วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

Qing Ni He Wo Lian Luo (请你和我联络) Please Contact Me - Steve Chou (Lyrics)

เพลง Qǐng Nǐ Hé Wǒ Lián Luò (请你和我联络) Please Contact Me
ศิลปิน Zhōu Chuán Xióng (传雄) Steve Chou/Xiǎo Gāng ()
อัลบั้ม Dǎ Rǎo Ài Qíng (扰爱情) Disturb Love
สังกัด Seed Music Limited
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง原谅什么 那些过错无需别人认同
yuán liàng shén me  nà xiē guò cuò wú xū bié rén rèn tóng 
หยวน เลี่ยง เสิน เมอะ  น่า เซีย กั้ว ชั่ว อู๋ ซวี เปี๋ย เหริน เริ่น ถง

拥抱不只因为孤单寂寞脆弱
yōng bào bù zhǐ yīn wèi gū dān jì mò cuì ruò
ยง เป้า ปู้ จื่อ ยิน เว่ย กู ตัน จี้ มั่ว ชุ่ย รั่ว

*年少的我 苍白沉默习惯阴暗角落
nián shào de wǒ  cāng bái chén mò xí guàn yīn àn jiǎo luò 
เหนียน เซ่า เตอะ หว่อ  ชาง ไป๋ เฉิน มั่ว สี ก้วน ยิน อั้น เจี่ยว ลั่ว

是你勇敢抵抗流言蜚语不闪躲
shì nǐ yǒng gǎn dǐ kàng liú yán fēi yǔ bù shǎn duǒ
ซื่อ หนี่ หยง ก๋าน ตี่ ข้าง หลิว เหยียน เฟย อวิ่ ปู้ สาน ตั่ว

请你和我联络 证明我们深深爱过
qǐng nǐ hé wǒ lián luò  zhèng míng wǒ men shēn shēn ài guò 
ฉิง หนี่ เหอ หว่อ เหลียน ลั่ว  เจิ้ง หมิง หว่อ เมิน เซิน เซิน อ้าย กั้ว

虽然迷惑可是爱的不单薄
suī rán mí huò kě shì ài de bù dān bó 
ซุย หยาน หมี ฮั่ว เข่อ ซื่อ อ้าย เตอะ ปู้ ตัน ปั๋ว

用坚定驱赶心魔的诱惑
yòng jiān dìng qū gǎn xīn mó de yòu huò
ย่ง เจียน ติ้ง ชวี ก่าน ซิน หมัว เตอะ โย่ว ฮั่ว

**请你和我联络 哪怕再次大雨滂沱
qǐng nǐ hé wǒ lián luò  nǎ pà zài cì dà yǔ pāng tuó 
ฉิง หนี่ เหอ หว่อ เหลียน ลั่ว  หน่า พ่า ไจ้ ชื่อ ต้า อวิ่ พัง ถัว

黎明到来温存会走到尽头
lí míng dào lái wēn cún huì zǒu dào jìn tóu 
หลี หมิง เต้า ไหล เวิน ฉุน ฮุ่ย โจ่ว เต้า จิ้น โถว

我珍惜你曾在我生命中
wǒ zhēn xī nǐ céng zài wǒ shēng mìng zhōng
หว่อ เจิน ซี หนี่ เฉิง ไจ้ หว่อ เซิง มิ่ง จง

爱无声悄悄降落 你无声温柔经过
ài wú shēng qiāo qiāo jiàng luò  nǐ wú shēng wēn róu jīng guò
อ้าย อู๋ เซิง เชียว เชียว เจี้ยง ลั่ว  หนี่ อู๋ เซิง เวิน โหรว จิง กั้ว

ซ้ำ *, **

爱无声悄悄降落
ài wú shēng qiāo qiāo jiàng luò 
อ้าย อู๋ เซิง เชียว เชียว เจี้ยง ลั่ว 

ซ้ำ **

爱无声悄悄降落 你无声温柔经过
ài wú shēng qiāo qiāo jiàng luò  nǐ wú shēng wēn róu jīng guò
อ้าย อู๋ เซิง เชียว เชียว เจี้ยง ลั่ว  หนี่ อู๋ เซิง เวิน โหรว จิง กั้ว

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...