วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Ai Qing Lai Zhao Cha (爱情来找碴) Love Trouble - By2 (Lyrics)

เพลง Ài Qíng Lái Zhǎo Chá (爱情来找碴) Love Trouble
ศิลปิน By2 [Bái Wěi Fēn (纬芬) Miko & Bái Wěi Líng (纬玲) Yumi]
อัลบั้ม 
M.Y Yóu Lè Yuán (M.Y乐园) My Wonderland, My Fantasy

สังกัด OceanButterfliesUS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง爱不爱别说得太快 这迷题你能否解开
ài bù ài bié shuō de tài kuài  zhè mí tí nǐ néng fǒu jiě kāi
อ้าย ปู๋ อ้าย เปี๋ย ซัว เตอะ ไท่ ไคว่  เจ้อ หมี ถี หนี่ เหนิง โฝ่ว เจี่ย ไค

站在你面前那女孩
zhàn zài nǐ miàn qián nà nǚ hái 
จ้าน ไจ้ หนี่ เมี่ยน เฉียน น่า นวี่ ไห

谁才是唯一真爱 张大眼睛去猜
shuí cái shì wéi yī zhēn ài  zhāng dà yǎn jing qù cāi
สุย ไฉ ซื่อ เหวย อี เจิน อ้าย  จาง ต้า เหยี่ยน จิง ชวี่ ไช

*别望着我只会发呆 难道你还看不出来
bié wàng zhe wǒ zhǐ huì fā dāi  nán dào nǐ hái kàn bù chū lái
เปี๋ย ว่าง เจอะ หวอ จื่อ ฮุ่ย ฟา ไต  หนาน เต้า หนี่ ไห คั่น ปู้ ชู ไหล

敲敲门默契在不在 动动你木头脑袋
qiāo qiāo mén mò qì zài bù zài  dòng dòng nǐ mù tou nǎo dài 
เชียว เชียว เหมิน มั่ว ชี่ ไจ้ ปู๋ ไจ้  ต้ง ต้ง หนี่ มู่ โถว เหน่า ไต้

倒数五四三 我在等待~
dào shǔ wǔ sì sān  wǒ zài děng dài~
เต้า สู อู่ ซื่อ ซาน  หว่อ ไจ้ เติ่ง ไต้~

爱情故事里面 魔鬼是细节
ài qíng gù shì lǐ miàn  mó guǐ shì xì jié
อ้าย ฉิง กู้ ซื่อ หลี่ เมี่ยน  หมัว กุ่ย ซื่อ ซี่ เจี๋ย

通不过这考验 小心爱情会熄灭 请你别傻傻的
tōng bù guò zhè kǎo yàn  xiǎo xīn ài qíng huì xī miè  qǐng nǐ bié shǎ shǎ de
ทง ปู๋ กั้ว เจ้อ เข่า เหยี้ยน  เสี่ยว ซิน อ้าย ฉิง ฮุ่ย ซี เมี้ย  ฉิง หนี่ เปี๋ย สา ส่า เตอะ

搞错玻璃鞋 快拿出勇气 Yeah~ 靠近一点
gǎo cuò bō lí xié  kuài ná chū yǒng qì Yeah~  kào jìn yī diǎn
เก่า ชั่ว ปัว หลี เสีย  ไคว่ หนา ชู หย่ง ชี่ เย้เค่า จิ้น อี๋ เตี่ยน

**爱情来找碴无法拒绝 让你 掉进了恋爱的季节
ài qíng lái zhǎo chá wú fǎ jù jué  ràng nǐ  diào jìn le liàn ài de jì jié
อ้าย ฉิง ไหล เจ่า ฉา อู๋ ฝ่า จวี้ เจว๋  ร่าง หนี่  เตี้ยว จิ้น เลอะ เลี่ยน อ้าย เตอะ จี้ เจี๋ย

爱情来找碴不顾一切
ài qíng lái zhǎo chá bù gù yī qiè
อ้าย ฉิง ไหล เจ่า ฉา ปู๋ กู้ อี๋ เชี้ย

OH Love OH Love

注意每个小细节
zhù yì měi gè xiǎo xì jié
จู้ อี้ เหม่ย เก้อ เสี่ยว ซี่ เจี๋ย

(Love Love Love  Love Love Love)

ซ้ำ *, **

爱不容许犯错 你是否会懂我 爱就没有疑惑
ài bù róng xǔ fàn cuò  nǐ shì fǒu huì dǒng wǒ  ài jiù méi yǒu yí huò 
อ้าย ปู้ หยง สวี่ ฟ่าน ชั่ว  หนี่ ซื่อ โฝ่ว ฮุ่ย ต๋ง หว่อ  อ้าย จิ้ว เหมย โหย่ว อี๋ ฮั่ว

相信你会穿越难关找到我 Wuu Huu~
xiāng xìn nǐ huì chuān yuè nán guān zhǎo dào wǒ  Wuu Huu~
เซียง ซิ่น หนี่ ฮุ่ย ชวน เยว่ หนาน กวน เจ่า เต้า หว่อ  อู้ ฮู้~

ซ้ำ **, **, **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...