วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Wei Yi De Mei Gui (唯一的玫瑰) The Only Rose - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง Wéi Yī De Méi Gui (唯一的玫瑰) The Only Rose
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม DRAMA, Ài Shàng Liǎng Gè Wǒ (爱上两个我) Fall in Love With Me OST
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


你 总习惯话里带刺 我懂 怕受伤害的防卫姿势
nǐ  zǒng xí guàn huà lǐ dài cì  wǒ dǒng  pà shòu shāng hài de fáng wèi zī shì
หนี่  จ่ง สี ก้วน ฮว่า หลี่ ไต้ ชื่อ  หวอ ต่ง  พ่า โซ่ว ซาง ไห้ เตอะ ฝัง เว่ย จือ ซื่อ

你 总不说爱这个字 偷用 泪水表示
nǐ  zǒng bù shuō ài zhè gè zì  tōu yòng  lèi shuǐ biǎo shì
หนี่  จ่ง ปู้ ซัว อ้าย เจ้อ เก้อ จื้อ  โทว ย่ง  เล้ย สุย เปี่ยว ซื่อ

桀骜狂想的王子 看尽 冷眼排斥
jié ào kuáng xiǎng de wáng zǐ  kàn jìn  lěng yǎn pái chì
เจี๋ย เอ้า ขวง เสี่ยง เตอะ หวัง จื่อ  คั่น จิ้น  เหลิง เหยี่ยน ผาย ชื่อ

你说凡人 不懂的坚持 往往 更有价值
nǐ shuō fán rén  bù dǒng de jiān chí  wǎng wǎng  gèng yǒu jià zhí
หนี่ ซัว ฝาน เหริน  ปู้ ต่ง เตอะ เจียน ฉือ  หวาง หว่าง  เกิ้ง โหย่ว เจี้ย จื๋อ

*你是唯一的玫瑰 虽然最刺却最美
nǐ shì wéi yī de méi gui  suī rán zuì cì què zuì měi
หนี่ ซื่อ เหวย อี เตอะ เหมย กุย  ซุย หยาน จุ้ย ชื่อ เชว่ จุ้ย เหม่ย

灵魂一定是同类才能心领神会
líng hún yī dìng shì tóng lèi cái néng xīn lǐng shén huì
หลิง หุน อี๋ ติ้ง ซื่อ ถง เล้ย ไฉ เหนิง ซิน หลิ่ง เสิน ฮุ่ย

摩擦冲突也不撤退 你是唯一的玫瑰
mó cā chōng tū yě bù chè tuì  nǐ shì wéi yī de méi gui
หมัว ชา ชง ทู เย่ ปู๋ เช้อ ทุ่ย  หนี่ ซื่อ เหวย อี เตอะ เหมย กุย

**就算世界有千万种的娇媚
jiù suàn shì jiè yǒu qiān wàn zhǒng de jiāo mèi 
จิ้ว ซ่วน ซื่อ เจี้ย โหย่ว เชียน ว่าน จ่ง เตอะ เจียว เม่ย

把你种在我的胸口 长出甜又酸的泪 (Hey)
bǎ nǐ zhòng zài wǒ de xiōng kǒu  zhǎng chū tián yòu suān de lèi  (Hey)
ป๋า หนี่ จ้ง ไจ้ หว่อ เตอะ โซวง โข่ว  จ่าง ชู เถียน โย่ว ซวน เตอะ เล้ย  (เฮ้)

我 不喜欢埋藏心事 直率 却总被误会曲解意思
wǒ  bù xǐ huān mái cáng xīn shì  zhí shuài  què zǒng bèi wù huì qū jiě yì si
หว่อ  ปู้ สี่ ฮวน ไหม ฉาง ซิน ซื่อ  จื๋อ ไซว่  เชว่ จ่ง เป้ย อู้ ฮุ่ย ชวี เจี่ย อี้ ซึ

我 把寂寞戴成戒指 黯然 放弃解释
wǒ  bǎ jì mò dài chéng jiè zhǐ  àn rán  fàng qì jiě shì
หว่อ  ป่า จี้ มั่ว ไต้ เฉิง เจี้ย จื่อ  อั้น หยาน  ฟ่าง ชี่ เจี่ย ซื่อ

逆风吹拂的王子 望着天空沉思
nì fēng chuī fú de wáng zǐ  wàng zhe tiān kōng chén sī
นี่ เฟิง ชุย ฝู เตอะ หวัง จื่อ  ว่าง เจอะ เทียน คง เฉิน ซือ

独特容易被当成疯子 被懂有多奢侈
dú tè róng yì bèi dàng chéng fēng zi  bèi dǒng yǒu duō shē chǐ
ตู๋ เท่อ หยง อี้ เป้ย ตั้ง เฉิง เฟิง จึ  เป้ย ต๋ง โหย่ว ตัว เซอ ฉื่อ

ซ้ำ *, **

你是唯一的玫瑰
nǐ shì wéi yī de méi gui 
หนี่ ซื่อ เหวย อี เตอะ เหมย กุย

ซ้ำ **

心疼你不爱依偎 掩饰你太怕伤悲
xīn téng nǐ bù ài yī wēi  yǎn shì nǐ tài pà shāng bēi
ซิน เถิง หนี่ ปู๋ อ้าย อี เวย  เหยี่ยน ซื่อ หนี่ ไท่ พ่า ซาง เปย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...