วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

Ye Xu, Ye Xu Ni Ai Wo (也许,也许你爱我) Maybe, Maybe You Love Me - Jia Jia (Lyrics)

เพลง Yě Xǔ, Yě Xǔ Nǐ Ài Wǒ (许,也许你爱我) Maybe, Maybe You Love Me
ศิลปิน Jǐ Jiā Yíng (纪家盈Jiā Jiā (家家)
อัลบั้ม Wèi Nǐ De Jì Mò Chàng Gē (为你的寂寞唱歌) Alone The Way
สังกัด Bin Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
自由落体 我们差了一公里
zì yóu luò tǐ  wǒ men chà le yī gōng lǐ 
จื้อ โหยว ลั่ว ถี่  หว่อ เมิน ช่า เลอะ อี้ กง หลี่ 

逆光飞行 拉锯着地心引力
nì guāng fēi xíng  lā jù zhe dì xīn yǐn lì
นี่ กวง เฟย สิง  ลา จวี้ เจอะ ตี้ ซิน หยิ่น ลี่

Tequila

绷太紧 绷紧敏感神经
běng tài jǐn  běng jǐn mǐn gǎn shén jīng 
เปิ่ง ไท่ จิ่น  เปิ๋ง จิ่น หมิน ก่าน เสิน จิง

在七十亿分之一的偶然里 怕错过流星雨 Wuu
zài qī shí yì fēn zhī yī de ǒu rán lǐ  pà cuò guò liú xīng yǔ Wuu
ไจ้ ชี สือ อี้ เฟิน จือ อี เตอะ โอ่ว หยาน หลี่  พ่า ชั่ว กั้ว หลิว ซิง อวิ่  อู้

别问过去 你说让我们失忆
bié wèn guò qù  nǐ shuō ràng wǒ men shī yì 
เปี๋ย เวิ่น กั้ว ชวี่  หนี่ ซัว ร่าง หว่อ เมิน ซือ อี้ 

别管黎明 我说我还不想醒
bié guǎn lí míng  wǒ shuō wǒ hái bù xiǎng xǐng
เปี๋ย ก่วน หลี หมิง  หว่อ ซัว หว่อ ไห ปู้ เสียง สิ่ง

黑夜深不见底 你湛蓝了光晕
hēi yè shēn bù jiàn dǐ  nǐ zhàn lán le guāng yùn
เฮย เย้ เซิน ปู๋ เจี้ยน ตี่  หนี่ จ้าน หลาน เลอะ กวง วิ่น

你七十亿分之一的可能里 我能几分之几
nǐ qī shí yì fēn zhī yī de kě néng lǐ  wǒ néng jǐ fēn zhī jǐ
หนี่ ชี สือ อี้ เฟิน จือ อี เตอะ เข่อ เหนิง หลี่  หว่อ เหนิง จี่ เฟิน จือ จี่

Yeah HO Woo~

*也许 你爱我 也许 你不过一把火烧尽
yě xǔ  nǐ ài wǒ  yě xǔ  nǐ bù guò yī bǎ huǒ shāo jìn 
เย๋ สวี่  หนี่ อ้าย หว่อ  เย๋ สวี่  หนี่ ปู๋ กั้ว อี้ ป๋า หั่ว เซา จิ้น

也许 你爱我 也许 灰烬是你爱我的半径 (Yeah~~)
yě xǔ  nǐ ài wǒ  yě xǔ  huī jìn shì nǐ ài wǒ de bàn jìng  (Yeah~)
เย๋ สวี่  หนี่ อ้าย หว่อ  เย๋ สวี่  ฮุย จิ้น ซื่อ หนี่ อ้าย หว่อ เตอะ ปั้น จิ้ง  (เย้~)

It's all right I know

也许醒来的时候 什么都别说
yě xǔ xǐng lái de shí hòu  shén me dōu bié shuō 
เย๋ สวี่ สิ่ง ไหล เตอะ สือ โฮ่ว  เสิน เมอะ โตว เปี๋ย ซัว

也许那海市蜃楼 早散落在沙洲
yě xǔ nà hǎi shì shèn lóu  zǎo sàn luò zài shā zhōu
เย๋ สวี่ น่า ไห่ ซื่อ เซิ่น โหลว  เจ่า ซ่าน ลั่ว ไจ้ ซา โจว

也许 你爱我 也许流沙陷落后
yě xǔ  nǐ ài wǒ  yě xǔ liú shā xiàn luò hòu 
เย๋ สวี่  หนี่ อ้าย หว่อ  เย๋ สวี่ หลิว ซา เซี่ยน ลั่ว โฮ่ว

沉默时光沙漏 沉没我的沙漠 NO NO~
chén mò shí guāng shā lòu  chén mò wǒ de shā mò NO NO~
เฉิน มั่ว สือ กวง ซา โล่ว  เฉิน มั่ว หว่อ เตอะ ซา มั่ว  โน โน~

ซ้ำ *

Wuu~ Yeah~

一眼 就足以证明 就是你
yī yǎn  jiù zú yǐ zhèng míng  jiù shì nǐ
อี้ เหยี่ยน  จิ้ว จู๋ อี่ เจิ้ง หมิง  จิ้ว ซื่อ หนี่

一生 不可以 一秒也可以
yī shēng  bù kě yǐ  yī miǎo yě kě yǐ
อี้ เซิง  ปู้ เขอ อี่  อี้ เหมี่ยว เย๋ เขอ อี่

Wuu Woo Yeah~

一念 忘不记 一念 又想起
yī niàn  wàng bù jì  yī niàn  yòu xiǎng qǐ
อี๋ เนี่ยน  ว่าง ปู๋ จี้  อี๋ เนี่ยน  โย่ว เสียง ฉี่

也许 你爱我 也许 你不过一把火烧尽
yě xǔ  nǐ ài wǒ  yě xǔ  nǐ bù guò yī bǎ huǒ shāo jìn 
เย๋ สวี่  หนี่ อ้าย หว่อ  เย๋ สวี่  หนี่ ปู๋ กั้ว อี้ ป๋า หั่ว เซา จิ้น

也许 你爱我 也许 灰烬烧尽无尽的无尽
yě xǔ  nǐ ài wǒ  yě xǔ  huī jìn shāo jìn wú jìn de wú jìn
เย๋ สวี่  หนี่ อ้าย หว่อ  เย๋ สวี่  ฮุย จิ้น เซา จิ้น อู๋ จิ้น เตอะ อู๋ จิ้น

NA~ NA~ DA DA Wuu Woo

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...