วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557

Yi Zhi (一直) Always - Yisa Yu (Lyrics)

เพลง Yī Zhí (一直) Always
ศิลปิน Yù Kě Wéi (郁可唯) Yisa Yu
อัลบั้ม Shī Liàn Shì Xiǎo (失恋事小Little Broken Hearts
สังกัด Rock Records Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลงHmm HO~

雨一直不停淋满了玻璃
yǔ yī zhí bù tíng lín mǎn le bō lí 
อวิ่ อี้ จื๋อ ปู้ ถิง หลิน หม่าน เลอะ ปัว หลี

你黯淡的眼睛痲木我的心
nǐ àn dàn de yǎn jing má mù wǒ de xīn
หนี่ อั้น ตั้น เตอะ เหยี่ยน จิง หมา มู่ หว่อ เตอะ ซิน

每一句倔强的话都白费力气
měi yī jù jué jiàng de huà dōu bái fèi lì qì 
เหม่ย อี๋ จวี้ เจว๋ เจี้ยง เตอะ ฮว่า โตว ไป๋ เฟ่ย ลี่ ชี่

每个最珍惜的默契失去了意义
měi gè zuì zhēn xī de mò qì shī qù le yì yì
เหม่ย เก้อ จุ้ย เจิน ซี เตอะ มั่ว ชี่ ซือ ชวี่ เลอะ อี้ อี้

*我一直在等等谁承认 拖延也不能换回一个人
wǒ yī zhí zài děng děng shuí chéng rèn  tuō yán yě bù néng huàn huí yī gè rén
หว่อ อี้ จื๋อ ไจ้ เติ๋ง เติ่ง สุย เฉิง เริ่น  ทัว เหยียน เย่ ปู้ เหนิง ฮ่วน หุย อี๋ เก้อ เหริน

一个曾经最爱我疼我的人
yī gè céng jīng zuì ài wǒ téng wǒ de rén
อี๋ เก้อ เฉิง จิง จุ้ย อ้าย หว่อ เถิง หว่อ เตอะ เหริน

**一直在忍一直受困 一直逃不开这灵魂
yī zhí zài rěn yī zhí shòu kùn  yī zhí táo bù kāi zhè líng hún
อี้ จื๋อ ไจ้ เหริ่น อี้ จื๋อ โซ่ว คุ่น  อี้ จื๋อ เถา ปู้ ไค เจ้อ หลิง หุน

爱得越深越单纯越对自己残忍 (HO~~)
ài de yuè shēn yuè dān chún yuè duì zì jǐ cán rěn  (HO~~)
อ้าย เตอะ เยว่ เซิน เยว่ ตัน ฉุน เยว่ ตุ้ย จื้อ จี่ ฉาน เหริ่น  (โฮ้~~)

失去最爱的才懂得永远
shī qù zuì ài de cái dǒng de yǒng yuǎn 
ซือ ชวี่ จุ้ย อ้าย เตอะ ไฉ ต่ง เตอะ หยง หย่วน

时间一直考验当时的诺言
shí jiān yī zhí kǎo yàn dāng shí de nuò yán
สือ เจียน อี้ จื๋อ เข่า เหยี้ยน ตัง สือ เตอะ นั้ว เหยียน

从排除万难到如今拥抱都难
cóng pái chú wàn nán dào rú jīn yōng bào dōu nán 
ฉง ผาย ฉู ว่าน หนาน เต้า หยู จิน ยง เป้า โตว หนาน

当感情由浓转淡还能怎么办
dāng gǎn qíng yóu nóng zhuǎn dàn hái néng zěn me bàn
ตัง ก่าน ฉิง โหยว หนง จ่วน ตั้น ไห เหนิง เจิ่น เมอะ ปั้น

ซ้ำ *, **

一直猜疑一直压抑一直走下去
yī zhí cāi yí yī zhí yā yì yī zhí zǒu xià qù 
อี้ จื๋อ ไช อี๋ อี้ จื๋อ ยา อี้ อี้ จื๋อ โจ่ว เซี่ย ชวี่

我多么想要找回你爱的自己
wǒ duō me xiǎng yào zhǎo huí nǐ ài de zì jǐ
หว่อ ตัว เมอะ เสี่ยง เหย้า เจ่า หุย หนี่ อ้าย เตอะ จื้อ จี่

我一直不能不能承认 我们都不是从前那个人
wǒ yī zhí bù néng bù néng chéng rèn  wǒ men dōu bù shì cóng qián nà gè rén
หว่อ อี้ จื๋อ ปู้ เหนิง ปู้ เหนิง เฉิง เริ่น  หว่อ เมิน โตว ปู๋ ซื่อ ฉง เฉียน น่า เก้อ เหริน

我们都不再沉沦彼此的吻
wǒ men dōu bù zài chén lún bǐ cǐ de wěn
หว่อ เมิน โตว ปู๋ ไจ้ เฉิน หลุน ปี๋ ฉื่อ เตอะ เหวิ่น

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...