วันจันทร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2557

La La La (啦啦啦) LA LA LA - Popu Lady (Lyrics)

เพลง Lā Lā Lā (啦啦啦) LA LA LA
ศิลปิน Popu Lady (大元Dà Yuán, Hóng Shī, 宇珊Yǔ Shān, 宝儿Bǎo Er, 庭萱Tíng Xuān)
อัลบั้ม Yī Zhí Yī Zhí Ài (一直一直) Keep Keep Loving
สังกัด HIM international Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


不知道为什么 他们意见好多
bù zhī dào wèi shén me  tā men yì jiàn hǎo duō 
ปู้ จือ เต้า เว่ย เสิน เมอะ  ทา เมิน อี้ เจี้ยน เห่า ตัว

好像不相信你 怕你会伤害我
hǎo xiàng bù xiāng xìn nǐ  pà nǐ huì shāng hài wǒ
เห่า เสี่ยง ปู้ เซียง ซิ่น หนี่  พ่า หนี่ ฮุ่ย ซาง ไห้ หว่อ

你好像不快乐 心里在想什么
nǐ hǎo xiàng bù kuài lè  xīn lǐ zài xiǎng shén me 
หนี เห่า เสี่ยง ปู๋ ไคว่ เล่อ  ซิน หลี่ ไจ้ เสี่ยง เสิน เมอะ

有什么话就说 你怕什么
yǒu shén me huà jiù shuō  nǐ pà shén me
โหย่ว เสิน เมอะ ฮว่า จิ้ว ซัว  หนี่ พ่า เสิน เมอะ

*亲爱的别想了 爱只是我们的
qīn ài de bié xiǎng le  ài zhǐ shì wǒ men de 
ชิน อ้าย เตอะ เปี๋ย เสี่ยง เลอะ  อ้าย จื่อ ซื่อ หว่อ เมิน เตอะ

天还是蓝色的 海也是蓝色的
tiān hái shì lán sè de  hǎi yě shì lán sè de
เทียน ไห ซื่อ หลาน เซ้อ เตอะ  ไห เย่ ซื่อ หลาน เซ้อ เตอะ

别人再怎么说 不代表那是我
bié rén zài zěn me shuō  bù dài biǎo nà shì wǒ 
เปี๋ย เหริน ไจ้ เจิ่น เมอะ ซัว  ปู๋ ไต้ เปี่ยว น่า ซื่อ หว่อ

就让我好好的 爱你一个
jiù ràng wǒ hǎo hǎo de  ài nǐ yī gè
จิ้ว ร่าง หว่อ เหา เห่า เตอะ  อ้าย หนี่ อี๋ เก้อ

**啦啦啦啦 不要再犹豫了
lā lā lā lā  bù yào zài yóu yù le 
ลา ลา ลา ลา  ปู๋ เหย้า ไจ้ โหยว อวิ้ เลอะ

啦啦啦啦 一切都听我的
lā lā lā lā  yī qiè dōu tīng wǒ de
ลา ลา ลา ลา  อี๋ เชี้ย โตว ทิง หว่อ เตอะ

海浪来了 沙滩等着我们 没有时间了 赶快快乐
hǎi làng lái le  shā tān děng zhe wǒ men  méi yǒu shí jiān le  gǎn kuài kuài lè
ไห่ ล่าง ไหล เลอะ  ซา ทาน เติ่ง เจอะ หว่อ เมิน  เหมย โหย่ว สือ เจียน เลอะ  ก่าน ไคว่ ไคว่ เล่อ

啦啦啦啦 浪花在欢呼着
lā lā lā lā  làng huā zài huān hū zhe 
ลา ลา ลา ลา  ล่าง ฮวา ไจ้ ฮวน ฮู เจอะ

啦啦啦啦 心花朵朵开了
lā lā lā lā  xīn huā duǒ duǒ kāi le
ลา ลา ลา ลา  ซิน ฮวา ตั๋ว ตั่ว ไค เลอะ

那些烦心 被浪花冲走了 统统沉入海底了
nà xiē fán xīn  bèi làng huā chōng zǒu le  tǒng tǒng chén rù hǎi dǐ le
น่า เซีย ฝาน ซิน  เป้ย ล่าง ฮวา ชง โจ่ว เลอะ  ถง ถ่ง เฉิน ยู่ ไห ตี่ เลอะ

Huu Huu LA LA LA Huu Huu LA LA LA

想想还有什么 还没有丢掉的
xiǎng xiǎng hái yǒu shén me  hái méi yǒu diū diào de 
เสียง เสี่ยง ไห โหย่ว เสิน เมอะ  ไห เหมย โหย่ว ติว เตี้ยว เตอะ

趁现在刚刚好 再热就晕掉了
chèn xiàn zài gāng gāng hǎo  zài rè jiù yūn diào le
เชิ่น เซี่ยน ไจ้ กัง กัง เห่า  ไจ้ เย่อ จิ้ว วิน เตี้ยว เลอะ

就想和你这样 什么都不要想
jiù xiǎng hé nǐ zhè yàng  shén me dōu bù yào xiǎng 
จิ้ว เสี่ยง เหอ หนี่ เจ้อ ย่าง  เสิน เมอะ โตว ปู๋ เหย้า เสี่ยง

每天在海边看 太阳下山
měi tiān zài hǎi biān kàn  tài yáng xià shān
เหม่ย เทียน ไจ้ ไห่ เปียน คั่น  ไท่ หยาง เซี่ย ซาน

ซ้ำ *, **, **


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...