วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

Huo Shang Jia You (火上加油) Pour Oil On The Fire - Yen-j (Lyrics)

เพลง Huǒ Shàng Jiā Yóu (火上加油) Pour Oil On The Fire
ศิลปิน Yán Jué (严爵) Yen-j
อัลบั้ม Dān Xì Bāo (单细胞) Simple Love
สังกัด Believe In Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


我拗到内分泌失调 高汤还在慢慢熬
wǒ ǎo dào nèi fēn mì shī tiáo  gāo tāng hái zài màn màn áo 
หวอ เอ่า เต้า เน่ย เฟิน มี่ ซือ เถียว  เกา ทาง ไห ไจ้ ม่าน ม่าน เอ๋า

我的点心是你的笑 主菜是你的拥抱
wǒ de diǎn xīn shì nǐ de xiào  zhǔ cài shì nǐ de yōng bào
หว่อ เตอะ เตี่ยน ซิน ซื่อ หนี่ เตอะ เสี้ยว  จู่ ไช่ ซื่อ หนี่ เตอะ ยง เป้า

你知不知道你就好像朝天椒
nǐ zhī bù zhī dào nǐ jiù hǎo xiàng cháo tiān jiāo 
หนี่ จือ ปู้ จือ เต้า หนี่ จิ้ว เห่า เซี่ยง เฉา เทียน เจียว

受不了 逃不了 戒不掉
shòu bù liǎo  táo bù liǎo  jiè bù diào
โซ่ว ปู้ เหลี่ยว  เถา ปู้ เหลี่ยว  เจี้ย ปู๋ เตี้ยว

299火锅吃到饱 剩锅底快烧焦
èr jiǔ jiǔ huǒ guō chī dào bǎo  shèng guō dǐ kuài shāo jiāo
เอ้อ จิ๋ว จิ่ว หั่ว กัว ชือ เต้า เป่า  เซิ่ง กัว ตี่ ไคว่ เซา เจียว

苦茶加古早味仙草 越喝越像感冒药
kǔ chá jiā gǔ zǎo wèi xiān cǎo  yuè hē yuè xiàng gǎn mào yào
ขู่ ฉา เจีย กู๋ เจ่า เว่ย เซียน เฉ่า  เยว่ เฮอ เยว่ เซี่ยง ก่าน เม่า เหย้า

留给你的火龙果越吃越上火
liú gěi nǐ de huǒ lóng guǒ yuè chī yuè shàng huǒ 
หลิว เก๋ย หนี่ เตอะ หั่ว หลง กั่ว เยว่ ชือ เยว่ ซ่าง หั่ว

一个人涮涮两人份的鸳鸯锅
yī gè rén shuàn shuàn liǎng rén fèn de yuān yāng guō
อี๋ เก้อ เหริน ซ่วน ซ่วน เหลี่ยง เหริน เฟิ่น เตอะ ยวน ยาง กัว

*没有你火上加油 吃不下宵夜 撑不过半夜
méi yǒu nǐ huǒ shàng jiā yóu  chī bù xià xiāo yè  chēng bù guò bàn yè
เหมย โหยว หนี หั่ว ซ่าง เจีย โหยว  ชือ ปู๋ เซี่ย เซียว เย้  เชิง ปู๋ กั้ว ปั้น เย้

没有你火上加油 先生你几位 小姐我一位 (Yeah~~~)
méi yǒu nǐ huǒ shàng jiā yóu  xiān shēng nǐ jǐ wèi  xiǎo jiě wǒ yī wèi  (Yeah~~~)
เหมย โหยว หนี หั่ว ซ่าง เจีย โหยว  เซียน เซิง หนี จี่ เว่ย  เสียว เจี่ย หว่อ อี๋ เว่ย  (เย้~~~)

我不是加勒比海盗 没有伟大的航道
wǒ bù shì JiāLèBǐ hǎi dào  méi yǒu wěi dà de háng dào
หว่อ ปู๋ ซื่อ เจียเล่อปี่ ไห่ เต้า  เหมย โหยว เหว่ย ต้า เตอะ หาง เต้า

就算我买不起超跑 可是我超会慢跑
jiù suàn wǒ mǎi bù qǐ chāo pǎo  kě shì wǒ chāo huì màn pǎo
จิ้ว ซ่วน หวอ ใหม่ ปู้ ฉี่ เชา เผ่า  เข่อ ซื่อ หว่อ เชา ฮุ่ย ม่าน เผ่า

你知不知道你就好像三秒胶
nǐ zhī bù zhī dào nǐ jiù hǎo xiàng sān miǎo jiāo 
หนี่ จือ ปู้ จือ เต้า หนี่ จิ้ว เห่า เซี่ยง ซาน เหมี่ยว เจียว

我不要随便你每日抛
wǒ bù yào suí biàn nǐ měi rì pāo
หว่อ ปู๋ เหย้า สุย เปี้ยน หนี เหม่ย ยื้อ เพา

ซ้ำ *

没有你火上加油 吃到饱伤胃 吃太少浪费
méi yǒu nǐ huǒ shàng jiā yóu  chī dào bǎo shāng wèi  chī tài shǎo làng fèi 
เหมย โหยว หนี หั่ว ซ่าง เจีย โหยว  ชือ เต้า เป่า ซาง เว่ย  ชือ ไท่ เส่า ล่าง เฟ่ย

没有你火上加油 先生你几位 小姐我一位 Yeah~~~
méi yǒu nǐ huǒ shàng jiā yóu  xiān shēng nǐ jǐ wèi  xiǎo jiě wǒ yī wèi  Yeah~~~
เหมย โหยว หนี หั่ว ซ่าง เจีย โหยว  เซียน เซิง หนี จี่ เว่ย  เสียว เจี่ย หว่อ อี๋ เว่ย  เย้~~~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...