วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

Er Fen Zhi Yi (二分之一) One Out Of Two (1/2) - Aaron Yan, G.NA (Lyrics)

เพลง Èr Fēn Zhī Yī (二分之一) One Out Of Two (1/2)
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan, Cuī Zhì Nà (崔智娜) G.NA
อัลบั้ม Ài Shàng Liǎng Gè Wǒ (爱上两个我) Fall in Love With Me OST, DRAMA
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลงHuu~~ Wuu Woo Woo  Wuu Woo Woo

*纶:有没有发现另外二分之一的温柔
Aaron : yǒu méi yǒu fā xiàn lìng wài èr fēn zhī yī de wēn róu
อารอน : โหย่ว เหมย โหย่ว ฟา เซี่ยน ลิ่ง ไว่ เอ้อ เฟิน จือ อี เตอะ เวิน โหรว

在这距离中 在这目光中
zài zhè jù lí zhōng  zài zhè mù guāng zhōng
ไจ้ เจ้อ จวี้ หลี จง  ไจ้ เจ้อ มู่ กวง จง

I don't want to lose your love

G.NA:No matter how I try, I just can't really read your mind

你有没有爱过我 你有没有爱过我 OH Baby
nǐ yǒu méi yǒu ài guò wǒ  nǐ yǒu méi yǒu ài guò wǒ  OH Baby
หนี โหย่ว เหมย โหย่ว อ้าย กั้ว หว่อ  หนี โหย่ว เหมย โหย่ว อ้าย กั้ว หว่อ  โอ้ เบบี้

纶:这两个我都太不及格 各说一半的承诺
Aaron : zhè liǎng gè wǒ dōu tài bù jí gé  gè shuō yī bàn de chéng nuò
อารอน : เจ้อ เหลี่ยง เก้อ หว่อ โตว ไท่ ปู้ จี๋ เก๋อ  เก้อ ซัว อี๋ ปั้น เตอะ เฉิง นั้ว

让我全部对你 浪漫地自首
ràng wǒ quán bù duì nǐ  làng màn de zì shǒu
ร่าง หว่อ เฉวียน ปู้ ตุ้ย หนี่  ล่าง ม่าน เตอะ จื้อ โส่ว

G.NA:Could you be the one I'm waiting for?

从我遇见你那天起
cóng wǒ yù jiàn nǐ nà tiān qǐ
ฉง หว่อ อวิ้ เจี้ยน หนี่ น่า เทียน ฉี่

I lose myself in you completely

**纶:一半天真 一半成熟 在我心中
Aaron : yī bàn tiān zhēn  yī bàn chéng shóu  zài wǒ xīn zhōng
อารอน : อี๋ ปั้น เทียน เจิน  อี๋ ปั้น เฉิง โสว  ไจ้ หว่อ ซิน จง

G.NA:I really want to know I really want to know

纶:一半温暖 一半冷漠 看在你眼中
Aaron : yī bàn wēn nuǎn  yī bàn lěng mò  kàn zài nǐ yǎn zhōng
อารอน : อี๋ ปั้น เวิน หน่วน  อี๋ ปั้น เหลิ่ง มั่ว  คั่น ไจ้ หนี เหยี่ยน จง

崔智娜:让我再看一眼
CuīZhìNà : ràng wǒ zài kàn yī yǎn
G.NA : ร่าง หว่อ ไจ้ คั่น อี้ เหยี่ยน

I wanna feel your true love

ซ้ำ *

纶:当那个我已忘了快乐 是你笑容提醒我
Aaron : dāng nà gè wǒ yǐ wàng le kuài lè  shì nǐ xiào róng tí xǐng wǒ 
อารอน : ตัง น่า เก้อ หวอ อี่ ว่าง เลอะ ไคว่ เล่อ  ซื่อ หนี่ เสี้ยว หรง ถี สิง หว่อ

要我看清自己最初的轮廓
yào wǒ kàn qīng zì jǐ zuì chū de lún kuò
เหย้า หว่อ คั่น ชิง จื้อ จี่ จุ้ย ชู เตอะ หลุน คั่ว

G.NA:You're the one I have been waiting for

当你陪在我的身边
dāng nǐ péi zài wǒ de shēn biān
ตัง หนี่ เผย ไจ้ หว่อ เตอะ เซิน เปียน

I see the brightest stars in the sky

ซ้ำ **, *

Wuu Woo Woo

纶:你让那一半的我
Aaron : nǐ ràng nà yī bàn de wǒ
อารอน : หนี่ ร่าง น่า อี๋ ปั้น เตอะ หว่อ

Wuu Woo Woo

纶:找回这一半的我 HO~
Aaron : zhǎo huí zhè yī bàn de wǒ  HO~
อารอน : เจ่า หุย เจ้อ อี๋ ปั้น เตอะ หว่อ  โฮ้~

G.NA:For all the times that I felt I've been all alone

Cause love takes two, you better show me your heart, baby

纶:有没有发现另外二分之一的温柔
Aaron : yǒu méi yǒu fā xiàn lìng wài èr fēn zhī yī de wēn róu
อารอน : โหย่ว เหมย โหย่ว ฟา เซี่ยน ลิ่ง ไว่ เอ้อ เฟิน จือ อี เตอะ เวิน โหรว

在这距离中 在这目光中
zài zhè jù lí zhōng  zài zhè mù guāng zhōng
ไจ้ เจ้อ จวี้ หลี จง  ไจ้ เจ้อ มู่ กวง จง

I don't want to lose your love HO~

G.NA:No matter how I try, I just can't really read your mind

你有没有爱过我
nǐ yǒu méi yǒu ài guò wǒ 
หนี โหย่ว เหมย โหย่ว อ้าย กั้ว หว่อ 

(纶:有没有爱过我)
(Aaron : yǒu méi yǒu ài guò wǒ) 
(อารอน : โหย่ว เหมย โหย่ว อ้าย กั้ว หว่อ)

你有没有爱过我 OH Baby
nǐ yǒu méi yǒu ài guò wǒ  OH Baby
หนี โหย่ว เหมย โหย่ว อ้าย กั้ว หว่อ  โอ้ เบบี้

Wuu Woo Woo

G.NA : OH~ HO~

Wuu Woo Woo

G.NA : Yeah Yeah

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...