วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Mei Li Tou Tiao (美丽头条) Beautiful Top News - Dream Girls (Lyrics)


เพลง Měi Lì Tóu Tiáo (丽头条) Beautiful Top News
ศิลปิน Dream Girls [Sòng Mǐ Qín (宋米秦) Emily, Lǐ Yù Fēn (李毓芬) Tia Keiko, Guō Xuě Fú (郭雪芙) Puff Kuo]
อัลบั้ม Měi Lì Tóu Tiáo (丽头条!) Beautiful Top News!
สังกัด Linfair Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


*谁 谁 最爱 谁 谁 崇拜 我们 都需要爱 (要爱)
shuí  shuí  zuì ài  shuí  shuí  chóng bài  wǒ men  dōu xū yào ài (yào ài)
สุย  สุย  จุ้ย อ้าย  สุย  สุย  ฉง ป้าย  หว่อ เมิน  โตว ซวี เหย้า อ้าย (เหย้า อ้าย)

谁 谁 最爱 谁 谁 精彩 我们 颠覆时代 (时代)
shuí  shuí  zuì ài  shuí  shuí  jīng cǎi  wǒ men  diān fù shí dài (shí dài)
สุย  สุย  จุ้ย อ้าย  สุย  สุย  จิง ไฉ่  หว่อ เมิน  เตียน ฟู่ สือ ไต้ (สือ ไต้)

我 是我 学不会假动作 装迷惑
wǒ  shì wǒ  xué bù huì jiǎ dòng zuò  zhuāng mí huò 
หว่อ  ซื่อ หว่อ  เสว๋ ปู๋ ฮุ่ย เจี่ย ต้ง จั้ว  จวง หมี ฮั่ว

你 就是你 梦什么不虚拟 做自己
nǐ  jiù shì nǐ  mèng shén me bù xū nǐ  zuò zì jǐ
หนี่  จิ้ว ซื่อ หนี่  เมิ่ง เสิน เมอะ ปู้ ซวี หนี่  จั้ว จื้อ จี่

随时都被透视 讨好谁都不是
suí shí dōu bèi tòu shì  tǎo hǎo shuí dōu bù shì 
สุย สือ โตว เป้ย โท่ว ซื่อ  เถา เห่า สุย โตว ปู๋ ซื่อ

帅气点不解释 喔~ No No
shuài qì diǎn bù jiě shì  Woo~ No No
ไซว่ ชี่ เตี่ยน ปู้ เจี่ย ซื่อ  โว้~ โน โน

按个赞送出去 多分享没秘密 快乐就跟着你 喔~
àn gè zàn sòng chū qù  duō fēn xiǎng méi mì mì  kuài lè jiù gēn zhe nǐ  Woo~
อั้น เก้อ จ้าน ซ่ง ชู ชวี่  ตัว เฟิน เสี่ยง เหมย มี่ มี่  ไคว่ เล่อ จิ้ว เกิน เจอะ หนี่  โว้~

嘿 YOU 我没时间讨厌你不了 自信就是美丽头条
Hey YOU  wǒ méi shí jiān tǎo yàn nǐ bù liǎo  zì xìn jiù shì měi lì tóu tiáo
เฮ้ ยู  หว่อ เหมย สือ เจียน เถ่า เหยี้ยน หนี่ ปู้ เหลี่ยว  จื้อ ซิ่น จิ้ว ซื่อ เหม่ย ลี่ โถว เถียว

问问你自己的心要不要
wèn wèn nǐ zì jǐ de xīn yào bù yào 
เวิ่น เวิ่น หนี่ จื้อ จี่ เตอะ ซิน เหย้า ปู๋ เหย้า

勇敢不一样最骄傲 (骄傲 骄傲)
yǒng gǎn bù yī yàng zuì jiāo ào (jiāo ào  jiāo ào)
หยง ก่าน ปู้ อี๋ ย่าง จุ้ย เจียว เอ้า (เจียว เอ้า  เจียว เอ้า)

I can I can, U can U can!

