วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Da Hu (打呼) Snore - Wilber Pan, Rainie Yang (Lyrics)

เพลง Dǎ (打呼) Snore
ศิลปิน Pān Wěi Bó (玮柏) Wilber Pan, Yáng Chéng Lín (杨丞琳) Rainie Yang
อัลบั้ม Wáng Zhě Chǒu Shēng (王者丑生) Crown & Clown
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง潘玮柏 : 曾经的何时我没想过会有这一天
PānWěiBó : céng jīng de hé shí wǒ méi xiǎng guò huì yǒu zhè yī tiān
Wilber : เฉิง จิง เตอะ เหอ สือ หว่อ เหมย เสี่ยง กั้ว ฮุ่ย โหย่ว เจ้อ อี้ เทียน

没法安心入眠 被枕边人频频抱怨
méi fǎ ān xīn rù mián  bèi zhěn biān rén pín pín bào yuàn
เหมย ฝ่า อัน ซิน ยู่ เหมียน  เป้ย เจิ่น เปียน เหริน ผิน ผิน เป้า ย่วน

阖上眼就被嫌 连呼吸都被埋怨
hé shàng yǎn jiù bèi xián  lián hū xī dōu bèi mán yuàn
เหอ ซ่าง เหยี่ยน จิ้ว เป้ย เสียน  เหลียน ฮู ซี โตว เป้ย หมาน ย่วน

我到底做错什么还是问题出自?
wǒ dào dǐ zuò cuò shén me hái shì wèn tí chū zì?
หว่อ เต้า ตี่ จั้ว ชั่ว เสิน เมอะ ไห ซื่อ เวิ่น ถี ชู จื้อ?

我不是故意 声音那么明显
wǒ bù shì gù yì  shēng yīn nà me míng xiǎn 
หว่อ ปู๋ ซื่อ กู้ อี้  เซิง ยิน น่า เมอะ หมิง เสี่ยน

难道我呼吸频率音量分贝高了一点
nán dào wǒ hū xī pín lǜ yīn liàng fēn bèi gāo le yī diǎn
หนาน เต้า หว่อ ฮู ซี ผิน ลวี้ ยิน เลี่ยง เฟิน เป้ย เกา เลอะ อี้ เตี่ยน

OH baby sorry

让我去隔壁房间
ràng wǒ qù gé bì fáng jiān 
ร่าง หว่อ ชวี่ เก๋อ ปี้ ฝัง เจียน

还给你一个完美无暇宁静私人空间
huán gěi nǐ yī gè wán měi wú xiá níng jìng sī rén kōng jiān
หวน เก๋ย หนี่ อี๋ เก้อ หวาน เหม่ย อู๋ เสีย หนิง จิ้ง ซือ เหริน คง เจียน

*All : OH pretty baby that's ok

只要有你陪在身边夜里就不怕黑
zhǐ yào yǒu nǐ péi zài shēn biān yè lǐ jiù bù pà hēi
จื่อ เหย้า โหยว หนี่ เผย ไจ้ เซิน เปียน เย้ หลี่ จิ้ว ปู๋ พ่า เฮย

OH baby baby baby that's ok

喜欢依偎着你慢慢入睡
xǐ huān yī wēi zhe nǐ màn màn rù shuì
สี่ ฮวน อี เวย เจอะ หนี่ ม่าน ม่าน ยู่ ซุ่ย

**在你的身边打呼 (打呼) 起床后打个招呼 (Hello)
zài nǐ de shēn biān dǎ hū (dǎ hū)  qǐ chuáng hòu dǎ gè zhāo hu  (Hello)
ไจ้ หนี่ เตอะ เซิน เปียน ต่า ฮู (ต่า ฮู)  ฉี่ ฉวง โฮ่ว ต่า เก้อ เจา ฮุ  (เฮลโล)

能在你身边打呼 (打呼) 是我最大的幸福 (Yea Yea)
néng zài nǐ shēn biān dǎ hū (dǎ hū)  shì wǒ zuì dà de xìng fú  (Yea Yea)
เหนิง ไจ้ หนี่ เซิน เปียน ต่า ฮู (ต่า ฮู)  ซื่อ หว่อ จุ้ย ต้า เตอะ ซิ่ง ฝู  (เย เย้)

