วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Kou De Xing Zhuang (口的形状) Speaking In Tongues - Yoga Lin Feat.Elephant Gym (Lyrics)

เพลง Kǒu De Xíng Zhuàng (口的形状) Speaking In Tongues
ศิลปิน Lín Yòu Jiā (林宥嘉) Yoga Lin (JAMES) Feat.Dà Xiàng TǐCāo (大象体操) Elephant Gym
อัลบั้ม Kǒu De Xíng Zhuàng (口的形状) Yoga Lin Speaking In Tongues World Tour
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


根本不用说 我也能听懂 让喧哗 淹没我
gēn běn bù yòng shuō  wǒ yě néng tīng dǒng  ràng xuān huá  yān mò wǒ 
เกิน เปิ่น ปู๋ ย่ง ซัว  หวอ เย่ เหนิง ทิง ต่ง  ร่าง เซวียน หวา  เยียน มั่ว หว่อ

才开始动作 就准确形容 对或错 拼命闪烁 OH
cái kāi shǐ dòng zuò  jiù zhǔn què xíng róng  duì huò cuò  pīn mìng shǎn shuò  OH
ไฉ ไค สื่อ ต้ง จั้ว  จิ้ว จุ่น เชว่ สิง หรง  ตุ้ย ฮั่ว ชั่ว  พิน มิ่ง ส่าน ซั่ว  โอ้

*给我一个出口 不能更多
gěi wǒ yī gè chū kǒu  bù néng gèng duō 
เก๋ย หว่อ อี๋ เก้อ ชู โข่ว  ปู้ เหนิง เกิ้ง ตัว

不用再给我更多线索 拼凑我
bù yòng zài gěi wǒ gèng duō xiàn suǒ  pīn còu wǒ
ปู๋ ย่ง ไจ้ เก๋ย หว่อ เกิ้ง ตัว เซี่ยน สั่ว  พิน โช่ว หว่อ

我这么贴近一个出口 没有理由 别让我停留
wǒ zhè me tiē jìn yī gè chū kǒu  méi yǒu lǐ yóu  bié ràng wǒ tíng liú
หว่อ เจ้อ เมอะ เทีย จิ้น อี๋ เก้อ ชู โข่ว  เหมย โหยว หลี่ โหยว  เปี๋ย ร่าง หว่อ ถิง หลิว

别再偷偷拉住我
bié zài tōu tōu lā zhù wǒ
เปี๋ย ไจ้ โทว โทว ลา จู้ หว่อ

重复的街灯 淋湿的路人 天亮前 不用问
chóng fù de jiē dēng  lín shī de lù rén  tiān liàng qián  bù yòng wèn 
ฉง ฟู่ เตอะ เจีย เติง  หลิน ซือ เตอะ ลู่ เหริน  เทียน เลี่ยง เฉียน  ปู๋ ย่ง เวิ่น

被蹉跎的人 你还能不能 不在乎 旁观的神
bèi cuō tuó de rén  nǐ hái néng bù néng  bù zài hu  páng guān de shén
เป้ย ชัว ถัว เตอะ เหริน  หนี่ ไห เหนิง ปู้ เหนิง  ปู๋ ไจ้ ฮุ  ผัง กวน เตอะ เสิน

ซ้ำ *
                               
其实你害怕着我
qí shí nǐ hài pà zhe wǒ
ฉี สือ หนี่ ไห้ พ่า เจอะ หว่อ

给我一个出口 不能更多
gěi wǒ yī gè chū kǒu  bù néng gèng duō   
เก๋ย หว่อ อี๋ เก้อ ชู โข่ว  ปู้ เหนิง เกิ้ง ตัว

不用再给我更多线索 别教我怎么做
bù yòng zài gěi wǒ gèng duō xiàn suǒ  bié jiāo wǒ zěn me zuò
ปู๋ ย่ง ไจ้ เก๋ย หว่อ เกิ้ง ตัว เซี่ยน สั่ว  เปี๋ย เจียว หวอ เจิ่น เมอะ จั้ว

我这么贴近一个出口 没有理由
wǒ zhè me tiē jìn yī gè chū kǒu  méi yǒu lǐ yóu 
หว่อ เจ้อ เมอะ เทีย จิ้น อี๋ เก้อ ชู โข่ว  เหมย โหยว หลี่ โหยว

没救的世界太爱做梦 别回头
méi jiù de shì jiè tài ài zuò mèng  bié huí tóu
เหมย จิ้ว เตอะ ซื่อ เจี้ย ไท่ อ้าย จั้ว เมิ่ง  เปี๋ย หุย โถว

跟着我贴近一个出口 从今以后
gēn zhe wǒ tiē jìn yī gè chū kǒu  cóng jīn yǐ hòu 
เกิน เจอะ หว่อ เทีย จิ้น อี๋ เก้อ ชู โข่ว  ฉง จิน อี่ โฮ่ว

不会再停留 踏进了新的宇宙
bù huì zài tíng liú  tà jìn le xīn de yǔ zhòu
ปู๋ ฮุ่ย ไจ้ ถิง หลิว  ท่า จิ้น เลอะ ซิน เตอะ อวิ่ โจ้ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...