วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557

Zhan Shi De Nan Peng You (暂时的男朋友) Temporary BF - Yen-j (Lyrics)

เพลง Zhàn Shí De Nán Péng Yǒu (暂时的男朋友) Temporary BF (Boy Friend)
ศิลปิน Yán Jué (严爵) Yen-j
อัลบั้ม Dān Xì Bāo (单细胞) Simple Love
สังกัด Believe In Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


我跟你说分手不是个尽头
wǒ gēn nǐ shuō fēn shǒu bù shì gè jìn tóu 
หว่อ เกิน หนี่ ซัว เฟิน โส่ว ปู๋ ซื่อ เก้อ จิ้น โถว

他猪头怎么轮到你难过
tā zhū tóu zěn me lún dào nǐ nán guò
ทา จู โถว เจิ่น เมอะ หลุน เต้า หนี่ หนาน กั้ว

多啰唆多少人都只会说 没有人肯认真听你说
duō luō suo duō shǎo rén dōu zhǐ huì shuō  méi yǒu rén kěn rèn zhēn tīng nǐ shuō
ตัว ลัว ซัว ตัว เส่า เหริน โตว จื่อ ฮุ่ย ซัว  เหมย โหย่ว เหริน เขิ่น เริ่น เจิน ทิง หนี่ ซัว

你需要一个人陪你痛哭
nǐ xū yào yī gè rén péi nǐ tòng kū 
หนี่ ซวี เหย้า อี๋ เก้อ เหริน เผย หนี่ ท่ง คู

不需要每个人的假关注
bù xū yào měi gè rén de jiǎ guān zhù
ปู้ ซวี เหย้า เหม่ย เก้อ เหริน เตอะ เจี่ย กวน จู้

我随时投入你感情节奏 随时给你场外的援手
wǒ suí shí tóu rù nǐ gǎn qíng jié zòu  suí shí gěi nǐ chǎng wài de yuán shǒu
หว่อ สุย สือ โถว ยู่ หนี ก่าน ฉิง เจี๋ย โจ้ว  สุย สือ เก๋ย หนี ฉ่าง ไว่ เตอะ หยวน โส่ว

*如果你还没死心 对你的前男友
rú guǒ nǐ hái méi sǐ xīn  duì nǐ de qián nán yǒu 
หยู กั๋ว หนี่ ไห เหมย สื่อ ซิน  ตุ้ย หนี่ เตอะ เฉียน หนาน โหย่ว

我等你继续投 我愿做你的篮板球
wǒ děng nǐ jì xù tóu  wǒ yuàn zuò nǐ de lán bǎn qiú
หวอ เติ๋ง หนี่ จี้ ซวี่ โถว  หว่อ ย่วน จั้ว หนี่ เตอะ หลาน ป่าน ฉิว

**我愿意当你的篮板球 当一个暂时的男朋友
wǒ yuàn yì dāng nǐ de lán bǎn qiú  dāng yī gè zhàn shí de nán péng yǒu
หว่อ ย่วน อี้ ตัง หนี่ เตอะ หลาน ป่าน ฉิว  ตัง อี๋ เก้อ จ้าน สือ เตอะ หนาน เผิง โหย่ว

只要你需要我陪你过
zhǐ yào nǐ xū yào wǒ péi nǐ guò 
จื่อ เหย้า หนี่ ซวี เหย้า หว่อ เผย หนี่ กั้ว

不怕别人怎么看怎么说我
bù pà bié rén zěn me kàn zěn me shuō wǒ
ปู๋ พ่า เปี๋ย เหริน เจิ่น เมอะ คั่น เจิ่น เมอะ ซัว หว่อ

我愿意当你的篮板球 当一个暂时的男朋友
wǒ yuàn yì dāng nǐ de lán bǎn qiú  dāng yī gè zhàn shí de nán péng yǒu
หว่อ ย่วน อี้ ตัง หนี่ เตอะ หลาน ป่าน ฉิว  ตัง อี๋ เก้อ จ้าน สือ เตอะ หนาน เผิง โหย่ว

***不让你有一秒钟寂寞
bù ràng nǐ yǒu yī miǎo zhōng jì mò 
ปู๋ ร่าง หนี โหย่ว อี้ เหมี่ยว จง จี้ มั่ว

我要填满你的现在不排除 今后 (OH)
wǒ yào tián mǎn nǐ de xiàn zài bù pái chú  jīn hòu  (OH)
หว่อ เหย้า เถียน หมาน หนี่ เตอะ เซี่ยน ไจ้ ปู้ ผาย ฉู  จิน โฮ่ว  (โอ้)

这回合幸福没有停太久(太久)
zhè huí hé xìng fú méi yǒu tíng tài jiǔ(tài jiǔ) 
เจ้อ หุย เหอ ซิ่ง ฝู เหมย โหย่ว ถิง ไท่ จิ่ว(ไท่ จิ่ว)

下回合还可以重新来过(来过)
xià huí hé hái kě yǐ chóng xīn lái guò(lái guò)
เซี่ย หุย เหอ ไห เขอ อี่ ฉง ซิน ไหล กั้ว(ไหล กั้ว)

不一定不一定你要选我 可是我会比你更执着
bù yī dìng bù yī dìng nǐ yào xuǎn wǒ  kě shì wǒ huì bǐ nǐ gèng zhí zhuó
ปู้ อี๋ ติ้ง ปู้ อี๋ ติ้ง หนี่ เหย้า เสวียน หว่อ  เข่อ ซื่อ หว่อ ฮุ่ย ปี๋ หนี่ เกิ้ง จื๋อ จั๋ว

ซ้ำ *, **, ***, **

你不需要再寂寞
nǐ bù xū yào zài jì mò 
หนี่ ปู้ ซวี เหย้า ไจ้ จี้ มั่ว

我要填满你的现在更要到 最后 Huu~
wǒ yào tián mǎn nǐ de xiàn zài gèng yào dào  zuì hòu  Huu~
หว่อ เหย้า เถียน หมาน หนี่ เตอะ เซี่ยน ไจ้ เกิ้ง เหย้า เต้า  จุ้ย โฮ่ว  ฮู้~

我愿意 我愿意
wǒ yuàn yì  wǒ yuàn yì
หว่อ ย่วน อี้  หว่อ ย่วน อี้

我愿意当你的篮板球 当一个暂时的男朋友
wǒ yuàn yì dāng nǐ de lán bǎn qiú  dāng yī gè zhàn shí de nán péng yǒu
หว่อ ย่วน อี้ ตัง หนี่ เตอะ หลาน ป่าน ฉิว  ตัง อี๋ เก้อ จ้าน สือ เตอะ หนาน เผิง โหย่ว

只要你需要我陪你过 不让你再寂寞
zhǐ yào nǐ xū yào wǒ péi nǐ guò  bù ràng nǐ zài jì mò
จื่อ เหย้า หนี่ ซวี เหย้า หว่อ เผย หนี่ กั้ว  ปู๋ ร่าง หนี่ ไจ้ จี้ มั่ว

不怕别人怎么看怎么说我OH
bù pà bié rén zěn me kàn zěn me shuō wǒ OH
ปู๋ พ่า เปี๋ย เหริน เจิ่น เมอะ คั่น เจิ่น เมอะ ซัว หว่อ  โอ้

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...