วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Yi Dao Bu Jian (一刀不剪) No Cut - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง Yī Dāo Bù Jiǎ(一刀不剪) No Cut
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม CUT
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


 


เนื้อเพลง

我 在我生命杀青之前
wǒ  zài wǒ shēng mìng shā qīng zhī qián 
หว่อ  ไจ้ หว่อ เซิง มิ่ง ซา ชิง จือ เฉียน

有什么会出现 总要自导自演
yǒu shén me huì chū xiàn  zǒng yào zì dǎo zì yǎn
โหย่ว เสิน เมอะ ฮุ่ย ชู เซี่ยน  จ่ง เหย้า จื้อ เต่า จื้อ เหยี่ยน

而你 当你走过荒谬世界
ér nǐ  dāng nǐ zǒu guò huāng miù shì jiè 
เอ๋อ หนี่  ตัง หนี โจ่ว กั้ว ฮวง มิ้ว ซื่อ เจี้ย

会不会有些真实不愿看见
huì bù huì yǒu xiē zhēn shí bù yuàn kàn jiàn
ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย โหย่ว เซีย เจิน สือ ปู๋ ย่วน คั่น เจี้ยน

说得太白了剪不剪 走得太前了剪不剪
shuō de tài bái le jiǎn bù jiǎn  zǒu de tài qián le jiǎn bù jiǎn
ซัว เตอะ ไท่ ไป๋ เลอะ เจี่ยน ปู้ เจี่ยน  โจ่ว เตอะ ไท่ เฉียน เลอะ เจี่ยน ปู้ เจี่ยน

吻得太快了剪不剪 你说爱我的一切
wěn de tài kuài le jiǎn bù jiǎn  nǐ shuō ài wǒ de yī qiè
เหวิ่น เตอะ ไท่ ไคว่ เลอะ เจี่ยน ปู้ เจี่ยน  หนี่ ซัว อ้าย หว่อ เตอะ อี๋ เชี้ย

偶尔煽情的
ǒu ěr shān qíng de
โอ๋ว เอ่อ ซาน ฉิง เตอะ

Hollywood

偶尔艳丽的
ǒu ěr yàn lì de
โอ๋ว เอ่อ เหยี้ยน ลี่ เตอะ

Bollywood

永永远远的在生活 我说要你多看一眼
yǒng yǒng yuǎn yuǎn de zài shēng huó  wǒ shuō yào nǐ duō kàn yī yǎn
หยง หย่ง หยวน หย่วน เตอะ ไจ้ เซิง หัว  หว่อ ซัว เหย้า หนี่ ตัว คั่น อี้ เหยี่ยน

Woo OH Woo  Woo OH Woo 

有柔有刚一刀不剪
yǒu róu yǒu gāng yī dāo bù jiǎn
โหย่ว โหรว โหย่ว กัง อี้ เตา ปู้ เจี่ยน

Woo OH Woo  Woo OH Woo 

有光有暗一刀不剪
yǒu guāng yǒu àn yī dāo bù jiǎn
โหย่ว กวง โหย่ว อั้น อี้ เตา ปู้ เจี่ยน

*我想赤裸的永远不遮掩
wǒ xiǎng chì luǒ de yǒng yuǎn bù zhē yǎn 
หวอ เสี่ยง ชื่อ หลั่ว เตอะ หยง หย่วน ปู้ เจอ เหยี่ยน

我要疯狂的永远不道歉
wǒ yào fēng kuáng de yǒng yuǎn bù dào qiàn
หว่อ เหย้า เฟิง ขวง เตอะ หยง หย่วน ปู๋ เต้า เชี่ยน

我最自己的永远不怕你讨厌
wǒ zuì zì jǐ de yǒng yuǎn bù pà nǐ tǎo yàn 
หว่อ จุ้ย จื้อ จี่ เตอะ หยง หย่วน ปู๋ พ่า หนี เถ่า เหยี้ยน

在你面前一刀不剪
zài nǐ miàn qián yī dāo bù jiǎn
ไจ้ หนี่ เมี่ยน เฉียน อี้ เตา ปู้ เจี่ยน

