วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

Si Hou (嘶吼) Swing (Chinese Version) - Super Junior-M (Lyrics)

เพลง Sī Hǒ(嘶吼) Swing (Chinese Version)
ศิลปิน Super Junior-M (슈퍼주니어-M) SJ-M (Mandarin) [Lǐ Shèng Mǐn (李晟敏) Lee Sung-Min, Lǐ Yín Hè (李银赫) Lee Eun-Hyuk, Lǐ Dōng Hǎi (李东海) Lee Dong-Hae, Cuī Shǐ Yuán (崔始源) Choi Si-Won, Jīn Lì Xù (金厉旭) Kim Ryeo-Wook, Cáo Guī Xián (曺圭贤) Cho Kyu-Hyun, Liú Xiàn Huá (刘宪华) Henry, Zhōu Mì (周觅) Zhou Mi]
อัลบั้ม Sī Hǒ(嘶吼) SWING
 (The 3rd Mini Album)

สังกัด S.M.Entertainment
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง

เนื้อเพลง
Hey! Come On! Yeah! My Swing! Huu

Hey Mr.!

时间已到来 不要再等待 Hey
shí jiān yǐ dào lái  bù yào zài děng dài Hey 
สือ เจียน อี่ เต้า ไหล  ปู๋ เหย้า ไจ้ เติ่ง ไต้  เฮ้

快抛开阻碍睡梦中醒来 别压抑属于你的存在
kuài pāo kāi zǔ ài shuì mèng zhōng xǐng lái  bié yā yì shǔ yú nǐ de cún zài
ไคว่ เพา ไค จู่ อ้าย ซุ่ย เมิ่ง จง สิ่ง ไหล  เปี๋ย ยา อี้ สู่ อวิ๋ หนี่ เตอะ ฉุน ไจ้

OH Maria!

别总是发呆 时针在飞转 OH
bié zǒng shì fā dāi  shí zhēn zài fēi zhuàn OH 
เปื๋ย จ่ง ซื่อ ฟา ไต  สือ เจิน ไจ้ เฟย จ้วน  โอ้

望着得不到的爱还一直期待
wàng zhe dé bù dào de ài hái yī zhí qī dài 
ว่าง เจอะ เต๋อ ปู๋ เต้า เตอะ อ้าย ไห อี้ จื๋อ ชี ไต้

不如放手说一句拜拜
bù rú fàng shǒu shuō yī jù bài bài
ปู้ หยู ฟ่าง โส่ว ซัว อี๋ จวี้ บาย บาย

Shall We Dance

忘掉那孤寂 把双手握紧
wàng diào nà gū jì  bǎ shuāng shǒu wò jǐn
ว่าง เตี้ยว น่า กู จี้  ป่า ซวง โส่ว ว่อ จิ่น

Shall We Dance

痛苦的回忆 渐渐的远离
tòng kǔ de huí yì  jiàn jiàn de yuǎn lí 
ท่ง ขู่ เตอะ หุย อี้  เจี้ยน เจี้ยน เตอะ หย่วน หลี

这首歌就是我通关密语 规矩由你来定
zhè shǒu gē jiù shì wǒ tōng guān mì yǔ  guī ju yóu nǐ lái dìng
เจ้อ โส่ว เกอ จิ้ว ซื่อ หว่อ ทง กวน มี่ อวิ่  กุย จวี โหยว หนี่ ไหล ติ้ง

*快跟着音乐的节奏 放声用力嘶吼
kuài gēn zhe yīn yuè de jié zòu  fàng shēng yòng lì sī hǒu
ไคว่ เกิน เจอะ ยิน เยว่ เตอะ เจี๋ย โจ้ว  ฟ่าง เซิง ย่ง ลี่ ซือ โห่ว

Swing Never Never Give Up! Swing!

快跟着音乐的节奏 放声用力嘶吼
kuài gēn zhe yīn yuè de jié zòu  fàng shēng yòng lì sī hǒu
ไคว่ เกิน เจอะ ยิน เยว่ เตอะ เจี๋ย โจ้ว  ฟ่าง เซิง ย่ง ลี่ ซือ โห่ว

Swing Never Never Give Up! Swing!

就算烦恼没什么大不了 一秒就忘掉
jiù suàn fán nǎo méi shén me dà bù liǎo  yī miǎo jiù wàng diào
จิ้ว ซ่วน ฝาน เหน่า เหมย เสิน เมอะ ต้า ปู้ เหลี่ยว  อี้ เหมี่ยว จิ้ว ว่าง เตี้ยว

快跟着音乐的节奏 放声用力嘶吼
kuài gēn zhe yīn yuè de jié zòu  fàng shēng yòng lì sī hǒu
ไคว่ เกิน เจอะ ยิน เยว่ เตอะ เจี๋ย โจ้ว  ฟ่าง เซิง ย่ง ลี่ ซือ โห่ว

Swing Never Never Give Up!

