วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Chen Ai (尘埃) Dust - Jia Jia (Lyrics)

เพลง Chén Āi (尘埃) Dust
ศิลปิน Jǐ Jiā Yíng (纪家盈Jiā Jiā (家家)
อัลบั้ม Wèi Nǐ De Jì Mò Chàng Gē (为你的寂寞唱歌) Alone The Way, Bù Bù Jīng Qíng (步步惊情) Step By Step Surprise OST
สังกัด Bin Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


星星一直都在 这一片云海
xīng xīng yī zhí dōu zài  zhè yī piàn yún hǎi 
ซิง ซิง อี้ จื๋อ โตว ไจ้  เจ้อ อี๋ เพี่ยน หวิน ไห่

等着太阳疲倦之后离开
děng zhe tài yáng pí juàn zhī hòu lí kāi
เติ่ง เจอะ ไท่ หยาง ผี เจวี้ยน จือ โฮ่ว หลี ไค

我也一直待在 这个模糊地带
wǒ yě yī zhí dài zài  zhè gè mó hu dì dài 
หวอ เย่ อี้ จื๋อ ไต้ ไจ้  เจ้อ เก้อ หมัว ฮุ ตี้ ไต้

等着你疲倦了回来
děng zhe nǐ pí juàn le huí lái
เติ่ง เจอะ หนี่ ผี เจวี้ยน เลอะ หุย ไหล

*天黑之后才拥有光彩 才能看见微弱的存在
tiān hēi zhī hòu cái yōng yǒu guāng cǎi  cái néng kàn jiàn wēi ruò de cún zài
เทียน เฮย จือ โฮ่ว ไฉ ยง โหย่ว กวง ไฉ่  ไฉ เหนิง คั่น เจี้ยน เวย รั่ว เตอะ ฉุน ไจ้

我就好像星星在距你千里之外
wǒ jiù hǎo xiàng xīng xīng zài jù nǐ qiān lǐ zhī wài 
หว่อ จิ้ว เห่า เซี่ยง ซิง ซิง ไจ้ จวี้ หนี่ เชียน หลี่ จือ ไว่

白云总是对蓝天依赖
bái yún zǒng shì duì lán tiān yī lài
ไป๋ หวิน จ่ง ซื่อ ตุ้ย หลาน เทียน อี ไล่

我的爱也因你而存在
wǒ de ài yě yīn nǐ ér cún zài 
หว่อ เตอะ อ้าย เย่ ยิน หนี่ เอ๋อ ฉุน ไจ้

哪怕你不懂我的感慨和等待
nǎ pà nǐ bù dǒng wǒ de gǎn kǎi hé děng dài
หน่า พ่า หนี่ ปู้ ต่ง หว่อ เตอะ ก๋าน ไข่ เหอ เติ่ง ไต้

**我的爱像尘埃 散落在边疆地带
wǒ de ài xiàng chén āi  sàn luò zài biān jiāng dì dài
หว่อ เตอะ อ้าย เซี่ยง เฉิน อาย  ซ่าน ลั่ว ไจ้ เปียน เจียง ตี้ ไต้

不再对谁期待 难道是一种自由自在
bù zài duì shuí qī dài  nán dào shì yī zhǒng zì yóu zì zài
ปู๋ ไจ้ ตุ้ย สุย ชี ไต้  หนาน เต้า ซื่อ อี้ จ่ง จื้อ โหยว จื้อ ไจ้

而承诺像尘埃 不断被时间掩埋
ér chéng nuò xiàng chén āi  bù duàn bèi shí jiān yǎn mái
เอ๋อ เฉิง นั้ว เซี่ยง เฉิน อาย  ปู๋ ต้วน เป้ย สือ เจียน เหยี่ยน ไหม

谁还记得大雨之中的 告白 (Wuu~ Wuu~)
shuí hái jì de dà yǔ zhī zhōng de  gào bái  (Wuu~ Wuu~)
สุย ไห จี้ เตอะ ต้า อวิ่ จือ จง เตอะ  เก้า ไป๋  (วู้วู้~)

时间走得太快 要爱得痛快
shí jiān zǒu de tài kuài  yào ài de tòng kuài 
สือ เจียน โจ่ว เตอะ ไท่ ไคว่  เหย้า อ้าย เตอะ ท่ง ไคว่

宁愿受伤也不想要空白
nìng yuàn shòu shāng yě bù xiǎng yào kòng bái
นิ่ง ย่วน โซ่ว ซาง เย่ ปู้ เสี่ยง เหย้า ค่ง ไป๋

谁都想被疼爱 找一个未来 不要在孤独里徘徊
shuí dōu xiǎng bèi téng ài  zhǎo yī gè wèi lái  bù yào zài gū dú lǐ pái huái
สุย โตว เสี่ยง เป้ย เถิง อ้าย  เจ่า อี๋ เก้อ เว่ย ไหล  ปู๋ เหย้า ไจ้ กู ตู๋ หลี่ ผาย ไหว

ซ้ำ *, **, **

谁还记得大雨之中的告白
shuí hái jì de dà yǔ zhī zhōng de gào bái 
สุย ไห จี้ เตอะ ต้า อวิ่ จือ จง เตอะ เก้า ไป๋

谁都想被疼爱 找一个未来 不要在孤独里徘徊
shuí dōu xiǎng bèi téng ài  zhǎo yī gè wèi lái  bù yào zài gū dú lǐ pái huái
สุย โตว เสี่ยง เป้ย เถิง อ้าย  เจ่า อี๋ เก้อ เว่ย ไหล  ปู๋ เหย้า ไจ้ กู ตู๋ หลี่ ผาย ไหว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...