วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Wu Zai Chang Zheng Ming (吾在场证明) My Alibi - Yen-j (Lyrics)

เพลง Wú Zài Chǎng Zhèng Míng (吾在场证明) My Alibi
ศิลปิน Yán Jué (严爵) Yen-j
อัลบั้ม Dān Xì Bāo (单细胞) Simple Love
สังกัด Believe In Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


 


เนื้อเพลง


这多雨城市 开始学会放晴
zhè duō yǔ chéng shì  kāi shǐ xué huì fàng qíng   
เจ้อ ตัว อวิ่ เฉิง ซื่อ  ไค สื่อ เสว๋ ฮุ่ย ฟ่าง ฉิง

再转眼 伤心已在蓝天搁浅
zài zhuǎn yǎn  shāng xīn yǐ zài lán tiān gē qiǎn
ไจ้ จ๋วน เหยี่ยน  ซาง ซิน อี่ ไจ้ หลาน เทียน เกอ เฉี่ยน

我卸下沉重的思念 游向祝福的起点
wǒ xiè xià chén zhòng de sī niàn  yóu xiàng zhù fú de qǐ diǎn
หว่อ เซี้ย เซี่ย เฉิน จ้ง เตอะ ซือ เนี่ยน  โหยว เซี่ยง จู้ ฝู เตอะ ฉี เตี่ยน

*当麻雀目送候鸟飞往南边
dāng má què mù sòng hòu niǎo fēi wǎng nán biān 
ตัง หมา เชว่ มู่ ซ่ง โฮ่ว เหนี่ยว เฟย หว่าง หนาน เปียน

有一天 它会明白所谓告别 是成全下一次相见
yǒu yī tiān  tā huì míng bái suǒ wèi gào bié  shì chéng quán xià yī cì xiāng jiàn
โหย่ว อี้ เทียน  ทา ฮุ่ย หมิง ไป๋ สั่ว เว่ย เก้า เปี๋ย  ซื่อ เฉิง เฉวียน เซี่ย อี๋ ชื่อ เซียง เจี้ยน

仍在花开的季节 HO~
réng zài huā kāi de jì jié  HO~
เหยิง ไจ้ ฮวา ไค เตอะ จี้ เจี๋ย  โฮ้~

因为我太爱你 所以我不该占据
yīn wèi wǒ tài ài nǐ  suǒ yǐ wǒ bù gāi zhàn jù
ยิน เว่ย หว่อ ไท่ อ้าย หนี่  สัว อี๋ หว่อ ปู้ ไก จ้าน จวี้

有时候我抽离 留下爱还在场的证明
yǒu shí hòu wǒ chōu lí  liú xià ài hái zài chǎng de zhèng míng
โหย่ว สือ โฮ่ว หว่อ โชว หลี  หลิว เซี่ย อ้าย ไห ไจ้ ฉ่าง เตอะ เจิ้ง หมิง

只要你愿意继续信仰爱情
zhǐ yào nǐ yuàn yì jì xù xìn yǎng ài qíng 
จื่อ เหย้า หนี่ ย่วน อี้ จี้ ซวี่ ซิ่น หย่าง อ้าย ฉิง 

就证明不在一起也能一起前进
jiù zhèng míng bù zài yī qǐ yě néng yī qǐ qián jìn
จิ้ว เจิ้ง หมิง ปู๋ ไจ้ อี้ ฉี่ เย่ เหนิง อี้ ฉี่ เฉียน จิ้น

因为我太爱你 所以我不言不语
yīn wèi wǒ tài ài nǐ  suǒ yǐ wǒ bù yán bù yǔ 
ยิน เว่ย หว่อ ไท่ อ้าย หนี่  สัว อี๋ หว่อ ปู้ เหยียน ปู้ อวิ่

让明天来证明 你是我最美丽的证据
ràng míng tiān lái zhèng míng  nǐ shì wǒ zuì měi lì de zhèng jù
ร่าง หมิง เทียน ไหล เจิ้ง หมิง  หนี่ ซื่อ หว่อ จุ้ย เหม่ย ลี่ เตอะ เจิ้ง จวี้

当阳光远远的温暖你心扉 我相信你会想起谁
dāng yáng guāng yuǎn yuǎn de wēn nuǎn nǐ xīn fēi  wǒ xiāng xìn nǐ huì xiǎng qǐ shuí
ตัง หยาง กวง หยวน หย่วน เตอะ เวิน หน่วน หนี่ ซิน เฟย  หว่อ เซียง ซิ่น หนี่ ฮุ่ย เสียง ฉี่ สุย

(Yeah~~)

ซ้ำ *

我相信你会想起谁
wǒ xiāng xìn nǐ huì xiǎng qǐ shuí
หว่อ เซียง ซิ่น หนี่ ฮุ่ย เสียง ฉี่ สุย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...