วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

Shuang Mian DaJi (双面妲己) Legend of Daji - By2 (Lyrics)

เพลง Shuāng Miàn DáJǐ (双面妲己) Legend of Daji
ศิลปิน By2 [Bái Wěi Fēn (纬芬) Miko & Bái Wěi Líng (纬玲) Yumi]
อัลบั้ม 
M.Y Yóu Lè Yuán (M.Y乐园) My Wonderland, My Fantasy

สังกัด OceanButterfliesUS
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงSo Hot! Hot!  So Hot! Hot!

*甲骨占卜未来 万变的魂魄
jiǎ gǔ zhān bǔ wèi lái  wàn biàn de hún pò
เจี๋ย กู่ จาน ปู่ เว่ย ไหล  ว่าน เปี้ยน เตอะ หุน พั้ว

封神主导黑白 来跨越传说
fēng shén zhǔ dǎo hēi bái  lái kuà yuè chuán shuō
เฟิง เสิน จู๋ เต่า เฮย ไป๋  ไหล คว่า เยว่ ฉวน ซัว

**琵琶遮面是暗器 太矜持 心突然在变异 被偷袭
pí pá zhē miàn shì àn qì  tài jīn chí  xīn tū rán zài biàn yì  bèi tōu xí
ผี ผา เจอ เมี่ยน ซื่อ อั้น ชี่  ไท่ จิน ฉือ  ซิน ทู หยาน ไจ้ เปี้ยน อี้  เป้ย โทว สี

在不停 不停刁难 怪自己 被施咒语的身体
zài bù tíng  bù tíng diāo nàn  guài zì jǐ  bèi shī zhòu yǔ de shēn tǐ
ไจ้ ปู้ ถิง  ปู้ ถิง เตียว น่าน  ไกว้ จื้อ จี่  เป้ย ซือ โจ้ว อวิ่ เตอะ เซิน ถี่

快扯开 束缚妩媚 腰带的花系 垂钓你的好奇心
kuài chě kāi  shù fù wǔ mèi  yāo dài de huā xì  chuí diào nǐ de hào qí xīn
ไคว่ เฉ่อ ไค  ซู่ ฟู่ อู่ เม่ย  เยา ไต้ เตอะ ฮวา ซี่  ฉุย เตี้ยว หนี่ เตอะ เฮ่า ฉี ซิน

你 怎么 堕落 变恶魔 罪过 罪过
nǐ  zěn me  duò luò  biàn è mó  zuì guò  zuì guò
หนี  เจิ่น เมอะ  ตั้ว ลั่ว  เปี้ยน เอ้อ หมัว  จุ้ย กั้ว  จุ้ย กั้ว                                                       

看 一面 仁慈 在闪烁 嗨 嗨 嗨 嗨
kàn  yī miàn  rén cí  zài shǎn shuò  hāi hāi hāi hāi
คั่น  อี๋ เมี่ยน  เหริน ฉือ  ไจ้ ส่าน ซั่ว  ไฮ ไฮ ไฮ ไฮ

我 励志有天 修成佛 善哉 善哉
wǒ  lì zhì yǒu tiān  xiū chéng fó  shàn zāi  shàn zāi
หว่อ ลี่ จื้อ โหย่ว เทียน  ซิว เฉิง ฝัว  ซ่าน ไจ  ซ่าน ไจ

看 一面 嫉妒 被撑破 嗨 嗨 嗨 嗨
kàn  yī miàn  jí dù  bèi chēng pò  hāi hāi hāi hāi
คั่น อี๋ เมี่ยน  จี๋ ตู้  เป้ย เชิง พั้ว  ไฮ ไฮ ไฮ ไฮ

***破蛹 新一个我 谁 能把我左右
pò yǒng  xīn yī gè wǒ  shuí néng bǎ wǒ zuǒ yòu 
พั้ว หย่ง  ซิน อี๋ เก้อ หว่อ  สุย  เหนิง ป๋า หวอ จั่ว โย่ว

诱惑 佛魔穿梭 冲 是我退也是我
yòu huò  fó mó chuān suō  chōng  shì wǒ tuì yě shì wǒ
โย่ว ฮั่ว  ฝัว หมัว ชวน ซัว  ชง  ซื่อ หว่อ ทุ่ย เย่ ซื่อ หว่อ

破蛹 新一个我 梦 决战对与错
pò yǒng  xīn yī gè wǒ  mèng  jué zhàn duì yǔ cuò 
พั้ว หย่ง  ซิน อี๋ เก้อ หว่อ  เมิ่ง  เจว๋ จ้าน ตุ้ย อวิ่ ชั่ว

是否 敢皈依我 颂 妲己修炼正果
shì fǒu  gǎn guī yī wǒ  sòng DáJǐ xiū liàn zhèng guǒ
ซื่อ โฝ่ว  ก่าน กุย อี หว่อ  ซ่ง  ต๋าจี่ ซิว เลี่ยน เจิ้ง กั่ว

妲己 妲 妲 妲 妲己 妲己 妲 妲 妲 妲己  Yeah~
DáJǐ  Dá  Dá  Dá  DáJǐ  DáJǐ  Dá  Dá  Dá  DáJǐ  Yeah~
ต๋าจี่  ต๋า  ต๋า  ต๋า  ต๋าจี่  ต๋าจี่  ต๋า  ต๋า  ต๋า  ต๋าจี่  เย้~

妲己 妲 妲 妲 妲己 妲己 妲 妲 妲 妲己  Yeah~
DáJǐ  Dá  Dá  Dá  DáJǐ  DáJǐ  Dá  Dá  Dá  DáJǐ  Yeah~
ต๋าจี่  ต๋า  ต๋า  ต๋า  ต๋าจี่  ต๋าจี่  ต๋า  ต๋า  ต๋า  ต๋าจี่  เย้~                                                                                                             

ซ้ำ **, ***

我怜悯此刻的我 又甩冷眼回馈我
wǒ lián mǐn cǐ kè de wǒ  yòu shuǎi lěng yǎn huí kuì wǒ
หว่อ เหลียน หมิน ฉื่อ เค่อ เตอะ หว่อ  โย่ว ไสว เหลิง เหยี่ยน หุย คุ่ย หว่อ

却都为笃定爱在心中存活过
què dōu wèi dǔ dìng ài zài xīn zhōng cún huó guò
เชว่ โตว เว่ย ตู่ ติ้ง อ้าย ไจ้ ซิน จง ฉุน หัว กั้ว

双面性格的困惑 谁预知这换位游戏是
shuāng miàn xìng gé de kùn huò  shuí yù zhī zhè huàn wèi yóu xì shì 
ซวง เมี่ยน ซิ่ง เก๋อ เตอะ คุ่น ฮั่ว  สุย อวิ้ จือ เจ้อ ฮ่วน เว่ย โหยว ซี่ ซื่อ

怎样的结果
zěn yàng de jié guǒ
เจิ่น ย่าง เตอะ เจี๋ย กั่ว

ซ้ำ *, *, ***

HA~ HA~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...