วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557

Ru Mi (入迷) Addiction - Super Junior-M (Lyrics)

เพลง Rù Mí (入迷) Addiction
ศิลปิน Super Junior-M (슈퍼주니어-M) SJ-M (Mandarin) [Lǐ Shèng Mǐn (李晟敏) Lee Sung-Min, Lǐ Yín Hè (李银赫) Lee Eun-Hyuk, Lǐ Dōng Hǎi (李东海) Lee Dong-Hae, Cuī Shǐ Yuán (崔始源) Choi Si-Won, Jīn Lì Xù (金厉旭) Kim Ryeo-Wook, Cáo Guī Xián (曺圭贤) Cho Kyu-Hyun, Liú Xiàn Huá (刘宪华) Henry, Zhōu Mì (周觅) Zhou Mi]
อัลบั้ม Sī Hǒ(嘶吼) SWING (The 3rd Mini Album)

สังกัด S.M.Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง你照片我还保留 一直握在我手心
nǐ zhào piàn wǒ hái bǎo liú  yī zhí wò zài wǒ shǒu xīn
หนี่ เจ้า เพี่ยน หว่อ ไห เป่า หลิว  อี้ จื๋อ ว่อ ไจ้ หวอ โส่ว ซิน

我回忆在翻转 只是朋友 我和你
wǒ huí yì zài fān zhuǎn  zhǐ shì péng yǒu  wǒ hé nǐ
หว่อ หุย อี้ ไจ้ ฟัน จ่วน  จื่อ ซื่อ เผิง โหย่ว  หว่อ เหอ หนี่

但总觉得会比朋友 还会更亲密的互动
dàn zǒng jué de huì bǐ péng yǒu  hái huì gèng qīn mì de hù dòng
ตั้น จ่ง เจว๋ เตอะ ฮุ่ย ปี่ เผิง โหย่ว  ไห ฮุ่ย เกิ้ง ชิน มี่ เตอะ ฮู่ ต้ง

像旋律放在心中 Girl 请你到我的身边
xiàng xuán lǜ fàng zài xīn zhōng Girl  qǐng nǐ dào wǒ de shēn biān
เซี่ยง เสวียน ลวี้ ฟ่าง ไจ้ ซิน จง เกิร์ล  ฉิง หนี่ เต้า หว่อ เตอะ เซิน เปียน

*她懂怎么讨好我 让我幻想有点差错 OH
tā dǒng zěn me tǎo hǎo wǒ  ràng wǒ huàn xiǎng yǒu diǎn chā cuò  OH 
ทา ต๋ง เจิ่น เมอะ เถา เหา หว่อ  ร่าง หว่อ ฮ่วน เสี่ยง โหยว เตี่ยน ชา ชั่ว  โอ้

她是这么轻松地唱这首歌 你是我的唯一
tā shì zhè me qīng sōng de chàng zhè shǒu gē  nǐ shì wǒ de wéi yī
ทา ซื่อ เจ้อ เมอะ ชิง ซง เตอะ ช่าง เจ้อ โส่ว เกอ  หนี่ ซื่อ หว่อ เตอะ เหวย อี

我身体快要失控 给我最好爱的节奏
wǒ shēn tǐ kuài yào shī kòng  gěi wǒ zuì hǎo ài de jié zòu 
หว่อ เซิน ถี่ ไคว่ เหย้า ซือ ค่ง  เก๋ย หว่อ จุ้ย เห่า อ้าย เตอะ เจี๋ย โจ้ว

摇动你全身跟我一起动 OH
yáo dòng nǐ quán shēn gēn wǒ yī qǐ dòng  OH
เหยา ต้ง หนี่ เฉวียน เซิน เกิน หว่อ อี้ ฉี่ ต้ง  โอ้

**幻想我和你 不想放开的美丽
huàn xiǎng wǒ hé nǐ  bù xiǎng fàng kāi de měi lì 
ฮ่วน เสียง หว่อ เหอ หนี่  ปู้ เสี่ยง ฟ่าง ไค เตอะ เหม่ย ลี่

我早已深深被吸引 OH Woo
wǒ zǎo yǐ shēn shēn bèi xī yǐn  OH Woo
หวอ เจ๋า อี่ เซิน เซิน เป้ย ซี หยิ่น  โอ้ โว้

幻想我和你 一秒都不放开的美丽
huàn xiǎng wǒ hé nǐ  yī miǎo dōu bù fàng kāi de měi lì 
ฮ่วน เสียง หว่อ เหอ หนี่  อี้ เหมี่ยว โตว ปู๋ ฟ่าง ไค เตอะ เหม่ย ลี่

我早已深深被吸引(被吸引~)
wǒ zǎo yǐ shēn shēn bèi xī yǐn(bèi xī yǐn~)
หวอ เจ๋า อี่ เซิน เซิน เป้ย ซี หยิ่น(เป้ย ซี หยิ่น~)

1! 2! 3! Wuu Baby

要往哪里走
yào wǎng nǎ lǐ zǒu
เหย้า หวาง หน่า หลี โจ่ว

Wuu Baby

我都能做到 我连呼吸都快有点失控
wǒ dōu néng zuò dào  wǒ lián hū xī dōu kuài yǒu diǎn shī kòng 
หว่อ โตว เหนิง จั้ว เต้า  หว่อ เหลียน ฮู ซี โตว ไคว่ โหยว เตี่ยน ซือ ค่ง

到底你想什么
dào dǐ nǐ xiǎng shén me
เต้า ตี่ หนี เสี่ยง เสิน เมอะ

快点告诉我 你有没有要我
kuài diǎn gào su wǒ  nǐ yǒu méi yǒu yào wǒ 
ไคว่ เตี่ยน เก้า สุ หว่อ  หนี โหย่ว เหมย โหย่ว เหย้า หว่อ

快点告诉我 其实你也是在爱我
kuài diǎn gào su wǒ  qí shí nǐ yě shì zài ài wǒ
ไคว่ เตี่ยน เก้า สุ หว่อ  ฉี สือ หนี เย่ ซื่อ ไจ้ อ้าย หว่อ

I'm Ready, When You Want

到舞台上再说
dào wǔ tái shàng zài shuō
เต้า อู่ ไถ ซ่าง ไจ้ ซัว

Baby What You Want

跟着我一起走
gēn zhe wǒ yī qǐ zǒu
เกิน เจอะ หว่อ อี้ ฉี โจ่ว

ซ้ำ *, **, **

我真的爱你 OH 爱你
wǒ zhēn de ài nǐ OH  ài nǐ
หว่อ เจิน เตอะ อ้าย หนี่ โอ้  อ้าย หนี่

Addicted

爱你 OH 爱你
ài nǐ OH  ài nǐ
อ้าย หนี่ โอ้  อ้าย หนี่

Addicted My Love

你在哪里 快现形 OH Woo
nǐ zài nǎ lǐ  kuài xiàn xíng  OH Woo
หนี่ ไจ้ หนา หลี่  ไคว่ เซี่ยน สิง  โอ้ โว้

幻想我和你 一秒都不放开的美丽
huàn xiǎng wǒ hé nǐ  yī miǎo dōu bù fàng kāi de měi lì 
ฮ่วน เสียง หว่อ เหอ หนี่  อี้ เหมี่ยว โตว ปู๋ ฟ่าง ไค เตอะ เหม่ย ลี่

我早已深深被吸引(被吸引~)
wǒ zǎo yǐ shēn shēn bèi xī yǐn(bèi xī yǐn~)
หวอ เจ๋า อี่ เซิน เซิน เป้ย ซี หยิ่น(เป้ย ซี หยิ่น~)

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...