วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Bai Ri Meng (白日梦) Daydream - Yisa Yu (Lyrics)

เพลง Bái Rì Mèng (白日梦) Daydream
ศิลปิน Yù Kě Wéi (郁可唯) Yisa Yu
อัลบั้ม Shī Liàn Shì Xiǎo (失恋事小Little Broken Hearts
สังกัด Rock Records Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง

เนื้อเพลง*不做白日梦 不让梦 只是梦
bù zuò bái rì mèng  bù ràng mèng  zhǐ shì mèng 
ปู๋ จั้ว ไป๋ ยื้อ เมิ่ง  ปู๋ ร่าง เมิ่ง  จื่อ ซื่อ เมิ่ง

不听别人怎么啰嗦 闷头往前冲
bù tīng bié rén zěn me luō suo  mēn tóu wǎng qián chōng
ปู้ ทิง เปี๋ย เหริน เจิ่น เมอะ ลัว ซัว  เมิน โถว หว่าง เฉียน ชง

就算我放纵 兴冲冲 冲昏头
jiù suàn wǒ fàng zòng  xìng chōng chōng  chōng hūn tóu 
จิ้ว ซ่วน หว่อ ฟ่าง จ้ง  ซิ่ง ชง ชง  ชง ฮุน โถว

只想梭哈每一分钟 永远不放松
zhǐ xiǎng suō hā měi yī fēn zhōng  yǒng yuǎn bù fàng sōng
จื๋อ เสี่ยง ซัว ฮา เหม่ย อี้ เฟิน จง  หยง หย่วน ปู๋ ฟ่าง ซง

BABABA  BABABA  BABABALABA (Woo)

BABABA  BABABA  BABABALABA

你说我节奏太快 笑起来嘴角开开
nǐ shuō wǒ jié zòu tài kuài  xiào qǐ lái zuǐ jiǎo kāi kāi 
หนี่ ซัว หว่อ เจี๋ย โจ้ว ไท่ ไคว่  เสี้ยว ฉี่ ไหล จุ๋ย เจี่ยว ไค ไค

一快乐两只手都不知往哪摆
yī kuài lè liǎng zhī shǒu dōu bù zhī wǎng nǎ bǎi
อี๋ ไคว่ เล่อ เหลี่ยง จือ โส่ว โตว ปู้ จือ หวาง หนา ป่าย

我说这世界太快 没时间老神在在
wǒ shuō zhè shì jiè tài kuài  méi shí jiān lǎo shén zài zài
หว่อ ซัว เจ้อ ซื่อ เจี้ย ไท่ ไคว่  เหมย สือ เจียน เหล่า เสิน ไจ้ ไจ้

一眨眼每分每秒都可能停摆
yī zhǎ yǎn měi fēn měi miǎo dōu kě néng tíng bǎi
อี้ จ๋า เหยี่ยน เหม่ย เฟิน เหมย เหมี่ยว โตว เข่อ เหนิง ถิง ป่าย

**顺光逆光月光光 都是好时光 要活得坦荡
shùn guāng nì guāng yuè guāng guāng  dōu shì hǎo shí guāng  yào huó de tǎn dàng
ซุ่น กวง นี่ กวง เยว่ กวง กวง  โตว ซื่อ เห่า สือ กวง  เหย้า หัว เตอะ ถ่าน ตั้ง

活得善良 活得理直又气壮
huó de shàn liáng  huó de lǐ zhí yòu qì zhuàng
หัว เตอะ ซ่าง เหลียง  หัว เตอะ หลี่ จื๋อ โย่ว ชี่ จ้วง

ซ้ำ *

你看你老怕失败 谁看谁不曾失败
nǐ kàn nǐ lǎo pà shī bài  shuí kàn shuí bù céng shī bài 
หนี่ คั่น หนี เหล่า พ่า ซือ ป้าย  สุย คั่น สุย ปู้ เฉิง ซือ ป้าย

滑一跤爬不起来 才是最失败
huá yī jiāo pá bù qǐ lái  cái shì zuì shī bài
หวา อี้ เจียว ผา ปู้ ฉี่ ไหล  ไฉ ซื่อ จุ้ย ซือ ป้าย

哪怕我不是天才 也不怕天不理睬
nǎ pà wǒ bù shì tiān cái  yě bù pà tiān bù lǐ cǎi 
หน่า พ่า หว่อ ปู๋ ซื่อ เทียน ไฉ  เย่ ปู๋ พ่า เทียน ปู้ หลี ไฉ่

睡一觉隔天醒来 还有太阳晒
shuì yī jiào gé tiān xǐng lái  hái yǒu tài yáng shài
ซุ่ย อี๋ เจี้ยว เก๋อ เทียน สิ่ง ไหล  ไห โหย่ว ไท่ หยาง ไซ่

ซ้ำ **, *

LA LA LA LA LA~~

只想梭哈每一分钟 永远不放松
zhǐ xiǎng suō hā měi yī fēn zhōng  yǒng yuǎn bù fàng sōng
จื๋อ เสี่ยง ซัว ฮา เหม่ย อี้ เฟิน จง  หยง หย่วน ปู๋ ฟ่าง ซง

不做白日梦 要就做 你的梦                                                                                               
bù zuò bái rì mèng  yào jiù zuò  nǐ de mèng 
ปู๋ จั้ว ไป๋ ยื้อ เมิ่ง  เหย้า จิ้ว จั้ว  หนี่ เตอะ เมิ่ง

梦中我的每一分钟 因你而不同
mèng zhōng wǒ de měi yī fēn zhōng  yīn nǐ ér bù tóng
เมิ่ง จง หว่อ เตอะ เหม่ย อี้ เฟิน จง  ยิน หนี่ เอ๋อ ปู้ ถง

你让我不同 不做白日梦
nǐ ràng wǒ bù tóng  bù zuò bái rì mèng
หนี่ ร่าง หว่อ ปู้ ถง  ปู๋ จั้ว ไป๋ ยื้อ เมิ่ง

BABABA  BABABA  BABABALABA Huu We Huu

BABABA  BABABA  BABABALABA HA HA HA

BABABA  BABABA  BABABALABA

BABABA  BABABA  BABABALABA

不要做白日梦啊 HA
bù yào zuò bái rì mèng a  HA
ปู๋ เหย้า จั้ว ไป๋ ยื้อ เมิ่ง อ่ะ  ฮา

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...