วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

Guang Mang (光芒) Radiance - Nylon Chen (Lyrics)

เพลง Guāng Máng (光芒) Radiance
ศิลปิน Chén Nǎi Róng (陈乃荣) Nylon Chen
อัลบั้ม Měi Rén Lóng Tāng (美人龍湯) Beauty Dragon Soup OST
สังกัด Rock Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


回到过去看见你天使般的笑容
huí dào guò qù kàn jiàn nǐ tiān shǐ bān de xiào róng 
หุย เต้า กั้ว ชวี่ คั่น เจี้ยน หนี่ เทียน สื่อ ปัน เตอะ เสี้ยว หรง

天真的眼神中露出一丝骄傲
tiān zhēn de yǎn shén zhōng lòu chū yī sī jiāo ào
เทียน เจิน เตอะ เหยี่ยน เสิน จง โล่ว ชู อี้ ซือ เจียว เอ้า

记忆里你那清脆开怀的笑声
jì yì lǐ nǐ nà qīng cuì kāi huái de xiào shēng 
จี้ อี้ หลี่ หนี่ น่า ชิง ชุ่ย ไค ไหว เตอะ เสี้ยว เซิง

失落时的失声痛哭
shī luò shí de shī shēng tòng kū
ซือ ลั่ว สือ เตอะ ซือ เซิง ท่ง คู

*记得那天和你一起仰望着星空
jì de nà tiān hé nǐ yī qǐ yǎng wàng zhe xīng kōng 
จี้ เตอะ น่า เทียน เหอ หนี่ อี้ ฉี หย่าง ว่าง เจอะ ซิง คง

闪烁着是你对我诉说的愿望
shǎn shuò zhe shì nǐ duì wǒ sù shuō de yuàn wàng
ส่าน ซั่ว เจอะ ซื่อ หนี่ ตุ้ย หว่อ ซู่ ซัว เตอะ ย่วน ว่าง

要知道雨过之后必定有彩虹
yào zhī dào yǔ guò zhī hòu bì dìng yǒu cǎi hóng 
เหย้า จือ เต้า อวิ่ กั้ว จือ โฮ่ว ปี้ ติ้ง โหยว ไฉ่ หง

别忘了最初的感动
bié wàng le zuì chū de gǎn dòng
เปี๋ย ว่าง เลอะ จุ้ย ชู เตอะ ก่าน ต้ง

我忘不了你眼神中的光芒 那是最美丽的期望
wǒ wàng bù liǎo nǐ yǎn shén zhōng de guāng máng  nà shì zuì měi lì de qī wàng
หว่อ ว่าง ปู้ เหลี่ยว หนี เหยี่ยน เสิน จง เตอะ กวง หมาง  น่า ซื่อ จุ้ย เหม่ย ลี่ เตอะ ชี ว่าง

拿起画笔描绘曾经的记忆和芬芳
ná qǐ huà bǐ miáo huì céng jīng de jì yì hé fēn fāng 
หนา ฉี่ ฮว่า ปี่ เหมียว ฮุ่ย เฉิง จิง เตอะ จี้ อี้ เหอ เฟิน ฟัง

放开手张开翅膀
fàng kāi shǒu zhāng kāi chì bǎng
ฟ่าง ไค โส่ว จาง ไค ชื่อ ป่าง

我忘不了你眼神中的光芒 那是最美丽的期望
wǒ wàng bù liǎo nǐ yǎn shén zhōng de guāng máng  nà shì zuì měi lì de qī wàng
หว่อ ว่าง ปู้ เหลี่ยว หนี เหยี่ยน เสิน จง เตอะ กวง หมาง  น่า ซื่อ จุ้ย เหม่ย ลี่ เตอะ ชี ว่าง

拿起画笔描绘出未来的幸福模样
ná qǐ huà bǐ miáo huì chū wèi lái de xìng fú mú yàng
หนา ฉี่ ฮว่า ปี่ เหมียว ฮุ่ย ชู เว่ย ไหล เตอะ ซิ่ง ฝู หมู ย่าง

在茫茫的人海中 我看到(Woo~) 你的光芒(HO~)
zài máng máng de rén hǎi zhōng  wǒ kàn dào(Woo~)  nǐ de guāng máng(HO~)
ไจ้ หมาง หมาง เตอะ เหริน ไห่ จง  หว่อ คั่น เต้า(โว้~)  หนี่ เตอะ กวง หมาง(โฮ้~)

ซ้ำ *

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...