我 因此相信天地之间
wǒ  yīn cǐ xiāng xìn tiān dì zhī jiān 
หว่อ  ยิน ฉื่อ เซียง ซิ่น เทียน ตี้ จือ เจียน

有什么要送检 只有曲折缠绵
yǒu shén me yào sòng jiǎn  zhǐ yǒu qū zhé chán mián
โหย่ว เสิน เมอะ เหย้า ซ่ง เจี่ยน  จื๋อ โหย่ว ชวี เจ๋อ ฉาน เหมียน

而你 因此渴望有个世界
ér nǐ  yīn cǐ kě wàng yǒu gè shì jiè 
เอ๋อ หนี่  ยิน ฉือ เข่อ ว่าง โหย่ว เก้อ ซื่อ เจี้ย

让我们卖不卖座都是经典
ràng wǒ men mài bù mài zuò dōu shì jīng diǎn
ร่าง หว่อ เมิน ไม่ ปู๋ ไม่ จั้ว โตว ซื่อ จิง เตี่ยน

做得太傻了剪不剪 玩得太嗨了剪不剪
zuò de tài shǎ le jiǎn bù jiǎn  wán de tài hāi le jiǎn bù jiǎn
จั้ว เตอะ ไท่ ส่า เลอะ เจี่ยน ปู้ เจี่ยน  หวาน เตอะ ไท่ ไฮ เลอะ เจี่ยน ปู้ เจี่ยน

抱得太紧了剪不剪 你说爱我的一切
bào de tài jǐn le jiǎn bù jiǎn  nǐ shuō ài wǒ de yī qiè
เป้า เตอะ ไท่ จิ่น เลอะ เจี่ยน ปู้ เจี่ยน  หนี่ ซัว อ้าย หว่อ เตอะ อี๋ เชี้ย

偶尔浪漫的长镜头 偶尔大胆的近镜头
ǒu ěr làng màn de cháng jìng tóu  ǒu ěr dà dǎn de jìn jìng tóu
โอ๋ว เอ่อ ล่าง ม่าน เตอะ ฉาง จิ้ง โถว  โอ๋ว เอ่อ ต้า ต่าน เตอะ จิ้น จิ้ง โถว

永永远远的好时候 我说要你多看一眼
yǒng yǒng yuǎn yuǎn de hǎo shí hòu  wǒ shuō yào nǐ duō kàn yī yǎn
หยง หย่ง หยวน หย่วน เตอะ เห่า สือ โฮ่ว  หว่อ ซัว เหย้า หนี่ ตัว คั่น อี้ เหยี่ยน

Woo OH Woo  Woo OH Woo 

有爱有恨一刀不剪
yǒu ài yǒu hèn yī dāo bù jiǎn
โหย่ว อ้าย โหย่ว เฮิ่น อี้ เตา ปู้ เจี่ยน

Woo OH Woo  Woo OH Woo

有血有泪一刀不剪
yǒu xuè yǒu lèi yī dāo bù jiǎn
โหย่ว เซว่ โหย่ว เล้ย อี้ เตา ปู้ เจี่ยน

ซ้ำ *

Who says 'Cut!', when someone starts to tell a secret,

And when the world is goin' under a big big flood.

Who says 'Cut!', when suddenly we use our guts,

And when we're lookin' for fun that's never enough.

What the fuss! Why can't everybody live as one,

And why don't they know we can't go on without trust.

Give me love! Give me love! Give me love!

And let them know we always love something uncut.

Woo OH Woo  Woo OH Woo  Woo OH Woo

在你面前一刀不剪
zài nǐ miàn qián yī dāo bù jiǎn
ไจ้ หนี่ เมี่ยน เฉียน อี้ เตา ปู้ เจี่ยน

Woo OH Woo  Woo OH Woo  Woo OH Woo

在你面前一刀不剪
zài nǐ miàn qián yī dāo bù jiǎn
ไจ้ หนี่ เมี่ยน เฉียน อี้ เตา ปู้ เจี่ยน

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...