วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

Yu Zhong De Hong Mei Gui (雨中的红玫瑰) Red Rose In The Rain - Zhang Rui (Lyrics)

เพลง Yǔ Zhōng De Hóng Méi Gui (雨中的玫瑰) Red Rose In The Rain
ศิลปิน Zhāng Ruì (张睿) Ray
อัลบั้ม Zhāng Ruì (张睿) Ray, Huā Fēi Huā Wù Fēi Wù (花非花雾非雾) Flowers in Fog OST
สังกัด Dream Come True Music
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
*站在雨中的我得很狼
zhàn zài yǔ zhōng de wǒ xiǎn de hěn láng bèi 
จ้าน ไจ้ อวิ่ จง เตอะ หว่อ เสี่ยน เตอะ เหิ่น หลาง เป้ย

手中拿着色的玫瑰
shǒu zhōng ná zhe hóng sè de méi gui
โส่ว จง หนา เจอะ หง เซ้อ เตอะ เหมย กุย

你拿手帕帮我擦干上的雨水
nǐ ná shǒu pà bāng wǒ cā gān liǎn shàng de yǔ shuǐ 
หนี่ หนา โส่ว พ่า ปัง หว่อ ชา กัน เหลี่ยน ซ่าง เตอะ อวิ๋ สุ่ย

可是那却是我的眼泪
kě shì nà què shì wǒ de yǎn lèi
เข่อ ซื่อ น่า เชว่ ซื่อ หว่อ เตอะ เหยี่ยน เล้ย

玫瑰你选择后退 你的微笑是那
jiē guò méi gui nǐ xuǎn zé hòu tuì  nǐ de wēi xiào shì nà me pí bèi
เจีย กั้ว เหมย กุย หนี เสวี่ยน เจ๋อ โฮ่ว ทุ่ย  หนี่ เตอะ เวย เสี้ยว ซื่อ น่า เมอะ ผี เป้ย

是不是我得很累 是不是我不懂得
shì bù shì wǒ ràng nǐ jué de hěn lèi  shì bù shì wǒ bù dǒng de qiān bēi
ซื่อ ปู๋ ซื่อ หว่อ ร่าง หนี่ เจว๋ เตอะ เหิ่น เล้ย  ซื่อ ปู๋ ซื่อ หว่อ ปู้ ต่ง เตอะ เชียน เปย

**太多浅在心里
tài duō yǔ yán gē qiǎn zài xīn lǐ 
ไท่ ตัว อวิ่ เหยียน เกอ เฉี่ยน ไจ้ ซิน หลี่

多少的回随着雨在飘飞
duō shǎo de huí yì suí zhe xì yǔ zài piāo fēi
ตัว เส่า เตอะ หุย อี้ สุย เจอะ ซี่ อวิ่ ไจ้ เพียว เฟย

你的笑容依旧那美 我不相信一去不回
nǐ de xiào róng yī jiù nà me měi  wǒ bù xiāng xìn ài yī qù bù huí 
หนี่ เตอะ เสี้ยว หยง อี จิ้ว น่า เมอะ เหม่ย  หว่อ ปู้ เซียง ซิ่น อ้าย อี๋ ชวี่ ปู้ หุย

雨水见证着我们伞下的陶醉
yǔ shuǐ jiàn zhèng zhe wǒ men sǎn xià de táo zuì
อวิ๋ สุ่ย เจี้ยน เจิ้ง เจอะ หว่อ เมิน ส่าน เซี่ย เตอะ เถา จุ้ย

ซ้ำ *, **

好想抱着你 告你我心中的后悔
hǎo xiǎng bào zhe nǐ  gào su nǐ wǒ xīn zhōng de hòu huǐ
เหา เสี่ยง เป้า เจอะ หนี่  เก้า สุ หนี่ หว่อ ซิน จง เตอะ โฮ่ว หุ่ย

不知道我有没有机会 我不懂得
bù zhī dào wǒ hái yǒu méi yǒu jī huì  wǒ bù dǒng de qiān bēi
ปู้ จือ เต้า หว่อ ไห โหย่ว เหมย โหย่ว จี ฮุ่ย  หว่อ ปู้ ต่ง เตอะ เชียน เปย

ซ้ำ **

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...