วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

Shao Lai (少来) Bluff - Aaron Yan (Lyrics)

เพลง Shǎo Lái (少来) Bluff
ศิลปิน Yán Yǎ Lún (亚纶) Aaron Yan
อัลบั้ม Jì Niàn Rì (纪念日) The Moment
สังกัด HIM International Music Inc.
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง


差一点就真的相信 坚持的都会实现
chà yī diǎn jiù zhēn de xiāng xìn  jiān chí de dōu huì shí xiàn 
ช่า อี้ เตี่ยน จิ้ว เจิน เตอะ เซียง ซิ่น  เจียน ฉือ เตอะ โตว ฮุ่ย สือ เซี่ยน

差一点就不再怀疑 美好的都能永远
chà yī diǎn jiù bù zài huái yí  měi hǎo de dōu néng yǒng yuǎn
ช่า อี้ เตี่ยน จิ้ว ปู๋ ไจ้ ไหว อี๋  เหมย เห่า เตอะ โตว เหนิง หยง หย่วน

别警告 我一直都误会了 这世界
bié jǐng gào  wǒ yī zhí dōu wù huì le  zhè shì jiè
เปี๋ย จิ่ง เก้า  หว่อ อี้ จื๋อ โตว อู้ ฮุ่ย เลอะ  เจ้อ ซื่อ เจี้ย

还以为每一句誓言 说出口就不用改变
hái yǐ wéi měi yī jù shì yán  shuō chū kǒu jiù bù yòng gǎi biàn 
ไห อี่ เหวย เหม่ย อี๋ จวี้ ซื่อ เหยียน  ซัว ชู โข่ว จิ้ว ปู๋ ย่ง ไก่ เปี้ยน

还以为每一段情感 结束时一样很美 E Yeah~
hái yǐ wéi měi yī duàn qíng gǎn  jié shù shí yī yàng hěn měi  E Yeah~
ไห อี่ เหวย เหม่ย อี๋ ต้วน ฉิง ก่าน  เจี๋ย ซู่ สือ อี๋ ย่าง เหิน เหม่ย  อี เย้~

我并不想明白 残酷现实有多不堪
wǒ bìng bù xiǎng míng bái  cán kù xiàn shí yǒu duō bù kān
หว่อ ปิ้ง ปู้ เสี่ยง หมิง ไป๋  ฉาน คู่ เซี่ยน สือ โหย่ว ตัว ปู้ คัน

*少来 推翻我脆弱幻觉
shǎo lái  tuī fān wǒ cuì ruò huàn jué 
เส่า ไหล  ทุย ฟัน หว่อ ชุ่ย รั่ว ฮ่วน เจว๋

我那摇摇欲坠的渺小信念 Yeah~
wǒ nà yáo yáo yù zhuì de miǎo xiǎo xìn niàn Yeah~ 
หว่อ น่า เหยา เหยา อวิ้ จุ้ย เตอะ เหมียว เสี่ยว ซิ่น เนี่ยน  เย้~

少来 给我展览世界 千疮百孔的那一面
shǎo lái  gěi wǒ zhǎn lǎn shì jiè  qiān chuāng bǎi kǒng de nà yī miàn
เส่า ไหล  เก๋ย หว่อ จ๋าน หล่าน ซื่อ เจี้ย  เชียน ชวง ไป๋ ข่ง เตอะ น่า อี๋ เมี่ยน

**我早做好准备却心甘情愿 继续笨一点
wǒ zǎo zuò hǎo zhǔn bèi què xīn gān qíng yuàn  jì xù bèn yī diǎn
หวอ เจ่า จั้ว เหา จุ่น เป้ย เชว่ ซิน กัน ฉิง ย่วน  จี้ ซวี่ เปิ้น อี้ เตี่ยน

Woo~我想 继续笨一点 Woo~我会
Woo~ wǒ xiǎng  jì xù bèn yī diǎn  Woo~ wǒ huì
โว้~ หวอ เสี่ยง  จี้ ซวี่ เปิ้น อี้ เตี่ยน  โว้~ หว่อ ฮุ่ย

还以为我做过的梦 都不会被时间抱歉
hái yǐ wéi wǒ zuò guò de mèng  dōu bù huì bèi shí jiān bào qiàn 
ไห อี่ เหวย หว่อ จั้ว กั้ว เตอะ เมิ่ง  โตว ปู๋ ฮุ่ย เป้ย สือ เจียน เป้า เชี่ยน

还以为我爱过的人 爱不爱一样很美 E Yeah~
hái yǐ wéi wǒ ài guò de rén  ài bù ài yī yàng hěn měi  E Yeah~
ไห อี่ เหวย หว่อ อ้าย กั้ว เตอะ เหริน  อ้าย ปู๋ อ้าย อี๋ ย่าง เหิน เหม่ย  อี เย้

我真不想明白 残酷现实有多无奈
wǒ zhēn bù xiǎng míng bái  cán kù xiàn shí yǒu duō wú nài
หว่อ เจิน ปู้ เสี่ยง หมิง ไป๋  ฉาน คู่ เซี่ยน สือ โหย่ว ตัว อู๋ ไน่

ซ้ำ *, ** 

继续笨一点 OH~
jì xù bèn yī diǎn OH~ 
จี้ ซวี่ เปิ้น อี้ เตี่ยน  โอ้~

少来 推翻我仅有幻觉
shǎo lái  tuī fān wǒ jǐn yǒu huàn jué 
เส่า ไหล  ทุย ฟัน หวอ จิ๋น โหย่ว ฮ่วน เจว๋

我那一路走来的渺小信念 Yeah~
wǒ nà yī lù zǒu lái de miǎo xiǎo xìn niàn Yeah~
หว่อ น่า อี๋ ลู่ โจ่ว ไหล เตอะ เหมียว เสี่ยว ซิ่น เนี่ยน  เย้~

少来 给我证明世界 没我想像那么完美
shǎo lái  gěi wǒ zhèng míng shì jiè  méi wǒ xiǎng xiàng nà me wán měi
เส่า ไหล  เก๋ย หว่อ เจิ้ง หมิง ซื่อ เจี้ย  เหมย หวอ เสี่ยง เซี่ยง น่า เมอะ หวาน เหม่ย

ซ้ำ **

再更笨一点 Huu~ 有什么不对 Huu~
zài gèng bèn yī diǎn Huu~  yǒu shén me bù duì Huu~
ไจ้ เกิ้ง เปิ้น อี้ เตี่ยน ฮู้โหย่ว เสิน เมอะ ปู๋ ตุ้ย  ฮู้~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...