วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Dui Le, Wo Cuo Le (对了, 我错了) After The Hurt - Olivia Ong (Lyrics)

เพลง Duì Le, Wǒ Cuò Le (对了, 错了) After The Hurt
ศิลปิน Wáng Lì Tíng () Olivia Ong
อัลบั้ม Měi Rén Lóng Tāng (美人龍湯) Beauty Dragon Soup OST, Děng Děng (等等) Waiting

สังกัด HIM International Music Inc.ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


对了 我错得太厉害 把个性变任性 让你离开
duì le  wǒ cuò de tài lì hài  bǎ gè xìng biàn rèn xìng  ràng nǐ lí kāi
ตุ้ย เลอะ  หว่อ ชั่ว เตอะ ไท่ ลี่ ไห้  ป่า เก้อ ซิ่ง เปี้ยน เริ่น ซิ่ง  ร่าง หนี่ หลี ไค

我爱你 以为就够慷慨 所以一直需索 你的关怀
wǒ ài nǐ  yǐ wéi jiù gòu kāng kǎi  suǒ yǐ yī zhí xū suǒ  nǐ de guān huái
หว่อ อ้าย หนี่  อี่ เหวย จิ้ว โก้ว คัง ไข่  สัว อี่ อี้ จื๋อ ซวี สั่ว  หนี่ เตอะ กวน ไหว

我变 变成另一个人就合得来
wǒ biàn  biàn chéng lìng yī gè rén jiù hé de lái 
หว่อ เปี้ยน  เปี้ยน เฉิง ลิ่ง อี๋ เก้อ เหริน จิ้ว เหอ เตอะ ไหล

我怕 你会比我变得更快
wǒ pà  nǐ huì bǐ wǒ biàn de gèng kuài
หว่อ พ่า  หนี่ ฮุ่ย ปี๋ หว่อ เปี้ยน เตอะ เกิ้ง ไคว่

*让自己装可爱 爱到这样更悲哀
ràng zì jǐ zhuāng kě ài  ài dào zhè yàng gèng bēi āi
ร่าง จื้อ จี่ จวง เข่อ อ้าย  อ้าย เต้า เจ้อ ย่าง เกิ้ง เปย อาย

还是要感受你承受我对你的伤害
hái shì yào gǎn shòu nǐ chéng shòu wǒ duì nǐ de shāng hài
ไห ซื่อ เหย้า ก่าน โซ่ว หนี่ เฉิง โซ่ว หว่อ ตุ้ย หนี่ เตอะ ซาง ไห้

让自己更可爱 爱我的人在不在
ràng zì jǐ gèng kě ài  ài wǒ de rén zài bù zài 
ร่าง จื้อ จี่ เกิ้ง เข่อ อ้าย  อ้าย หว่อ เตอะ เหริน ไจ้ ปู๋ ไจ้

还是要对你说我知道你的痛不要一个人
hái shì yào duì nǐ shuō wǒ zhī dào nǐ de tòng bù yào yī gè rén
ไห ซื่อ เหย้า ตุ้ย หนี่ ซัว หว่อ จือ เต้า หนี่ เตอะ ท่ง ปู๋ เหย้า อี๋ เก้อ เหริน
pinyin by loveserieslikesongs                  

哭得不明不白 错了 想再变成一对
kū de bù míng bù bái  cuò le  xiǎng zài biàn chéng yī duì 
คู เตอะ ปู้ หมิง ปู้ ไป๋  ชั่ว เลอะ  เสี่ยง ไจ้ เปี้ยน เฉิง อี๋ ตุ้ย

就像爬上悬崖 再摔下来 你当时 能卖的都出卖
jiù xiàng pá shàng xuán yá  zài shuāi xià lái  nǐ dāng shí  néng mài de dōu chū mài
จิ้ว เซี่ยง ผา ซ่าง เสวียน หยา  ไจ้ ไซว เซี่ย ไหล  หนี่ ตัง สือ  เหนิง ไม่ เตอะ โตว ชู ไม่

不知还谁的债 就像我现在
bù zhī huán shuí de zhài  jiù xiàng wǒ xiàn zài 
ปู้ จือ หวน สุย เตอะ ไจ้  จิ้ว เซี่ยง หว่อ เซี่ยน ไจ้

活该 要悔改比分开还要难捱
huó gāi  yào huǐ gǎi bǐ fēn kāi hái yào nán ái 
หัว ไก  เหย้า หุย ไก่ ปี่ เฟิน ไค ไห เหย้า หนาน อ๋าย

我该 怎么证明我值得爱
wǒ gāi  zěn me zhèng míng wǒ zhí dé ài
หว่อ ไก  เจิ่น เมอะ เจิ้ง หมิง หว่อ จื๋อ เต๋อ อ้าย

ซ้ำ *, *, *

哭得不明不白
kū de bù míng bù bái 
คู เตอะ ปู้ หมิง ปู้ ไป๋

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...