ซ้ำ *

我 是我 爱上了瞒不住 不会躲
wǒ  shì wǒ  ài shàng le mán bù zhù  bù huì duǒ 
หว่อ  ซื่อ หว่อ  อ้าย ซ่าง เลอะ หมาน ปู๋ จู้  ปู๋ ฮุ่ย ตั่ว

你 是你 有人爱最美丽 别怀疑
nǐ  shì nǐ  yǒu rén ài zuì měi lì  bié huái yí
หนี่  ซื่อ หนี่  โหย่ว เหริน อ้าย จุ้ย เหม่ย ลี่  เปี๋ย ไหว อี๋

谈恋爱别心急 不是野蛮游戏
tán liàn ài bié xīn jí  bù shì yě mán yóu xì 
ถาน เลี่ยน อ้าย เปี๋ย ซิน จี๋  ปู๋ ซื่อ เย่ หมาน โหยว ซี่

快除掉坏脾气 喔~ Now Now
kuài chú diào huài pí qì  HO~ Now Now
ไคว่ ฉู เตี้ยว ไฮว่ ผี ชี่  โฮ้~ นาว นาว

女孩们要犀利 偶尔姿态放低 让他离不开你 喔~
nǚ hái men yào xī lì  ǒu ěr zī tài fàng dī  ràng tā lì bù kāi nǐ  Woo~
นวี่ ไห เมิน เหย้า ซี ลี่  โอ๋ว เอ่อ จือ ไท่ ฟ่าง ตี  ร่าง ทา หลี ปู้ ไค หนี่  โว้~

嘿 You 我没时间讨厌你胡闹 幸福就是美丽头条
Hey You  wǒ méi shí jiān tǎo yàn nǐ hú nào  xìng fú jiù shì měi lì tóu tiáo
เฮ้ ยู  หว่อ เหมย สือ เจียน เถ่า เหยี้ยน หนี่ หู เน่า  ซิ่ง ฝู จิ้ว ซื่อ เหม่ย ลี่ โถว เถียว

下一步要怎么爱别烦恼
xià yī bù yào zěn me ài bié fán nǎo 
เซี่ย อี๋ ปู้ เหย้า เจิ่น เมอะ อ้าย เปี๋ย ฝาน เหน่า

未来就在终点微笑 (微笑 微笑)
wèi lái jiù zài zhōng diǎn wēi xiào (wēi xiào  wēi xiào)
เว่ย ไหล จิ้ว ไจ้ จง เตี่ยน เวย เสี้ยว (เวย เสี้ยว  เวย เสี้ยว)

I can I can U can U can

ซ้ำ*
自由自在 翻转舞台 创造名牌 无可取代
zì yóu zì zài  fān zhuǎn wǔ tái  chuàng zào míng pái  wú kě qǔ dài
จื้อ โหยว จื้อ ไจ้  ฟัน จ๋วน อู่ ไถ  ช่วง เจ้า หมิง ผาย  อู๋ เขอ ฉวี่ ไต้

梦快下载 手到擒来 我们创造未来!
mèng kuài xià zài  shǒu dào qín lái  wǒ men chuàng zào wèi lái!
เมิ่ง ไคว่ เซี่ย ไจ้  โส่ว เต้า ฉิน ไหล  หว่อ เมิน ช่วง เจ้า เว่ย ไหล!

Now!

ซ้ำ *

嘿 You 我没时间讨厌你无聊 快乐就是美丽头条
Hey You  wǒ méi shí jiān tǎo yàn nǐ wú liáo  kuài lè jiù shì měi lì tóu tiáo
เฮ้ ยู  หว่อ เหมย สือ เจียน เถ่า เหยี้ยน หนี่ อู๋ เหลียว  ไคว่ เล่อ จิ้ว ซื่อ เหม่ย ลี่ โถว เถียว

梦想的舞台一起去创造 出其不意感动引爆
mèng xiǎng de wǔ tái yī qǐ qù chuàng zào  chū qí bù yì gǎn dòng yǐn bào
เมิ่ง เสี่ยง เตอะ อู่ ไถ อี้ ฉี่ ชวี่ ช่วง เจ้า  ชู ฉี ปู๋ อี้ ก่าน ต้ง หยิ่น เป้า

宠爱自己因为你值得 魅力就是美丽头条
chǒng ài zì jǐ yīn wèi nǐ zhí dé  mèi lì jiù shì měi lì tóu tiáo
ฉ่ง อ้าย จื้อ จี่ ยิน เว่ย หนี่ จื๋อ เต๋อ  เม่ย ลี่ จิ้ว ซื่อ เหม่ย ลี่ โถว เถียว

要赢得漂亮大家一起跳
yào yíng dé piào liang dà jiā yī qǐ tiào 
เหย้า หยิง เต๋อ เพี่ยว เลี่ยง ต้า เจีย อี้ ฉี่ เที่ยว

越跳越嗨越跳越高(越高 越高)
yuè tiào yuè hāi yuè tiào yuè gāo (yuè gāo  yuè gāo)
เยว่ เที่ยว เยว่ ไฮ เยว่ เที่ยว เยว่ เกา (เยว่ เกา  เยว่ เกา)

I can I can U can U can

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...