วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

Lang (狼) Wolf - William Wei (Lyrics)

เพลง Láng () Wolf
ศิลปิน Wéi Lǐ Ān (韦礼安) William Wei
อัลบั้ม 
Yǒu Suǒ Wèi (有所畏) Some Fear
สังกัด Linfair Records
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง


เนื้อเพลง


月光下 一个人 踏上这趟陌生的旅程
yuè guāng xià  yī gè rén  tà shàng zhè tàng mò shēng de lǚ chéng 
เยว่ กวง เซี่ย  อี๋ เก้อ เหริน  ท่า ซ่าง เจ้อ ท่าง มั่ว เซิง เตอะ ลวี่ เฉิง

引路人 已牺牲 成了夜里嗜血的灵魂
yǐn lù rén  yǐ xī shēng  chéng le yè lǐ shì xiě de líng hún
หยิ่น ลู่ เหริน  อี่ ซี เซิง  เฉิง เลอะ เย้ หลี่ ซื่อ เสี่ย เตอะ หลิง หุน

摇曳的不是风声 是先行者的悔恨
yáo yè de bù shì fēng shēng  shì xiān xíng zhě de huǐ hèn 
เหยา เย้ เตอะ ปู๋ ซื่อ เฟิง เซิง  ซื่อ เซียน สิง เจ่อ เตอะ หุ่ย เฮิ่น

曾经纯粹的猎人 变成被猎捕的人
céng jīng chún cuì de liè rén  biàn chéng bèi liè bǔ de rén 
เฉิง จิง ฉุน ชุ่ย เตอะ เลี้ย เหริน  เปี้ยน เฉิง เป้ย เลี้ย ปู่ เตอะ เหริน

猎捕谁比较残忍
liè bǔ shuí bǐ jiào cán rěn
เลี้ย ปู่ สุย ปี่ เจี้ยว ฉาน เหริ่น

*我害怕 一到月圆时分
wǒ hài pà  yī dào yuè yuán shí fēn 
หว่อ ไห้ พ่า  อี๋ เต้า เยว่ หยวน สือ เฟิน

一转身 一闪神 一下失去了方寸
yī zhuǎn shēn  yī shǎn shén  yī xià shī qù le fāng cùn
อี้ จ่วน เซิน  อี้ ส่าน เสิน  อี๋ เซี่ย ซือ ชวี่ เลอะ ฟัง ชุ่น

别害怕 别害怕 还有一盏灯 还有一 还有一盏灯
bié hài pà  bié hài pà  hái yǒu yī zhǎn dēng  hái yǒu yī  hái yǒu yī zhǎn dēng 
เปี๋ย ไห้ พ่า  เปี๋ย ไห้ พ่า  ไห โหย่ว อี้ จ่าน เติง  ไห โหย่ว อี  ไห โหย่ว อี้ จ่าน เติง

还有人幸存 还有人幸存 还没有沉沦 (Yeah)
hái yǒu rén xìng cún  hái yǒu rén xìng cún  hái méi yǒu chén lún (Yeah)
ไห โหย่ว เหริน ซิ่ง ฉุน  ไห โหย่ว เหริน ซิ่ง ฉุน  ไห เหมย โหย่ว เฉิน หลุน  (เย้)

我害怕 光芒不再沸腾 那饥饿的眼神
wǒ hài pà  guāng máng bù zài fèi téng  nà jī è de yǎn shén  
หว่อ ไห้ พ่า  กวง หมาง ปู๋ ไจ้ เฟ่ย เถิง  น่า จี เอ้อ เตอะ เหยี่ยน เสิน

将我生剥活吞 恨不得 恨不得
jiāng wǒ shēng bō huó tūn  hèn bù dé  hèn bù dé
เจียง หว่อ เซิง ปัว หัว ทุน  เฮิ่น ปู้ เต๋อ  เฮิ่น ปู้ เต๋อ

啃得一点不剩 将我彻底摧毁成人
kěn de yī diǎn bù shèng  jiāng wǒ chè dǐ cuī huǐ chéng rén
เขิ่น เตอะ อี้ เตี่ยน ปู๋ เซิ่ง  เจียง หว่อ เช้อ ตี่ ชุย หุ่ย เฉิง เหริน

雪地上 一个吻 难道野兽还眷恋纯真
xuě dì shàng  yī gè wěn  nán dào yě shòu hái juàn liàn chún zhēn 
เสว่ ตี้ ซ่าง  อี๋ เก้อ เหวิ่น  หนาน เต้า เย่ โซ่ว ไห เจวี้ยน เลี่ยน ฉุน เจิน

夜色像 一堵坟 星宿是不瞑目的泪痕
yè sè xiàng  yī dǔ fén  xīng sù shì bù míng mù de lèi hén
เย้ เซ้อ เซี่ยง  อี้ ตู่ เฝิน  ซิง ซู่ ซื่อ ปู้ หมิง มู่ เตอะ เล้ย เหิน

寻求喘息的体温 不在意湖水冰冷
xún qiú chuǎn xī de tǐ wēn  bù zài yì hú shuǐ bīng lěng 
สวิน ฉิว ฉ่วน ซี เตอะ ถี่ เวิน  ปู๋ ไจ้ อี้ หู สุ่ย ปิง เหลิ่ง

湖面倒映的标本 是谁熟悉的人
hú miàn dào yìng de biāo běn  shì shuí shóu xī de rén 
หู เมี่ยน เต้า ยิ่ง เตอะ เปียว เปิ่น  ซื่อ สุย โสว ซี เตอะ เหริน

堕落到六亲不认
duò luò dào liù qīn bù rèn
ตั้ว ลั่ว เต้า ลิ่ว ชิน ปู๋ เริ่น

ซ้ำ *, *  Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...