วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Zhao Yang (照样) Still - Yen-j (Lyrics)

เพลง Zhào Yàng () Still
ศิลปิน Yán Jué (严爵) Yen-j
อัลบั้ม Dān Xì Bāo (单细胞) Simple Love
สังกัด Believe In Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


DE DE DE DE DE~

照样 会笑 照样 睡觉 照样 谢谢你的美好
zhào yàng  huì xiào  zhào yàng  shuì jiào  zhào yàng  xiè xie nǐ de měi hǎo 
เจ้า ย่าง  ฮุ่ย เสี้ยว  เจ้า ย่าง  ซุ่ย เจี้ยว  เจ้า ย่าง  เซี้ย เซี้ย หนี่ เตอะ เหมย เห่า

照样 旅游 照样 喝酒 照样 享受我的生活
zhào yàng  lǚ yóu  zhào yàng  hē jiǔ  zhào yàng  xiǎng shòu wǒ de shēng huó
เจ้า ย่าง  ลวี่ โหยว  เจ้า ย่าง  เฮอ จิ่ว  เจ้า ย่าง  เสี่ยง โซ่ว หว่อ เตอะ เซิง หัว

是罪恶感作祟 希望你也 可以伪装你 没心碎
shì zuì è gǎn zuò suì  xī wàng nǐ yě  kě yǐ wěi zhuāng nǐ  méi xīn suì
ซื่อ จุ้ย เอ้อ ก่าน จั้ว ซุ่ย  ซี ว่าง หนี เย่  เขอ อี๋ เหว่ย จวง หนี่  เหมย ซิน ซุ่ย

*照样 泡面 照样 存钱 照样 手机忘记充电
zhào yàng  pào miàn  zhào yàng  cún qián  zhào yàng  shǒu jī wàng jì chōng diàn
เจ้า ย่าง  เพ่า เมี่ยน  เจ้า ย่าง  ฉุน เฉียน  เจ้า ย่าง  โส่ว จี ว่าง จี้ ชง เตี้ยน

照样 上楼 照样 上网 照样 上气不接下气
zhào yàng  shàng lóu  zhào yàng  shàng wǎng  zhào yàng  shàng qì bù jiē xià qì
เจ้า ย่าง  ซ่าง โหลว  เจ้า ย่าง  ซ่าง หว่าง  เจ้า ย่าง  ซ่าง ชี่ ปู้ เจีย เซี่ย ชี่

至少当我睡前 枕边哭泣
zhì shǎo dāng wǒ shuì qián  zhěn biān kū qì 
จื้อ เส่า ตัง หว่อ ซุ่ย เฉียน  เจิ่น เปียน คู ชี่

我很清楚我们 爱得多美丽
wǒ hěn qīng chu wǒ men  ài de duō měi lì
หวอ เหิ่น ชิง ฉุ หว่อ เมิน  อ้าย เตอะ ตัว เหม่ย ลี่

若我在街上看到你 深一口呼吸 闭上眼睛
ruò wǒ zài jiē shàng kàn dào nǐ  shēn yī kǒu hū xī  bì shàng yǎn jing 
รั่ว หว่อ ไจ้ เจีย ซ่าง คั่น เต้า หนี่  เซิน อี้ โข่ว ฮู ซี  ปี้ ซ่าง เหยี่ยน จิง

转身离去 祝福你 希望你能飞翔 (HO)
zhuǎn shēn lí qù  zhù fú nǐ  xī wàng nǐ néng fēi xiáng  (HO)
จ่วน เซิน หลี ชวี่  จู้ ฝู หนี่  ซี ว่าง หนี่ เหนิง เฟย เสียง  (โฮ้)

若你在街上看到我 不要说哈啰爱人拜托
ruò nǐ zài jiē shàng kàn dào wǒ  bù yào shuō hā luō ài rén bài tuō 
รั่ว หนี่ ไจ้ เจีย ซ่าง คั่น เต้า หว่อ  ปู๋ เหย้า ซัว ฮา ลัว อ้าย เหริน ป้าย ทัว

怕那窒息的回忆 提醒我多爱你
pà nà zhì xī de huí yì  tí xǐng wǒ duō ài nǐ
พ่า น่า จื้อ ซี เตอะ หุย อี้  ถี สิง หว่อ ตัว อ้าย หนี่

DE DE DE DE DE~

ซ้ำ *

照样那么爱你 照样没你不行
zhào yàng nà me ài nǐ  zhào yàng méi nǐ bù xíng
เจ้า ย่าง น่า เมอะ อ้าย หนี่  เจ้า ย่าง เหมย หนี่ ปู้ สิง

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...