วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

Zhi Ding Xi (指定席) Specified Seat - LOLLIPOP F (Lyrics)

เพลง Zhǐ Dìng Xí (指定席) Specified Seat
ศิลปิน Bàng Bàng Táng (棒棒堂) LOLLIPOP F [Áo Quǎn (敖犬) Owodog, Xiǎo Yù (小煜) Fabien, Wēi Lián (威廉) William, Ā Wěi (阿緯) A-Wei]
อัลบั้ม Nà Me Lì Hài (么厉害) Big Shot (EP)
สังกัด Seed Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


一阵微风吹过席卷你的温柔
yī zhèn wēi fēng chuī guò xí juǎn nǐ de wēn róu 
อี๋ เจิ้น เวย เฟิง ชุย กั้ว สี เจวี๋ยน หนี่ เตอะ เวิน โหรว

冷不防成就一场骚动(动) 你头发的香味
lěng bù fáng chéng jiù yī chǎng sāo dòng(dòng)  nǐ tóu fa de xiāng wèi
เหลิ่ง ปู้ ฝัง เฉิง จิ้ว อี้ ฉ่าง เซา ต้ง(ต้ง)  หนี่ โถว ฟะ เตอะ เซียง เว่ย

从来不自以为 我想我可以为你停留
cóng lái bù zì yǐ wéi  wǒ xiǎng wǒ kě yǐ wèi nǐ tíng liú
ฉง ไหล ปู๋ จื้อ อี่ เหวย  หวอ เสี่ยง หวอ เขอ อี่ เว่ย หนี่ ถิง หลิว

*你过来我就爱 指定席指定你的称谓 OH OH~
nǐ guò lái wǒ jiù ài  zhǐ dìng xí zhǐ dìng nǐ de chēng wèi OH OH~ 
หนี่ กั้ว ไหล หว่อ จิ้ว อ้าย  จื่อ ติ้ง สี จื่อ ติ้ง หนี่ เตอะ เชิง เว่ย  โอ โอ้~

你够坏爱就爱 通关密语不用猜
nǐ gòu huài ài jiù ài  tōng guān mì yǔ bù yòng cāi
หนี่ โก้ว ไฮว่ อ้าย จิ้ว อ้าย  ทง กวน มี่ อวิ่ ปู๋ ย่ง ไช

**Baby想得太多不如行动
Baby xiǎng de tài duō bù rú xíng dòng 
เบบี้ เสี่ยง เตอะ ไท่ ตัว ปู้ หยู สิง ต้ง

就让感觉自然而然汹涌
jiù ràng gǎn jué zì rán ér rán xiōng yǒng
จิ้ว ร่าง ก่าน เจว๋ จื้อ หยาน เอ๋อ หยาน โซวง หย่ง

别再忍受想念扩大想念
bié zài rěn shòu xiǎng niàn kuò dà xiǎng niàn 
เปี๋ย ไจ้ เหริ่น โซ่ว เสี่ยง เนี่ยน คั่ว ต้า เสี่ยง เนี่ยน

我的世界就快要被掏空
wǒ de shì jiè jiù kuài yào bèi tāo kōng
หว่อ เตอะ ซื่อ เจี้ย จิ้ว ไคว่ เหย้า เป้ย เทา คง

***这次绝不撤退 不用问对不对
zhè cì jué bù chè tuì  bù yòng wèn duì bù duì 
เจ้อ ชื่อ เจว๋ ปู๋ เช้อ ทุ่ย  ปู๋ ย่ง เวิ่น ตุ้ย ปู๋ ตุ้ย

趁这夜晚那么美 Baby 我的宝贝
chèn zhè yè wǎn nà me měi  Baby wǒ de bǎo bèi
เชิ่น เจ้อ เย้ หว่าน น่า เมอะ เหม่ย  เบบี้ หว่อ เตอะ เป่า เป้ย

做一场白日梦 一起太空漫游
zuò yī chǎng bái rì mèng  yī qǐ tài kōng màn yóu 
จั้ว อี้ ฉ่าง ไป๋ ยื้อ เมิ่ง  อี้ ฉี่ ไท่ คง ม่าน โหยว

静止的细胞正在激活(活) 亲爱的就让我
jìng zhǐ de xì bāo zhèng zài jī huó(huó)  qīn ài de jiù ràng wǒ
จิ้ง จื่อ เตอะ ซี่ เปา เจิ้ง ไจ้ จี หัว(หัว)  ชิน อ้าย เตอะ จิ้ว ร่าง หว่อ

一直牵你的手 不再有等待不会错过
yī zhí qiān nǐ de shǒu  bù zài yǒu děng dài bù huì cuò guò
อี้ จื๋อ เชียน หนี่ เตอะ โส่ว  ปู๋ ไจ้ โหยว เติ่ง ไต้ ปู๋ ฮุ่ย ชั่ว กั้ว

ซ้ำ *, **

OH 就让你任性而我认输
OH jiù ràng nǐ rèn xìng ér wǒ rèn shū 
โอ้ จิ้ว ร่าง หนี่ เริ่น ซิ่ง เอ๋อ หว่อ เริ่น ซู

OH 你的笑容是我的魔术
OH nǐ de xiào róng shì wǒ de mó shù
โอ้ หนี่ เตอะ เสี้ยว หรง ซื่อ หว่อ เตอะ หมัว ซู่

OH 就让你欠我一个拥抱
OH jiù ràng nǐ qiàn wǒ yī gè yōng bào 
โอ้ จิ้ว ร่าง หนี่ เชี่ยน หว่อ อี๋ เก้อ ยง เป้า

OH 承诺我们每一次心跳
OH chéng nuò wǒ men měi yī cì xīn tiào
โอ้ เฉิง นั้ว หว่อ เมิน เหม่ย อี๋ ชื่อ ซิน เที่ยว

ซ้ำ **, **, ***

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...