วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Ai Qing Ju Xing (爱情句型) Sentence Patterns of Love - Cyndi Wang (Lyrics)

เพลง Ài Qíng Jù Xíng (爱情句型) Sentence Patterns of Love
ศิลปิน Wáng Xīn Líng  (王心凌Cyndi Wang
อัลบั้ม  Ài Bù Ài (爱不爱) Love? Or Not?
สังกัด Universal Music Taiwan
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง


轻声 说话 你孩子气的模样
qīng shēng  shuō huà  nǐ hái zi qì de mú yàng 
ชิง เซิง  ซัว ฮว่า  หนี่ ไห จึ ชี่ เตอะ หมู ย่าง

一个转身却看见 让我心动的凝望
yī gè zhuǎn shēn què kàn jiàn  ràng wǒ xīn dòng de níng wàng
อี๋ เก้อ จ่วน เซิน เชว่ คั่น เจี้ยน  ร่าง หว่อ ซิน ต้ง เตอะ หนิง ว่าง

幻想 翅膀 风带我们去远方
huàn xiǎng  chì bǎng  fēng dài wǒ men qù yuǎn fāng 
ฮ่วน เสี่ยง  ชื่อ ป่าง  เฟิง ไต้ หว่อ เมิน ชวี่ หย่วน ฟัง

或许有天在摇椅上 回忆为我们照相
huò xǔ yǒu tiān zài yáo yǐ shàng  huí yì wèi wǒ men zhào xiàng
ฮั่ว สวี โหย่ว เทียน ไจ้ เหยา อี่ ซ่าง  หุย อี้ เว่ย หว่อ เมิน เจ้า เซี่ยง

爱情的建构句 并不是说想你
ài qíng de jiàn gòu jù  bìng bù shì shuō xiǎng nǐ 
อ้าย ฉิง เตอะ เจี้ยน โก้ว จวี้  ปิ้ง ปู๋ ซื่อ ซัว เสียง หนี่

相爱与想念没直接关系 天凉了加件衣
xiāng ài yǔ xiǎng niàn méi zhí jiē guān xi  tiān liáng le jiā jiàn yī
เซียง อ้าย อวิ๋ เสี่ยง เนี่ยน เหมย จื๋อ เจีย กวน ซิ  เทียน เหลียง เลอะ เจีย เจี้ยน อี

心伤了把你抱紧 感觉自己有个属于
xīn shāng le bǎ nǐ bào jǐn  gǎn jué zì jǐ yǒu gè shǔ yú
ซิน ซาง เลอะ ป๋า หนี่ เป้า จิ่น  ก่าน เจว๋ จื้อ จี๋ โหย่ว เก้อ สู่ อวิ๋

爱情的疑问句 并不是个问题
ài qíng de yí wèn jù  bìng bù shì gè wèn tí 
อ้าย ฉิง เตอะ อี๋ เวิ่น จวี้  ปิ้ง ปู๋ ซื่อ เก้อ เวิ่น ถี

谎言会把人伤得更彻底 深爱的人心底
huǎng yán huì bǎ rén shāng de gèng chè dǐ  shēn ài de rén xīn dǐ
ห่วง เหยียน ฮุ่ย ป่า เหริน ซาง เตอะ เกิ้ง เช้อ ตี่  เซิน อ้าย เตอะ เหริน ซิน ตี่

格外敏感和纤细 斤斤计较的是怕失去
gé wài mǐn gǎn hé xiān xì jīn jīn jì jiào de shì pà shī qù
เก๋อ ไว่ หมิน ก่าน เหอ เซียน ซี่  จิน จิน จี้ เจี้ยว เตอะ ซื่อ พ่า ซือ ชวี่

过往 时光 曾经害怕和彷徨
guò wǎng  shí guāng  céng jīng hài pà hé páng huáng 
กั้ว หว่าง  สือ กวง  เฉิง จิง ไห้ พ่า เหอ ผัง หวง

