ  wèi le pèi de shàng ài qíng 
เสียง ป่า จุ้ย เห่า เตอะ เก๋ย หนี่  เว่ย เลอะ เพ่ย เตอะ ซ่าง อ้าย ฉิง

我们情不自禁 伪造完美的自己
wǒ men qíng bù zì jīn wěi zào wán měi de zì jǐ
หว่อ เมิน ฉิง ปู๋ จื้อ จิน  เหว่ย เจ้า หวาน เหม่ย เตอะ จื้อ จี่

直到精疲力尽 面目全非的心
zhí dào jīng pí lì jìn  miàn mù quán fēi de xīn 
จื๋อ เต้า จิง ผี ลี่ จิ้น  เมี่ยน มู่ เฉวียน เฟย เตอะ ซิน

在分手之后诚实的哭泣
zài fēn shǒu zhī hòu chéng shí de kū qì
ไจ้ เฟิน โส่ว จือ โฮ่ว เฉิง สือ เตอะ คู ชี่

*我 终于还是失去你
wǒ  zhōng yú hái shì shī qù nǐ 
หว่อ  จง อวิ๋ ไห ซื่อ ซือ ชวี่ หนี่

但却赎回了我自己 最真实的表情
dàn què shú huí le wǒ zì jǐ  zuì zhēn shí de biǎo qíng
ตั้น เชว่ สู หุย เลอะ หว่อ จื้อ จี่  จุ้ย เจิน สือ เตอะ เปี่ยว ฉิง

**何必绑架爱情 何必害怕分离
hé bì bǎng jià ài qíng  hé bì hài pà fēn lí 
เหอ ปี้ ป่าง เจี้ย อ้าย ฉิง  เหอ ปี้ ไห้ พ่า เฟิน หลี

剥开外表的糖衣 心是否在一起
bō kāi wài biǎo de táng yī  xīn shì fǒu zài yī qǐ
ปัว ไค ไว่ เปี่ยว เตอะ ถาง อี  ซิน ซื่อ โฝ่ว ไจ้ อี้ ฉี่

何必绑架爱情 何必自作聪明 说着善意的谎言
hé bì bǎng jià ài qíng  hé bì zì zuò cōng míng  shuō zhe shàn yì de huǎng yán 
เหอ ปี้ ป่าง เจี้ย อ้าย ฉิง  เหอ ปี้ จื้อ จั้ว ชง หมิง  ซัว เจอะ ซ่าน อี้ เตอะ ห่วง เหยียน

陷入恶性循环里 太勉强又何必
xiàn rù è xìng xún huán lǐ  tài miǎn qiǎng yòu hé bì
เซี่ยน ยู่ เอ้อ ซิ่ง สวิน หวน หลี่  ไท่ เหมียน เฉี่ยง โย่ว เหอ ปี้

太勉强又何必
tài miǎn qiǎng yòu hé bì
ไท่ เหมียน เฉี่ยง โย่ว เหอ ปี้

分开以后再相遇 看进彼此眼里
fēn kāi yǐ hòu zài xiāng yù  kàn jìn bǐ cǐ yǎn lǐ 
เฟิน ไค อี่ โฮ่ว ไจ้ เซียง อวิ้  คั่น จิ้น ปี๋ ฉื่อ เหยียน หลี่

我们总算可以 从云端降回原地
wǒ men zǒng suàn kě yǐ  cóng yún duān jiàng huí yuán dì
หว่อ เมิน จ่ง ซ่วน เขอ อี่  ฉง หวิน ตวน เจี้ยง หุย หยวน ตี้

卸下妆扮的你 脱掉面具的我
xiè xià zhuāng bàn de nǐ  tuō diào miàn jù de wǒ 
เซี้ย เซี่ย จวง ปั้น เตอะ หนี่  ทัว เตี้ยว เมี่ยน จวี้ เตอะ หว่อ

反而能轻松自在的呼吸
fǎn ér néng qīng sōng zì zài de hū xī
ฝ่าน เอ๋อ เหนิง ชิง ซง จื้อ ไจ้ เตอะ ฮู ซี

ซ้ำ *, **

何必 何必 何必
hé bì  hé bì  hé bì
เหอ ปี้  เหอ ปี้  เหอ ปี้

ซ้ำ **

何必 太勉强又何必 太勉强又何必 何必
hé bì  tài miǎn qiǎng yòu hé bì  tài miǎn qiǎng yòu hé bì  hé bì
เหอ ปี้  ไท่ เหมียน เฉี่ยง โย่ว เหอ ปี้  ไท่ เหมียน เฉี่ยง โย่ว เหอ ปี้  เหอ ปี้

太勉强又何必 何必 太勉强又何必
tài miǎn qiǎng yòu hé bì  hé bì  tài miǎn qiǎng yòu hé bì
ไท่ เหมียน เฉี่ยง โย่ว เหอ ปี้  เหอ ปี้  ไท่ เหมียน เฉี่ยง โย่ว เหอ ปี้

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...