วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

Zen Me Le (怎么了 ) What's Up - LOLLIPOP F (Lyrics)


เพลง Zěn Me Le (么了 ) What's Up
ศิลปิน Bàng Bàng Táng (棒棒堂) LOLLIPOP F [Áo Quǎn (敖犬) Owodog, Xiǎo Yù (小煜) Fabien, Wēi Lián (威廉) William, Ā Wěi (阿緯) A-Wei]
อัลบั้ม Nà Me Lì Hài (么厉害) Big Shot (EP)
สังกัด Seed Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลงเนื้อเพลง


我怎么了 怎么了
wǒ zěn me le  zěn me le
หวอ เจิ่น เมอะ เลอะ  เจิ่น เมอะ เลอะ

I'm in love

我怎么了 怎么了
wǒ zěn me le  zěn me le
หวอ เจิ่น เมอะ เลอะ  เจิ่น เมอะ เลอะ

I'm in love

看不穿的眼眸 猜不透的沉默
kàn bù chuān de yǎn móu  cāi bù tòu de chén mò 
คั่น ปู้ ชวน เตอะ เหยี่ยน โหมว  ไช ปู๋ โท่ว เตอะ เฉิน มั่ว

越是在乎越是困惑
yuè shì zài hu yuè shì kùn huò
เยว่ ซื่อ ไจ้ ฮุ เยว่ ซื่อ คุ่น ฮั่ว

舍不得的温柔 要不得的寂寞
shě bù dé de wēn róu  yào bù dé de jì mò 
เส่อ ปู้ เต๋อ เตอะ เวิน โหรว  เหย้า ปู้ เต๋อ เตอะ จี้ มั่ว

越是拥抱越是冷漠 Yeah
yuè shì yōng bào yuè shì lěng mò Yeah
เยว่ ซื่อ ยง เป้า เยว่ ซื่อ เหลิ่ง มั่ว  เย้

*现实背叛了回忆 是面对还是闪躲
xiàn shí bèi pàn le huí yì  shì miàn duì hái shì shǎn duǒ 
เซี่ยน สือ เป้ย พ่าน เลอะ หุย อี้  ซื่อ เมี่ยน ตุ้ย ไห ซื่อ สาน ตั่ว

时间治不了伤口 心动到最后往往心痛 Yeah
shí jiān zhì bù liǎo shāng kǒu  xīn dòng dào zuì hòu wǎng wǎng xīn tòng Yeah
สือ เจียน จื้อ ปู้ เหลี่ยว ซาง โข่ว  ซิน ต้ง เต้า จุ้ย โฮ่ว หวาง หว่าง ซิน ท่ง  เย้

牵着手 怎么放手 多么沉重的泡沫 以为的承诺
qiān zhe shǒu  zěn me fàng shǒu  duō me chén zhòng de pào mò  yǐ wéi de chéng nuò
เชียน เจอะ โส่ว  เจิ่น เมอะ ฟ่าง โส่ว  ตัว เมอะ เฉิน จ้ง เตอะ เพ่า มั่ว  อี่ เหวย เตอะ เฉิง นั้ว

放开手 怎么挥手 那么认真的爱过 还是认错
fàng kāi shǒu  zěn me huī shǒu  nà me rèn zhēn de ài guò  hái shì rèn cuò
ฟ่าง ไค โส่ว  เจิ่น เมอะ ฮุย โส่ว  น่า เมอะ เริ่น เจิน เตอะ อ้าย กั้ว  ไห ซื่อ เริ่น ชั่ว

**爱不爱都是无奈 无论勇敢不勇敢
ài bù ài dōu shì wú nài  wú lùn yǒng gǎn bù yǒng gǎn 
อ้าย ปู๋ อ้าย โตว ซื่อ อู๋ ไน่  อู๋ ลุ่น หยง ก่าน ปู้ หยง ก่าน

维纳斯的手 自有安排
WéiNàSī de shǒu  zì yǒu ān pái
เหวยน่าซือ เตอะ โส่ว  จื้อ โหย่ว อัน ผาย

