วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Get Up - Ki Ki Hu (Lyrics)

เพลง Get Up
ศิลปิน Hú Líng (胡灵) Ki Ki Hu
อัลบั้ม Zhì Qīn Ài De Nǚ Hái (亲爱的女孩) Dearest Girl
สังกัด Fresh Music Store
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง

*如果生活不想被烦恼辐射 偶尔记得自我贯彻
rú guǒ shēng huó bù xiǎng bèi fán nǎo fú shè  ǒu ěr jì de zì wǒ guàn chè
หยู กั่ว เซิง หัว ปู้ เสี่ยง เป้ย ฝาน เหน่า ฝู เซ้อ  โอ๋ว เอ่อ จี้ เตอะ จื้อ หว่อ ก้วน เช้อ

RPG不如换自己扮角色 一起组队现在立刻
RPG bù rú huàn zì jǐ bàn jiǎo sè  yī qǐ zǔ duì xiàn zài lì kè
อาพีจี ปู้ หยู ฮ่วน จื้อ จี่ ปั้น เจี่ยว เซ้อ  อี้ ฉี จู่ ตุ้ย เซี่ยน ไจ้ ลี่ เค่อ

气温悄悄的让世界变的有点热
qì wēn qiāo qiāo de ràng shì jiè biàn de yǒu diǎn rè
ชี่ เวิน เชียว เชียว เตอะ ร่าง ซื่อ เจี้ย เปี้ยน เตอะ โหยว เตี่ยน เย่อ

不要浪费时间怎么样 就这样
bù yào làng fèi shí jiān zěn me yàng  jiù zhè yàng
ปู๋ เหย้า ล่าง เฟ่ย สือ เจียน เจิ่น เมอะ ย่าง  จิ้ว เจ้อ ย่าง

**Get up Get up Get up 不要宅着不放
Get up Get up Get up  bù yào zhái zhe bù fàng
เกท อัพ เกท อัพ เกท อัพ  ปู๋ เหย้า ไจ๋ เจอะ ปู๋ ฟ่าง

Get up Get up Get up 和无聊对抗
Get up Get up Get up  hé wú liáo duì kàng
เกท อัพ เกท อัพ เกท อัพ  เหอ อู๋ เหลียว ตุ้ย ข้าง

Get up Get up Get up 忘记烦恼迷惘 记忆会值得收藏
Get up Get up Get up  wàng jì fán nǎo mí wǎng  jì yì huì zhí dé shōu cáng
เกท อัพ เกท อัพ เกท อัพ  ว่าง จี้ ฝาน เหน่า หมี หว่าง  จี้ อี้ ฮุ่ย จื๋อ เต๋อ โซว ฉาง

ซ้ำ *, **

要最真的微笑 让自己玩疯掉
yào zuì zhēn de wēi xiào  ràng zì jǐ wán fēng diào 
เหย้า จุ้ย เจิน เตอะ เวย เสี้ยว  ร่าง จื้อ จี่ หวาน เฟิง เตี้ยว

想超出自我可能 不想被阻扰
xiǎng chāo chū zì wǒ kě néng  bù xiǎng bèi zǔ rǎo
เสี่ยง เชา ชู จื้อ หวอ เข่อ เหนิง  ปู้ เสี่ยง เป้ย จู๋ เหย่า

用眼睛去拍照 记录每个美好
yòng yǎn jing qù pāi zhào  jì lù měi gè měi hǎo 
ย่ง เหยี่ยน จิง ชวี่ ไพ เจ้า  จี้ ลู่ เหม่ย เก้อ เหมย เห่า

不在乎未来会怎样
bù zài hu wèi lái huì zěn yàng
ปู๋ ไจ้ ฮุ เว่ย ไหล ฮุ่ย เจิ่น ย่าง

ซ้ำ **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...