Hey! Swing! Hey! Hey~ Yeah~ Swing Hey~ Yeah~

Uno Dos Tres

有时无形之中生出默契
yǒu shí wú xíng zhī zhōng shēng chū mò qì 
โหย่ว สือ อู๋ สิง จือ จง เซิง ชู มั่ว ชี่

一种你呼吸我就懂的频率
yī zhǒng nǐ hū xī wǒ jiù dǒng de pín lǜ
อี้ จ๋ง หนี่ ฮู ซี หว่อ จิ้ว ต่ง เตอะ ผิน ลวี้

So Relax Be Cool

和我一起 只为了你目眩神迷 Hey
hé wǒ yī qǐ  zhǐ wèi le nǐ mù xuàn shén mí Hey 
เหอ หว่อ อี้ ฉี่  จื่อ เว่ย เลอะ หนี่ มู่ เซวี่ยน เสิน มี่  เฮ้

生活有时离谱来投诉
shēng huó yǒu shí lí pǔ lái tóu sù 
เซิง หัว โหย่ว สือ หลี ผู่ ไหล โถว ซู่

别在意有我在 就是完美演出
bié zài yì yǒu wǒ zài  jiù shì wán měi yǎn chū
เปี๋ย ไจ้ อี้ โหยว หว่อ ไจ้  จิ้ว ซื่อ หวาน เหม่ย เหยี่ยน ชู

So Relax Be Cool 

和我一起 快乐像魔力被吸引 睁开眼
hé wǒ yī qǐ  kuài lè xiàng mó lì bèi xī yǐn  zhēng kāi yǎn 
เหอ หว่อ อี้ ฉี่  ไคว่ เล่อ เซี่ยง หมัว ลี่ เป้ย ซี หยิ่น  เจิง ไค เหยี่ยน

每一天都会有新的经历 做最真的自己
měi yī tiān dōu huì yǒu xīn de jīng lì  zuò zuì zhēn de zì jǐ
เหม่ย อี้ เทียน โตว ฮุ่ย โหย่ว ซิน เตอะ จิง ลี่  จั้ว จุ้ย เจิน เตอะ จื้อ จี่

ซ้ำ *

有时会迷失前行 心像陷入深深海底
yǒu shí huì mí shī qián xíng  xīn xiàng xiàn rù shēn shēn hǎi dǐ 
โหย่ว สือ ฮุ่ย หมี ซือ เฉียน สิง  ซิน เซี่ยง เซี่ยน ยู่ เซิน เซิน ไห ตี่

就让这旋律带你逃离(逃离~)
jiù ràng zhè xuán lǜ dài nǐ táo lí(táo lí~)
จิ้ว ร่าง เจ้อ เสวียน ลวี้ ไต้ หนี่ เถา หลี(เถา หลี~)

Dance With Me Tonight  Just Swing My Babe, Tonight!

快跟着音乐的节奏 放声用力嘶吼
kuài gēn zhe yīn yuè de jié zòu  fàng shēng yòng lì sī hǒu
ไคว่ เกิน เจอะ ยิน เยว่ เตอะ เจี๋ย โจ้ว  ฟ่าง เซิง ย่ง ลี่ ซือ โห่ว

Swing Never Never Give Up! Swing!

快跟着音乐的节奏 放声用力嘶吼
kuài gēn zhe yīn yuè de jié zòu  fàng shēng yòng lì sī hǒu
ไคว่ เกิน เจอะ ยิน เยว่ เตอะ เจี๋ย โจ้ว  ฟ่าง เซิง ย่ง ลี่ ซือ โห่ว

Swing Never Never Give Up! Swing!

快乐让我这秒大声宣布 被世人瞩目
kuài lè ràng wǒ zhè miǎo dà shēng xuān bù  bèi shì rén zhǔ mù 
ไคว่ เล่อ ร่าง หว่อ เจ้อ เหมี่ยว ต้า เซิง เซวียน ปู้  เป้ย ซื่อ เหริน จู่ มู่

快跟着音乐的节奏 释放你的宇宙
kuài gēn zhe yīn yuè de jié zòu  shì fàng nǐ de yǔ zhòu
ไคว่ เกิน เจอะ ยิน เยว่ เตอะ เจี๋ย โจ้ว  ซื่อ ฟ่าง หนี่ เตอะ อวิ่ โจ้ว

Swing Never Never Give Up!

Hey!  Hey~ Yeah~ Swing

Hey~ Yeah~ Swing Never Never Give Up!

Hey!  Hey~ Yeah~ Swing Swing

Hey~ Yeah~ Swing Never Never Give Up!

Swing!

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...