爱不爱都要看开 总要退潮的浪漫
ài bù ài dōu yào kàn kāi  zǒng yào tuì cháo de làng màn 
อ้าย ปู๋ อ้าย โตว เหย้า คั่น ไค  จ่ง เหย้า ทุ่ย เฉา เตอะ ล่าง ม่าน

维纳斯的手 只能扼腕
WéiNàSī de shǒu  zhǐ néng è wàn
เหวยน่าซือ เตอะ โส่ว  จื่อ เหนิง เอ้อ ว่าน

抓不住 却又剪不断 的爱
zhuā bù zhù  què yòu jiǎn bù duàn  de ài 
จวา ปู๋ จู้  เชว่ โย่ว เจี่ยน ปู๋ ต้วน  เตอะ อ้าย

收不回 却又给不了 的爱
shōu bù huí  què yòu gěi bù liǎo  de ài
โซว ปู้ หุย  เชว่ โย่ว เก่ย ปู้ เหลี่ยว  เตอะ อ้าย

我怎么了 怎么了
wǒ zěn me le  zěn me le
หวอ เจิ่น เมอะ เลอะ  เจิ่น เมอะ เลอะ

I'm in love

究竟这是英勇 或者其实懦弱
jiū jìng zhè shì yīng yǒng  huò zhě qí shí nuò ruò 
จิว จิ้ง เจ้อ ซื่อ ยิง หย่ง  ฮั่ว เจ่อ ฉี สือ นั้ว รั่ว

为了一个借口等候 曾经握过的手
wéi le yī gè jiè kǒu děng hòu  céng jīng wò guò de shǒu
เว่ย เลอะ อี๋ เก้อ เจี้ย โขว เติ่ง โฮ่ว  เฉิง จิง ว่อ กั้ว เตอะ โส่ว

又握着谁的手 情话不如神话不朽 Yeah
yòu wò zhe shuí de shǒu  qíng huà bù rú shén huà bù xiǔ Yeah
โย่ว ว่อ เจอะ สุย เตอะ โส่ว  ฉิง ฮว่า ปู้ หยู เสิน ฮว่า ปู้ สิ่ว  เย้

ซ้ำ *, **

牵着手 怎么放手 放开手 怎么挥手
qiān zhe shǒu  zěn me fàng shǒu  fàng kāi shǒu  zěn me huī shǒu
เชียน เจอะ โส่ว  เจิ่น เมอะ ฟ่าง โส่ว  ฟ่าง ไค โส่ว  เจิ่น เมอะ ฮุย โส่ว

牵着手 怎么放手 放开手 怎么挥手
qiān zhe shǒu  zěn me fàng shǒu  fàng kāi shǒu  zěn me huī shǒu
เชียน เจอะ โส่ว  เจิ่น เมอะ ฟ่าง โส่ว  ฟ่าง ไค โส่ว  เจิ่น เมอะ ฮุย โส่ว

就算是玫瑰带来的伤害 我仍然捧在我的手掌
jiù suàn shì méi gui dài lái de shāng hài  wǒ réng rán pěng zài wǒ de shǒu zhǎng
จิ้ว ซ่วน ซื่อ เหมย กุย ไต้ ไหล เตอะ ซาง ไห้  หว่อ เหยิง หยาน เผิ่ง ไจ้ หว่อ เตอะ โสว จ่าง

爱留下来的纠结有另一份爱 解开 Yeah
ài liú xià lái de jiū jié yǒu lìng yī fèn ài  jiě kāi  Yeah
อ้าย หลิว เซี่ย ไหล เตอะ จิว เจี๋ย โหย่ว ลิ่ง อี๋ เฟิ่น อ้าย  เจี่ย ไค  เย้

Sing it

ซ้ำ **

我怎么了 怎么了
wǒ zěn me le  zěn me le
หวอ เจิ่น เมอะ เลอะ  เจิ่น เมอะ เลอะ

I'm in love


Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...