วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Hen Kuai Jiu Yao Li Kai (很快就要离开) Soon to Leave - Steve Chou (Lyrics)

เพลง Hěn Kuài Jiù Yào Lí Kāi (很快就要离) Soon to Leave
ศิลปิน Zhōu Chuán Xióng (传雄) Steve Chou/Xiǎo Gāng ()
อัลบั้ม Dǎ Rǎo Ài Qíng (扰爱情) Disturb Love
สังกัด Seed Music Limited
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง*很快就要离开 爱你纯属意外
hěn kuài jiù yào lí kāi  ài nǐ chún shǔ yì wài 
เหิ่น ไคว่ จิ้ว เหย้า หลี ไค  อ้าย หนี่ ฉุน สู่ อี้ ไว่

手指上的承诺 我明白 很快就要离开
shǒu zhǐ shàng de chéng nuò  wǒ míng bái  hěn kuài jiù yào lí kāi
โสว จื่อ ซ่าง เตอะ เฉิง นั้ว  หว่อ หมิง ไป๋  เหิ่น ไคว่ จิ้ว เหย้า หลี ไค

其实想留下来 留下来难堪 听完你们的相爱
qí shí xiǎng liú xià lái  liú xià lái nán kān  tīng wán nǐ men de xiāng ài 
ฉี สือ เสี่ยง หลิว เซี่ย ไหล  หลิว เซี่ย ไหล หนาน คัน  ทิง หวาน หนี่ เมิน เตอะ เซียง อ้าย 

我选择祝福谁也不怪 (就)这样伤会好的更快
wǒ xuǎn zé zhù fú shuí yě bù guài  (jiù) zhè yàng shāng huì hǎo de gèng kuài
หวอ เสวี่ยน เจ๋อ จู้ ฝู สุย เย่ ปู๋ ไกว้  (จิ้ว) เจ้อ ย่าง ซาง ฮุ่ย เห่า เตอะ เกิ้ง ไคว่

用慎重把爱藏在宁静海 和欲望同在
yòng shèn zhòng bǎ ài cáng zài níng jìng hǎi  hé yù wàng tóng zài 
ย่ง เซิ่น จ้ง ป่า อ้าย ฉาง ไจ้ หนิง จิ้ง ไห่  เหอ อวิ้ ว่าง ถง ไจ้

我唾弃自己一觉醒来 对于爱你有所期待
wǒ tuò qì zì jǐ yī jué xǐng lái  duì yú ài nǐ yǒu suǒ qī dài
หว่อ ทั่ว ชี่ จื้อ จี่ อี้ เจว๋ สิ่ง ไหล  ตุ้ย อวิ๋ อ้าย หนี่ โหยว สั่ว ชี ไต้

断肠诗像斑驳的旧招牌 写着你会回来
duàn cháng shī xiàng bān bó de jiù zhāo pái  xiě zhe nǐ huì huí lái 
ต้วน ฉาง ซือ เซี่ยง ปัน ปั๋ว เตอะ จิ้ว เจา ผาย  เสี่ย เจอะ หนี่ ฮุ่ย หุย ไหล

等着你会回来(Yai E Yai) 你已经不回来(LA LA)
děng zhe nǐ huì huí lái(Yai E Yai)  nǐ yǐ jīng bù huí lái(LA LA)
เติ่ง เจอะ หนี่ ฮุ่ย หุย ไหล(ยาย อี้ ยาย)  หนี อี่ จิง ปู้ หุย ไหล(ลา ลา)

ซ้ำ *

我必须祝福安静离开 说这样壮阔才是真爱
wǒ bì xū zhù fú ān jìng lí kāi  shuō zhè yàng zhuàng kuò cái shì zhēn ài 
หว่อ ปี้ ซวี จู้ ฝู อัน จิ้ง หลี ไค  ซัว เจ้อ ย่าง จ้วง คั่ว ไฉ ซื่อ เจิน อ้าย

用时间去酿造的才精彩 你值得等待
yòng shí jiān qù niàng zào de cái jīng cǎi  nǐ zhí dé děng dài
ย่ง สือ เจียน ชวี่ เนี่ยง เจ้า เตอะ ไฉ จิง ไฉ่  หนี่ จื๋อ เต๋อ เติ่ง ไต้

我愚昧相信一觉醒来 对于爱你有所期待
wǒ yú mèi xiāng xìn yī jué xǐng lái  duì yú ài nǐ yǒu suǒ qī dài 
หว่อ อวิ๋ เม่ย เซียง ซิ่น อี้ เจว๋ สิ่ง ไหล  ตุ้ย อวิ๋ อ้าย หนี่ โหยว สั่ว ชี ไต้

安魂曲像走调的烂节拍 写着你会回来
ān hún qǔ xiàng zǒu diào de làn jié pāi  xiě zhe nǐ huì huí lái
อัน หุน ฉวี่ เซี่ยง โจ่ว เตี้ยว เตอะ ล่าน เจี๋ย ไพ  เสี่ย เจอะ หนี่ ฮุ่ย หุย ไหล

等着你会回来 你已经不回来
děng zhe nǐ huì huí lái  nǐ yǐ jīng bù huí lái
เติ่ง เจอะ หนี่ ฮุ่ย หุย ไหล  หนี อี่ จิง ปู้ หุย ไหล

LA LA Huu Huu~~~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...