วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

Fei Xiang (飞翔) Fly High - Super Junior-M (Lyrics)

เพลง Fēi Xiáng (飞翔) Fly High
ศิลปิน Super Junior-M (슈퍼주니어-M) SJ-M (Mandarin) [Lǐ Shèng Mǐn (李晟敏) Lee Sung-Min, Lǐ Yín Hè (李银赫) Lee Eun-Hyuk, Lǐ Dōng Hǎi (李东海) Lee Dong-Hae, Cuī Shǐ Yuán (崔始源) Choi Si-Won, Jīn Lì Xù (金厉旭) Kim Ryeo-Wook, Cáo Guī Xián (曺圭贤) Cho Kyu-Hyun, Liú Xiàn Huá (刘宪华) Henry, Zhōu Mì (周觅) Zhou Mi]
อัลบั้ม Sī Hǒ(嘶吼) SWING (The 3rd Mini Album)

สังกัด S.M.Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
小时候曾幻想要改变世界
xiǎo shí hòu céng huàn xiǎng yào gǎi biàn shì jiè
เสี่ยว สือ โฮ่ว เฉิง ฮ่วน เสี่ยง เหย้า ไก่ เปี้ยน ซื่อ เจี้ย

长大发现 英雄只在电影里出现
zhǎng dà fā xiàn  yīng xióng zhǐ zài diàn yǐng lǐ chū xiàn
จ่าง ต้า ฟา เซี่ยน  ยิง โสวง จื่อ ไจ้ เตี้ยน หยิง หลี่ ชู เซี่ยน

AE AE AE AE AE AE AE AE

妈妈说所有的梦想都实现
mā ma shuō suǒ yǒu de mèng xiǎng dōu shí xiàn 
มา ม่ะ ซัว สัว โหย่ว เตอะ เมิ่ง เสี่ยง โตว สือ เซี่ยน

长大才发觉 烦恼又出现
zhǎng dà cái fā jué  fán nǎo yòu chū xiàn
จ่าง ต้า ไฉ ฟา เจว๋  ฝาน เหน่า โย่ว ชู เซี่ยน

AE AE AE AE AE AE AE AE

我怎么了 开始迟疑了 别叹气了 挫折算什么呢
wǒ zěn me le  kāi shǐ chí yí le  bié tàn qì le  cuò zhé suàn shén me ne 
หวอ เจิ่น เมอะ เลอะ  ไค สื่อ ฉือ อี๋ เลอะ  เปี๋ย ท่าน ชี่ เลอะ  ชั่ว เจ๋อ ซ่วน เสิน เมอะ เนอะ

你别傻了 梦想刚启程呢 别怀疑 就是你
nǐ bié shǎ le  mèng xiǎng gāng qǐ chéng ne  bié huái yí  jiù shì nǐ
หนี่ เปี๋ย ส่า เลอะ  เมิ่ง เสี่ยง กัง ฉี่ เฉิง เนอะ  เปี๋ย ไหว อี๋ จิ้ว ซื่อ หนี่

*快大步大步向前 Yeah 勇敢的向世界宣言
kuài dà bù dà bù xiàng qián Yeah  yǒng gǎn de xiàng shì jiè xuān yán 
ไคว่ ต้า ปู้ ต้า ปู้ เซี่ยง เฉียน  เย้  หยง ก่าน เตอะ เซี่ยง ซื่อ เจี้ย เซวียน เหยียน

青春没有极限 Yeah 每一秒要活出新鲜
qīng chūn méi yǒu jí xiàn Yeah  měi yī miǎo yào huó chū xīn xiān
ชิง ชุน เหมย โหย่ว จี๋ เซี่ยน  เย้  เหม่ย อี้ เหมี่ยว เหย้า หัว ชู ซิน เซียน

点燃希望 飞翔
diǎn rán xī wàng  fēi xiáng
เตี่ยน หยาน ซี ว่าง  เฟย เสียง

OH OH OH OH OH

飞翔 照亮梦想的天堂 飞翔
fēi xiáng  zhào liàng mèng xiǎng de tiān táng  fēi xiáng
เฟย เสียง  เจ้า เลี่ยง เมิ่ง เสี่ยง เตอะ เทียน ถาง  เฟย เสียง