潘玮柏 : 所以是恼人的闹人 还是扰人的人脑
PānWěiBó : suǒ yǐ shì nǎo rén de nào rén  hái shì rǎo rén de rén nǎo
Wilber : สัว อี่ ซื่อ เหน่า เหริน เตอะ เน่า เหริน  ไห ซื่อ เหร่า เหริน เตอะ เหริน เหน่า

我担心我在打扰你睡觉
wǒ dān xīn wǒ zài dǎ rǎo nǐ shuì jiào
หว่อ ตัน ซิน หว่อ ไจ้ ต๋า เหรา หนี่ ซุ่ย เจี้ยว

合:你说真爱不会计较 爱成为习惯真的很奇妙
All : nǐ shuō zhēn ài bù huì jì jiào  ài chéng wéi xí guàn zhēn de hěn qí miào
ร้องรวม : หนี่ ซัว เจิน อ้าย ปู๋ ฮุ่ย จี้ เจี้ยว  อ้าย เฉิง เหวย สี ก้วน เจิน เตอะ เหิ่น ฉี เมี่ยว

你叫我安心只要有我在你身边
nǐ jiào wǒ ān xīn zhǐ yào yǒu wǒ zài nǐ shēn biān 
หนี่ เจี้ยว หว่อ อัน ซิน จื่อ เหย้า โหยว หว่อ ไจ้ หนี่ เซิน เปียน

就算呼噜呼噜 奇奇窟窟 象征一种爱的招呼
jiù suàn hū lū hū lū  qí qí kū kū  xiàng zhēng yī zhǒng ài de zhāo hu
จิ้ว ซ่วน ฮู ลู ฮู ลู  ฉี ฉี คู คู  เซี่ยง เจิง อี้ จ่ง อ้าย เตอะ เจา ฮุ

潘玮柏 : Hey 我还是有点内疚
PānWěiBó : Hey wǒ hái shì yǒu diǎn nèi jiù 
Wilber : เฮ้ หว่อ ไห ซื่อ โหยว เตี่ยน เน่ย จิ้ว

侧过身换个睡姿也是没救
cè guò shēn huàn gè shuì zī yě shì méi jiù
เช้อ กั้ว เซิน ฮ่วน เก้อ ซุ่ย จือ เย่ ซื่อ เหมย จิ้ว

天花板不只盯了多久
tiān huā bǎn bù zhǐ dīng le duō jiǔ 
เทียน ฮวา ป่าน ปู้ จื่อ ติง เลอะ ตัว จิ่ว

不想破坏你夜里美丽的梦
bù xiǎng pò huài nǐ yè lǐ měi lì de mèng
ปู้ เสี่ยง พั้ว ไฮว่ หนี่ เย้ หลี่ เหม่ย ลี่ เตอะ เมิ่ง

合: UHH 只想你抱着我 OHH 只想你陪着我
All : UHH zhǐ xiǎng nǐ bào zhe wǒ  OHH zhǐ xiǎng nǐ péi zhe wǒ
ร้องรวม : อู้ จื๋อ เสียง หนี่ เป้า เจอะ หว่อ  โอ้ จื๋อ เสียง หนี่ เผย เจอะ หว่อ

OH my 那不是我 我的声音好像着了魔
OH my nà bù shì wǒ  wǒ de shēng yīn hǎo xiàng zháo le mó
โอ้ ไม น่า ปู๋ ซื่อ หว่อ  หว่อ เตอะ เซิง ยิน เห่า เซี่ยง เจ๋า เลอะ หมัว

ซ้ำ *, **, **

潘玮柏 Wilber : So come and

打个呼 打个呼
dǎ gè hū  dǎ gè hū 
ต่า เก้อ ฮู  ต่า เก้อ ฮู

Come on and

打个呼 打个呼 打个呼 打招呼 打招呼
dǎ gè hū  dǎ gè hū  dǎ gè hū  dǎ zhāo hu  dǎ zhāo hu
ต่า เก้อ ฮู  ต่า เก้อ ฮู  ต่า เก้อ ฮู  ต่า เจา ฮุ  ต่า เจา ฮุ

起床后 打招呼 打招呼 打招呼 Hello~
qǐ chuáng hòu  dǎ zhāo hu  dǎ zhāo hu  dǎ zhāo hu  Hello~
ฉี่ ฉวง โฮ่ว  ต่า เจา ฮุ  ต่า เจา ฮุ  ต่า เจา ฮุ  เฮลโล~

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...