วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Hei Bai Hui (黑白灰) Black And White Ash - Khalil Fong (Lyrics)

เพลง Hēi Bái Huī (黑白灰) Black And White Ash
ศิลปิน Fāng Dà Tóng (方大同) Khalil Fong
อัลบั้ม Wēi Xiǎn Shì Jiè (险世界) Dangerous World
สังกัด Gold Typhoon Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง对于善恶 何必专一 过来这里 也没关系
duì yú shàn è  hé bì zhuān yī  guò lái zhè lǐ  yě méi guān xi 
ตุ้ย อวิ๋ ซ่าน เอ้อ  เหอ ปี้ จวน อี  กั้ว ไหล เจ้อ หลี่  เย่ เหมย กวน ซิ

所谓英雄 无聊玩意 就换个立场哪有谁能管你
suǒ wèi yīng xióng  wú liáo wán yì  jiù huàn gè lì chǎng nǎ yǒu shuí néng guǎn nǐ
สั่ว เว่ย ยิง โสวง  อู๋ เหลียว หวาน อี้  จิ้ว ฮ่วน เก้อ ลี่ ฉ่าง หนา โหย่ว สุย เหนิง ก๋วน หนี่

*所以 试试看 没关系
suǒ yǐ  shì shì kàn  méi guān xi 
สัว อี่  ซื่อ ซื่อ คั่น  เหมย กวน ซิ

把黑的白的乖的坏的全忘记
bǎ hēi de bái de guāi de huài de quán wàng jì
ป่า เฮย เตอะ ไป๋ เตอะ ไกว เตอะ ไฮว่ เตอะ เฉวียน ว่าง จี้

(Just follow me follow me follow me)

我会让你做真正的自己 邪恶与正义
wǒ huì ràng nǐ zuò zhēn zhèng de zì jǐ  xié è yǔ zhèng yì 
หว่อ ฮุ่ย ร่าง หนี่ จั้ว เจิน เจิ้ง เตอะ จื้อ จี่  เสีย เอ้อ อวิ่ เจิ้ง อี้

谁才会胜利 左右的拉锯
shuí cái huì shèng lì  zuǒ yòu de lā jù 
สุย ไฉ ฮุ่ย เซิ่ง ลี่  จั่ว โย่ว เตอะ ลา จวี้

些微的差距 你会接受还是
xiē wēi de chā jù  nǐ huì jiē shòu hái shì
เซีย เวย เตอะ ชา จวี้  หนี่ ฮุ่ย เจีย โซ่ว ไห ซื่อ

Stay away stay away stay away

你会不会
nǐ huì bù huì
หนี่ ฮุ่ย ปู๋ ฮุ่ย

Stay away stay away stay away

是非该如何抉择
shì fēi gāi rú hé jué zé
ซื่อ เฟย ไก หยู เหอ เจว๋ เจ๋อ

(HA HA~~~ )

**是非该如何抉择 地带有没有灰色
shì fēi gāi rú hé jué zé  dì dài yǒu méi yǒu huī sè 
ซื่อ เฟย ไก หยู เหอ เจว๋ เจ๋อ  ตี้ ไต้ โหย่ว เหมย โหย่ว ฮุย เซ้อ

什么样子才是对的
shén me yàng zi cái shì duì de
เสิน เมอะ ย่าง จึ ไฉ ซื่อ ตุ้ย เตอะ

是非如何抉择 结果如何推测
shì fēi rú hé jué zé  jié guǒ rú hé tuī cè 
ซื่อ เฟย หยู เหอ เจว๋ เจ๋อ  เจี๋ย กั่ว หยู เหอ ทุย เช้อ

这世界黑白灰色 什么样子才是对的
zhè shì jiè hēi bái huī sè  shén me yàng zi cái shì duì de
เจ้อ ซื่อ เจี้ย เฮย ไป๋ ฮุย เซ้อ  เสิน เมอะ ย่าง จึ ไฉ ซื่อ ตุ้ย เตอะ

戴上面具 何必在意 是非对错 听得太腻
dài shàng miàn jù  hé bì zài yì  shì fēi duì cuò  tīng de tài nì
ไต้ ซ่าง เมี่ยน จวี้  เหอ ปี้ ไจ้ อี้  ซื่อ เฟย ตุ้ย ชั่ว  ทิง เตอะ ไท่ นี้

好人坏人 白费力气 谁说这世界不能臣服于你
hǎo rén huài rén  bái fèi lì qì  shuí shuō zhè shì jiè bù néng chén fú yú nǐ
เห่า เหริน ไฮว่ เหริน  ไป๋ เฟ่ย ลี่ ชี่  สุย ซัว เจ้อ ซื่อ เจี้ย ปู้ เหนิง เฉิน ฝู อวิ๋ หนี่

ซ้ำ *, **

OH~ 恶魔点着头说 It’s OK
OH~ è mó diǎn zhe tóu shuō It’s OK
โอ้~ เอ้อ หมัว เตี่ยน เจอะ โถว ซัว อิทซ โอเค

OH~ 天使摇着头说你不对
OH~ tiān shǐ yáo zhe tóu shuō nǐ bù duì
โอ้~ เทียน สื่อ เหยา เจอะ โถว ซัว หนี่ ปู๋ ตุ้ย

OH~ 怎么知道选择对不对
OH~ zěn me zhī dào xuǎn zé duì bù duì 
โอ้~ เจิ่น เมอะ จือ เต้า เสวี่ยน เจ๋อ ตุ้ย ปู๋ ตุ้ย

让我静一静 可以不可以
ràng wǒ jìng yī jìng  kě yǐ bù kě yǐ
ร่าง หว่อ จิ้ง อี๋ จิ้ง  เขอ อี่ ปู้ เขอ อี่

Yeah~ HA~ HA~

ซ้ำ **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...