วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Cha Liang (茶凉) The Tea is Cool - Ki Ki Hu (Lyrics)

เพลง Chá Liáng (茶凉) The Tea is Cool
ศิลปิน Hú Líng (胡灵) Ki Ki Hu
อัลบั้ม Zhì Qīn Ài De Nǚ Hái (亲爱的女孩) Dearest Girl
สังกัด Fresh Music Store
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง

雨下整夜窗外路人渐远
yǔ xià zhěng yè chuāng wài lù rén jiàn yuǎ
อวิ่ เซี่ย เจิ่ง เย้ ชวง ไว่ ลู่ เหริน เจี้ยน หย่วน

余下思念跟着吐气凝
yú xià sī niàn gēn zhe tǔ qì níng jié
อวิ๋ เซี่ย ซือ เนี่ยน เกิน เจอะ ถู่ ชี่ หนิง เจี๋ย

灯都熄灭心事还未了却
dēng dōu xī miè xīn shì hái wèi le què 
เติง โตว ซี เมี้ย ซิน ซื่อ ไห เว่ย เลอะ เชว่

三更的天伴着雨点失眠
sān gēng de tiān bàn zhe yǔ diǎn shī mián
ซาน เกิง เตอะ เทียน ปั้น เจอะ อวิ๋ เตี่ยน ซือ เหมียน

*躲在黑暗角落 寂寞不忍苛责我
wǒ duǒ zài hēi àn jiǎo luò  jì mò bù rěn kē zé wǒ 
หวอ ตั่ว ไจ้ เฮย อั้น เจี่ยว ลั่ว  จี้ มั่ว ปู้ เหริ่น เคอ เจ๋อ หว่อ

早就习惯了一个人的生活
zǎo jiù xí guàn le yī gè rén de shēng huó 
เจ่า จิ้ว สี ก้วน เลอะ อี๋ เก้อ เหริน เตอะ เซิง หัว

间沙漠回忆被看破
rén jiān shā mò huí yì bèi kàn pò
เหริน เจียน ซา มั่ว หุย อี้ เป้ย คั่น พั้ว

悲喜交加画面还温暖如火 厢情愿就被冷落
bēi xǐ jiāo jiā huà miàn hái wēn nuǎn rú huǒ  yī xiāng qíng yuàn jiù bèi lěng luò
เปย สี่ เจียว เจีย ฮว่า เมี่ยน ไห เวิน หน่วน หยู หั่ว  อี้ เซียง ฉิง ย่วน จิ้ว เป้ย เหลิ่ง ลั่ว

黑白相间不过一念之间
hēi bái xiāng jiān bù guò yī niàn zhī jiān 
เฮย ไป๋ เซียง เจียน ปู๋ กั้ว อี๋ เนี่ยน จือ เจียน

灯火阑珊乱世浮生贪念
dēng huǒ lán shān luàn shì fú shēng tān niàn
เติง หั่ว หลาน ซาน ล่วน ซื่อ ฝู เซิง ทาน เนี่ยน

关痛痒我还念念不忘
wú guān tòng yǎng wǒ hái niàn niàn bù wàng 
อู๋ กวน ท่ง หย่าง หว่อ ไห เนี่ยน เนี่ยน ปู๋ ว่าง

心痛难当除了与你相见
xīn tòng nán dāng chú le yǔ nǐ xiāng jiàn
ซิน ท่ง หนาน ตัง ฉู เลอะ อวิ๋ หนี่ เซียง เจี้ยน

人来心喜中带慌 人走茶凉还留香
rén lái xīn xǐ zhōng dài huāng  rén zǒu chá liáng hái liú xiāng 
เหริน ไหล ซิน สี่ จง ไต้ ฮวง  เหริน โจ่ว ฉา เหลียง ไห หลิว เซียง

当我拧头看却模糊了眼眶
dāng wǒ níng tóu kàn què mó hu le yǎn kuàng 
ตัง หว่อ หนิง โถว คั่น เชว่ หมัว ฮุ เลอะ เหยี่ยน ค่วง

罢不能怎一曲情殇
yù bà bù néng zěn yī qū qíng shāng
อวิ้ ป้า ปู้ เหนิง เจิ่น อี ชวี ฉิง ซาง

就叫人一口服下迷魂 任惆怅在腹中穿肠
jiù jiào rén yī kǒu fú xià mí hún tāng  rèn chóu chàng zài fù zhōng chuān cháng
จิ้ว เจี้ยว เหริน อี้ โข่ว ฝู เซี่ย หมี หุน ทาง  เริ่น โฉว ช่าง ไจ้ ฟู่ จง ชวน ฉาง

ซ้ำ *

悲喜交加的画面温暖如火 厢情愿就被冷落
bēi xǐ jiāo jiā de huà miàn wēn nuǎn rú huǒ  yī xiāng qíng yuàn jiù bèi lěng luò
เปย สี่ เจียว เจีย เตอะ ฮว่า เมี่ยน เวิน หน่วน หยู หั่ว  อี้ เซียง ฉิง ย่วน จิ้ว เป้ย เหลิ่ง ลั่ว

厢情愿就被冷落
yī xiāng qíng yuàn jiù bèi lěng luò
อี้ เซียง ฉิง ย่วน จิ้ว เป้ย เหลิ่ง ลั่ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...