วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

Fang Bu Xia (放不下) Can't Let It Go - Yisa Yu (Lyrics)

เพลง Fàng Bù Xià (放不下) Can't Let It Go
ศิลปิน Yù Kě Wéi (郁可唯) Yisa Yu
อัลบั้ม Shī Liàn Shì Xiǎo (失恋事小Little Broken Hearts
สังกัด Rock Records Taiwan
ภาษา จีนกลาง


ฟังเพลง
เนื้อเพลง用微笑包装一个心碎的现场
yòng wēi xiào bāo zhuāng yī gè xīn suì de xiàn chǎng 
ย่ง เวย เสี้ยว เปา จวง อี๋ เก้อ ซิน ซุ่ย เตอะ เซี่ยน ฉ่าง

给你的祝福的话 也许并不假
gěi nǐ de zhù fú de huà  yě xǔ bìng bù jiǎ
เก๋ย หนี่ เตอะ จู้ ฝู เตอะ ฮว่า  เย๋ สวี่ ปิ้ง ปู้ เจี่ย

眼泪流出感慨和遗憾 你说我今天很漂亮
yǎn lèi liú chū gǎn kǎi hé yí hàn  nǐ shuō wǒ jīn tiān hěn piào liang 
เหยี่ยน เล้ย หลิว ชู ก๋าน ไข่ เหอ อี๋ ฮั่น  หนี่ ซัว หว่อ จิน เทียน เหิ่น เพี่ยว เลี่ยง

怎么听了 觉得尴尬
zěn me tīng le  jué de gān gà
เจิ่น เมอะ ทิง เลอะ  เจว๋ เตอะ กัน ก้า

说再见后的勇敢 不过是好强
shuō zài jiàn hòu de yǒng gǎn  bù guò shì hào qiáng 
ซัว ไจ้ เจี้ยน โฮ่ว เตอะ หยง ก่าน  ปู๋ กั้ว ซื่อ เฮ่า เฉียง

说晚安后的孤单 喧哗到天亮
shuō wǎn ān hòu de gū dān  xuān huá dào tiān liàng
ซัว หว่าน อัน โฮ่ว เตอะ กู ตัน  เซวียน หวา เต้า เทียน เลี่ยง

有一种爱从来都不讲
yǒu yī zhǒng ài cóng lái dōu bù jiǎng 
โหย่ว อี้ จ่ง อ้าย ฉง ไหล โตว ปู้ เจี่ยง

有一种伤自顾着伤 却 无法遗忘
yǒu yī zhǒng shāng zì gù zhe shāng  què  wú fǎ yí wàng
โหย่ว อี้ จ่ง ซาง จื้อ กู้ เจอะ ซาง  เชว่  อู๋ ฝ่า อี๋ ว่าง

*是我还放不下 放不下那些年那些梦那些疯狂
shì wǒ hái fàng bù xià  fàng bù xià nà xiē nián nà xiē mèng nà xiē fēng kuáng 
ซื่อ หว่อ ไห ฟ่าง ปู๋ เซี่ย  ฟ่าง ปู๋ เซี่ย น่า เซีย เหนียน น่า เซีย เมิ่ง น่า เซีย เฟิง ขวง 

是我还放不下 你许给我的天堂
shì wǒ hái fàng bù xià  nǐ xǔ gěi wǒ de tiān táng
ซื่อ หว่อ ไห ฟ่าง ปู๋ เซี่ย  หนี สวี่ เก๋ย หว่อ เตอะ เทียน ถาง

可是再放不下 也不能让过往让幸福回来身旁
kě shì zài fàng bù xià  yě bù néng ràng guò wǎng ràng xìng fú huí lái shēn páng 
เข่อ ซื่อ ไจ้ ฟ่าง ปู๋ เซี่ย  เย่ ปู้ เหนิง ร่าง กั้ว หว่าง ร่าง ซิ่ง ฝู หุย ไหล เซิน ผัง

留不住的眼光 在回忆里猖狂
liú bù zhù de yǎn guāng  zài huí yì lǐ chāng kuáng
หลิว ปู๋ จู้ เตอะ เหยี่ยน กวง  ไจ้ หุย อี้ หลี่ ชาง ขวง

你转身后的世界 每天都一样
nǐ zhuǎn shēn hòu de shì jiè  měi tiān dōu yī yàng 
หนี จ่วน เซิน โฮ่ว เตอะ ซื่อ เจี้ย  เหม่ย เทียน โตว อี๋ ย่าง

你身边那个笑容 掩不住飞扬
nǐ shēn biān nà gè xiào róng  yǎn bù zhù fēi yáng
หนี่ เซิน เปียน น่า เก้อ เสี้ยว หรง  เหยี่ยน ปู๋ จู้ เฟย หยาง

像我们都喜欢的电影 结局里落寞的星光
xiàng wǒ men dōu xǐ huān de diàn yǐng  jié jú lǐ luò mò de xīng guāng 
เซี่ยง หว่อ เมิน โตว สี่ ฮวน เตอะ เตี้ยน หยิ่ง  เจี๋ย จวี๋ หลี่ ลั่ว มั่ว เตอะ ซิง กวง

只剩我 独自欣赏
zhǐ shèng wǒ  dú zì xīn shǎng
จื่อ เซิ่ง หว่อ  ตู๋ จื้อ ซิน ส่าง

ซ้ำ *

只有我放不下 放不下你的好你的话你的爽朗
zhǐ yǒu wǒ fàng bù xià  fàng bù xià nǐ de hǎo nǐ de huà nǐ de shuǎng lǎng 
จื๋อ โหยว หว่อ ฟ่าง ปู๋ เซี่ย  ฟ่าง ปู๋ เซี่ย หนี่ เตอะ เห่า หนี่ เตอะ ฮว่า หนี่ เตอะ สวง หล่าง

只有我放不下 和你一起的行囊 Woo~
zhǐ yǒu wǒ fàng bù xià  hé nǐ yī qǐ de xíng náng Woo~
จื๋อ โหยว หว่อ ฟ่าง ปู๋ เซี่ย  เหอ หนี่ อี้ ฉี่ เตอะ สิง หนาง  โว้~

就算再放不下 也不能让过往让幸福回来身旁
jiù suàn zài fàng bù xià  yě bù néng ràng guò wǎng ràng xìng fú huí lái shēn páng
จิ้ว ซ่วน ไจ้ ฟ่าง ปู๋ เซี่ย  เย่ ปู้ เหนิง ร่าง กั้ว หว่าง ร่าง ซิ่ง ฝู หุย ไหล เซิน ผัง

这无助的感伤 再也无人能讲
zhè wú zhù de gǎn shāng  zài yě wú rén néng jiǎng 
เจ้อ อู๋ จู้ เตอะ ก่าน ซาง  ไจ้ เย่ อู๋ เหริน เหนิง เจี่ยง

这无助的感伤 我一个人 回家
zhè wú zhù de gǎn shāng  wǒ yī gè rén  huí jiā
เจ้อ อู๋ จู้ เตอะ ก่าน ซาง  หว่อ อี๋ เก้อ เหริน  หุย เจีย

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...