วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Yi Qi Ti Qiu Ba (一起踢球吧!) Let's Play Football Together! - Europa Huang (Lyrics)

เพลง Yī Qǐ Tī Qiú Ba(一起踢球吧!) Let's Play Football Together!
ศิลปิน Huáng Jiàn Wéi (黄建) Europa Huang
อัลบั้ม Hey ! Xiǎo Nǚ Hái (嘿 ! 小女孩Hey! Little Girl
สังกัด Wind Records Co., Ltd.

ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


大大太阳 风很凉 草很香 天蓝蓝的
dà dà tài yáng  fēng hěn liáng  cǎo hěn xiāng  tiān lán lán de 
ต้า ต้า ไท่ หยาง  เฟิง เหิ่น เหลียง  เฉา เหิ่น เซียง  เทียน หลาน หลาน เตอะ

每一天 我最喜欢 最喜欢这个时刻
měi yī tiān  wǒ zuì xǐ huān  zuì xǐ huān zhè gè shí kè
เหม่ย อี้ เทียน  หว่อ จุ้ย สี่ ฮวน  จุ้ย สี่ ฮวน เจ้อ เก้อ สือ เค่อ

下课的钟声响了 我已经准备好了
xià kè de zhōng shēng xiǎng le  wǒ yǐ jīng zhǔn bèi hǎo le 
เซี่ย เค่อ เตอะ จง เซิง เสี่ยง เลอะ  หวอ อี่ จิง จุ่น เป้ย เห่า เลอะ

朋友都在等我了 一起走吧
péng yǒu dōu zài děng wǒ le  yī qǐ zǒu ba
เผิง โหย่ว โตว ไจ้ เติ๋ง หว่อ เลอะ  อี้ ฉี โจ่ว เลอะ

*每一天 我跑一跑 跳一跳 踢踢足球
měi yī tiān  wǒ pǎo yī pǎo  tiào yī tiào  tī tī zú qiú 
เหม่ย อี้ เทียน  หวอ เผ่า อี้ เผ่า  เที่ยว อี๋ เที่ยว  ที ที จู๋ ฉิว

每一天 我们叫一叫 笑一笑 做好朋友
měi yī tiān  wǒ men jiào yī jiào  xiào yī xiào  zuò hǎo péng yǒu
เหม่ย อี้ เทียน  หว่อ เมิน เจี้ยว อี๋ เจี้ยว  เสี้ยว อี๋ เสี้ยว  จั้ว เห่า เผิง โหย่ว

每一天 我唱着歌 好快乐 我最喜欢了 Play
měi yī tiān  wǒ chàng zhe gē  hǎo kuài lè  wǒ zuì xǐ huān le  Play
เหม่ย อี้ เทียน  หว่อ ช่าง เจอะ เกอ  เห่า ไคว่ เล่อ  หว่อ จุ้ย สี่ ฮวน เลอะ  เพล

最喜欢踢球了
zuì xǐ huān tī qiú le
จุ้ย สี่ ฮวน ที ฉิว เลอะ

Let’s go 一二三 四五六 七八九 踢踢足球
Let’s go yī èr sān  sì wǔ liù  qī bā jiǔ  tī tī zú qiú 
เลทซ โก  อี เอ้อ ซาน  ซื่อ อู่ ลิ่ว  ชี ปา จิ่ว  ที ที จู๋ ฉิว

有时候 出大太阳 有时候 却下起雨了
yǒu shí hòu  chū dà tài yáng  yǒu shí hòu  què xià qǐ yǔ le
โหย่ว สือ โฮ่ว  ชู ต้า ไท่ หยาง  โหย่ว สือ โฮ่ว  เชว่ เซี่ย ฉี อวิ่ เลอะ 

这些都没有关系 只要能和你一起
zhè xiē dōu méi yǒu guān xi  zhǐ yào néng hé nǐ yī qǐ  hǎo
เจ้อ เซีย โตว เหมย โหย่ว กวน ซิ  จื่อ เหย้า เหนิง เหอ หนี่ อี้ ฉี่

好朋友开开心心 一起走吧
péng yǒu kāi kāi xīn xīn  yī qǐ zǒu ba
เห่า เผิง โหย่ว ไค ไค ซิน ซิน  อี้ ฉี โจ่ว ป่ะ

ซ้ำ *

最喜欢踢球了
zuì xǐ huān tī qiú le
จุ้ย สี่ ฮวน ที ฉิว เลอะ

嘿 有时候跌倒了 不小心就受伤了 就算有时候
Hey yǒu shí hòu diē dǎo le  bù xiǎo xīn jiù shòu shāng le  jiù suàn yǒu shí hòu
เฮ้ โหย่ว สือ โฮ่ว เตีย เต่า เลอะ  ปู้ เสี่ยว ซิน จิ้ว โซ่ว ซาง เลอะ  จิ้ว ซ่วน โหย่ว สือ โฮ่ว

比赛输了 我们还是会快快乐乐唱歌
bǐ sài shū le  wǒ men hái shì huì kuài kuài lè lè chàng gē              
ปี่ ไซ่ ซู เลอะ  หว่อ เมิน ไห ซื่อ ฮุ่ย ไคว่ ไคว่ เล่อ เล่อ ช่าง เกอ

ซ้ำ *

最喜欢了
zuì xǐ huān le
จุ้ย สี่ ฮวน เลอะ

ซ้ำ *

我最喜欢踢球了
wǒ zuì xǐ huān tī qiú le
หว่อ จุ้ย สี่ ฮวน ที ฉิว เลอะ

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...