OH OH OH OH OH

飞翔 跟随心指引的方向
fēi xiáng  gēn suí xīn zhǐ yǐn de fāng xiàng
เฟย เสียง  เกิน สุย ซิน จื๋อ หยิ่น เตอะ ฟัง เซี่ยง

有时也会自己躲在房间
yǒu shí yě huì zì jǐ duǒ zài fáng jiān 
โหย่ว สือ เย่ ฮุ่ย จื้อ จี๋ ตั่ว ไจ้ ฝัง เจียน

还在浪费时间度过不开心的一天
hái zài làng fèi shí jiān dù guò bù kāi xīn de yī tiān
ไห ไจ้ ล่าง เฟ่ย สือ เจียน ตู้ กั้ว ปู้ ไค ซิน เตอะ อี้ เทียน

AE AE AE AE AE AE AE AE

我望着天 窗外面阴雨绵绵
wǒ wàng zhe tiān  chuāng wài miàn yīn yǔ mián mián 
หว่อ ว่าง เจอะ เทียน  ชวง ไว่ เมี่ยน ยิน อวิ่ เหมียน เหมียน

天空不会因为你的心情而改变
tiān kōng bù huì yīn wèi nǐ de xīn qíng ér gǎi biàn
เทียน คง ปู๋ ฮุ่ย ยิน เว่ย หนี่ เตอะ ซิน ฉิง เอ๋อ ไก่ เปี้ยน

AE AE AE AE AE AE AE AE

我怎么了 开始迟疑了 别叹气了 这点伤又怎样
wǒ zěn me le  kāi shǐ chí yí le  bié tàn qì le  zhè diǎn shāng yòu zěn yàng
หวอ เจิ่น เมอะ เลอะ  ไค สื่อ ฉือ อี๋ เลอะ  เปี๋ย ท่าน ชี่ เลอะ  เจ้อ เตี่ยน ซาง โย่ว เจิ่น ย่าง

你别傻了 停止继续彷徨 别怀疑 就是你
nǐ bié shǎ le  tíng zhǐ jì xù páng huáng  bié huái yí  jiù shì nǐ
หนี่ เปี๋ย ส่า เลอะ  ถิง จื่อ จี้ ซวี่ ผัง หวง  เปี๋ย ไหว อี๋  จิ้ว ซื่อ หนี่

ซ้ำ *

忘记那些沮丧的模样 选择变的更坚强
wàng jì nà xiē jǔ sàng de mú yàng  xuǎn zé biàn de gèng jiān qiáng 
ว่าง จี้ น่า เซีย จวี่ ซ่าง เตอะ หมู ย่าง  เสวี่ยน เจ๋อ เปี้ยน เตอะ เกิ้ง เจียน เฉียง

有束光芒 带走我所有的迷惘
yǒu shù guāng máng  dài zǒu wǒ suǒ yǒu de mí wǎng
โหย่ว ซู่ กวง หมาง  ไต้ โจ่ว หวอ สัว โหย่ว เตอะ หมี หว่าง

我要大步大步向前 勇敢的向世界宣言
wǒ yào dà bù dà bù xiàng qián  yǒng gǎn de xiàng shì jiè xuān yán 
หว่อ เหย้า ต้า ปู้ ต้า ปู้ เซี่ยง เฉียน  หยง ก่าน เตอะ เซี่ยง ซื่อ เจี้ย เซวียน เหยียน

青春没有极限 每一秒要活出新鲜
qīng chūn méi yǒu jí xiàn  měi yī miǎo yào huó chū xīn xiān
ชิง ชุน เหมย โหย่ว จี๋ เซี่ยน  เหม่ย อี้ เหมี่ยว เหย้า หัว ชู ซิน เซียน

ซ้ำ *

OH OH OH OH OH Yeah OH OH OH OH

大声喊出 这宣言 Yeah~
dà shēng hǎn chū  zhè xuān yán  Yeah~
ต้า เซิง ห่าน ชู  เจ้อ เซวียน เหยียน  เย้~

OH OH OH OH OH OH OH OH OH

我的青春没有极限
wǒ de qīng chūn méi yǒu jí xiàn
หว่อ เตอะ ชิง ชุน เหมย โหย่ว จี๋ เซี่ยน


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...