以为未来还在远方 原来早就在身旁
yǐ wéi wèi lái hái zài yuǎn fāng  yuán lái zǎo jiù zài shēn páng
อี่ เหวย เว่ย ไหล ไห ไจ้ หย่วน ฟัง  หยวน ไหล เจ่า จิ้ว ไจ้ เซิน ผัง

微笑 希望 不怕幸福被延宕
wēi xiào  xī wàng  bù pà xìng fú bèi yán dàng 
เวย เสี้ยว  ซี ว่าง  ปู๋ พ่า ซิ่ง ฝู เป้ย เหยียน ตั้ง

只要把手牵在心上 就不会被遗忘
zhǐ yào bǎ shǒu qiān zài xīn shàng  jiù bù huì bèi yí wàng
จื่อ เหย้า ป๋า โส่ว เชียน ไจ้ ซิน ซ่าง  จิ้ว ปู๋ ฮุ่ย เป้ย อี๋ ว่าง

*爱情的否定句 并不是不爱你
ài qíng de fǒu dìng jù  bìng bù shì bù ài nǐ 
อ้าย ฉิง เตอะ โฝ่ว ติ้ง จวี้  ปิ้ง ปู๋ ซื่อ ปู๋ อ้าย หนี่

一段感情有多少的风雨 走过多少风景
yī duàn gǎn qíng yǒu duō shǎo de fēng yǔ  zǒu guò duō shǎo fēng jǐng
อี๋ ต้วน ก่าน ฉิง โหย่ว ตัว เส่า เตอะ เฟิง อวิ่  โจ่ว กั้ว ตัว เส่า เฟิง จิ่ง

是天晴或是阴雨 期待伞下有一个你
shì tiān qíng huò shì yīn yǔ  qī dài sǎn xià yǒu yī gè nǐ
ซื่อ เทียน ฉิง ฮั่ว ซื่อ ยิน อวิ่  ชี ไต้ ส่าน เซี่ย โหย่ว อี๋ เก้อ หนี่

爱情的肯定句 并不是说爱你
ài qíng de kěn dìng jù  bìng bù shì shuō ài nǐ 
อ้าย ฉิง เตอะ เขิ่น ติ้ง จวี้  ปิ้ง ปู๋ ซื่อ ซัว อ้าย หนี่

爱得再亲密也会有缝隙 在对方的眼底
ài de zài qīn mì yě huì yǒu fèng xì  zài duì fāng de yǎn dǐ
อ้าย เตอะ ไจ้ ชิน มี่ เย่ ฮุ่ย โหย่ว เฟิ่ง ซี่  ไจ้ ตุ้ย ฟัง เตอะ เหยียน ตี่

看不见一点怀疑 偶尔流出幸福的晶莹
kàn bù jiàn yī diǎn huái yí  ǒu ěr liú chū xìng fú de jīng yíng
คั่น ปู๋ เจี้ยน อี้ เตี่ยน ไหว อี๋  โอ๋ว เอ่อ หลิว ชู ซิ่ง ฝู เตอะ จิง หยิง

其实我不管爱情到底有多少种句型 (Yeah)
qí shí wǒ bù guǎn ài qíng dào dǐ yǒu duō shǎo zhǒng jù xíng (Yeah) 
ฉี สือ หว่อ ปู้ ก่วน อ้าย ฉิง เต้า ตี๋ โหย่ว ตัว เสา จ่ง จวี้ สิง (เย้)

我只坚持我所坚持的真理
wǒ zhǐ jiān chí wǒ suǒ jiān chí de zhēn lǐ 
หวอ จื่อ เจียน ฉือ หวอ สั่ว เจียน ฉือ เตอะ เจิน หลี่

我只认定我唯一认定的 是你
wǒ zhǐ rèn dìng wǒ wéi yī rèn dìng de  shì nǐ
หวอ จื่อ เริ่น ติ้ง หว่อ เหวย อี เริ่น ติ้ง เตอะ  ซื่อ หนี่

HO Woo Woo~

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...