วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

Bu Zhi Ke Fou (不置可否) Not to Say Yes or No - Jia Jia (Lyrics)

เพลง Bù Zhì Kě Fǒu (不置可否) Not to Say Yes or No
ศิลปิน Jǐ Jiā Yíng (纪家盈Jiā Jiā (家家)
อัลบั้ม Wèi Nǐ De Jì Mò Chàng Gē (为你的寂寞唱歌) Alone The Way
สังกัด Bin Music Taipei
ภาษา จีนกลาง

ฟังเพลง
เนื้อเพลง
Woo~ Yeah~

你说有我这种酒肉朋友好难得
nǐ shuō yǒu wǒ zhè zhǒng jiǔ ròu péng yǒu hǎo nán dé 
หนี่ ซัว โหยว หว่อ เจ้อ จ๋ง จิ่ว โร่ว เผิง โหยว เห่า หนาน เต๋อ

我微微笑但不置可否
wǒ wēi wēi xiào dàn bù zhì kě fǒu
หว่อ เวย เวย เสี้ยว ตั้น ปู๋ จื้อ เขอ โฝ่ว

我说也奇怪有的事情就你懂的
wǒ shuō yě qí guài yǒu de shì qíng jiù nǐ dǒng de 
หว่อ ซัว เย่ ฉี ไกว้ โหย่ว เตอะ ซื่อ ฉิง จิ้ว หนี ต่ง เตอะ

你微微笑但不置可否
nǐ wēi wēi xiào dàn bù zhì kě fǒu
หนี่ เวย เวย เสี้ยว ตั้น ปู๋ จื้อ เขอ โฝ่ว

你说为什么真爱不能说真话呢
nǐ shuō wèi shén me zhēn ài bù néng shuō zhēn huà ne 
หนี่ ซัว เว่ย เสิน เมอะ เจิน อ้าย ปู้ เหนิง ซัว เจิน ฮว่า เนอะ

我微微笑但不置可否 习惯你不置可否
wǒ wēi wēi xiào dàn bù zhì kě fǒu  xí guàn nǐ bù zhì kě fǒu
หว่อ เวย เวย เสี้ยว ตั้น ปู๋ จื้อ เขอ โฝ่ว  สี ก้วน หนี่ ปู๋ จื้อ เขอ โฝ่ว

我也不置可否 我们在等待什么
wǒ yě bù zhì kě fǒu  wǒ men zài děng dài shén me
หวอ เย่ ปู๋ จื้อ เขอ โฝ่ว  หว่อ เมิน ไจ้ เติ่ง ไต้ เสิน เมอะ

*明明就忍不住想回眸
míng míng jiù rěn bù zhù xiǎng huí móu 
หมิง หมิง จิ้ว เหริ่น ปู๋ จู้ เสี่ยง หุย โหมว

我敢赌你也在门口等我回首
wǒ gǎn dǔ nǐ yě zài mén kǒu děng wǒ huí shǒu
หวอ ก่าน ตู๋ หนี เย่ ไจ้ เหมิน โข่ว เติ๋ง หว่อ หุย โส่ว

多少心照不宣的邂逅 擦肩而过
duō shǎo xīn zhào bù xuān de xiè hòu  cā jiān ér guò 
ตัว เส่า ซิน เจ้า ปู้ เซวียน เตอะ เซี้ย โฮ่ว  ชา เจียน เอ๋อ กั้ว

在那里等待一个过头
zài nà lǐ děng dài yī gè guò tóu
ไจ้ น่า หลี เติ่ง ไต้ อี๋ เก้อ กั้ว โถว

明明不只是朋友 为什么喝了酒才算是朋友
míng míng bù zhǐ shì péng yǒu  wèi shén me hē le jiǔ cái suàn shì péng yǒu
หมิง หมิง ปู้ จื่อ ซื่อ เผิง โหย่ว  เว่ย เสิน เมอะ เฮอ เลอะ จิ่ว ไฉ ซ่วน ซื่อ เผิง โหย่ว

我的有的没有的忧愁
wǒ de yǒu de méi yǒu de yōu chóu 
หว่อ เตอะ โหย่ว เตอะ เหมย โหย่ว เตอะ โยว โฉว

近乎全裸 全世界好像也只有你懂
jìn hu quán luǒ  quán shì jiè hǎo xiàng yě zhǐ yǒu nǐ dǒng
จิ้น ฮุ เฉวียน หลั่ว  เฉวียน ซื่อ เจี้ย เห่า เซี่ยง เย๋ จื๋อ โหย่ว หนี ต่ง
pinyin by loveserieslikesongs                                                                  

Huu~ 只有你懂
Huu~  zhǐ yǒu nǐ dǒng
ฮู้จื๋อ โหย่ว หนี ต่ง

NA~  Yeah~

你说他予取予求自以为是天后
nǐ shuō tā yú qǔ yú qiú zì yǐ wéi shì tiān hòu 
หนี่ ซัว ทา อวิ๋ ฉวี่ อวิ๋ ฉิว จื้อ อี่ เหวย ซื่อ เทียน โฮ่ว

我微微笑但不置可否
wǒ wēi wēi xiào dàn bù zhì kě fǒu
หว่อ เวย เวย เสี้ยว ตั้น ปู๋ จื้อ เขอ โฝ่ว

我说他吻我额头应该代表什么
wǒ shuō tā wěn wǒ é tóu yīng gāi dài biǎo shén me 
หว่อ ซัว ทา เหวิน หว่อ เอ๋อ โถว ยิง ไก ไต้ เปี่ยว เสิน เมอะ

你微微笑但不置可否
nǐ wēi wēi xiào dàn bù zhì kě fǒu
หนี่ เวย เวย เสี้ยว ตั้น ปู๋ จื้อ เขอ โฝ่ว

你说爱是杀手 当朋友还比较久
nǐ shuō ài shì shā shǒu  dāng péng yǒu hái bǐ jiào jiǔ 
หนี่ ซัว อ้าย ซื่อ ซา โส่ว  ตัง เผิง โหย่ว ไห ปี่ เจี้ยว จิ่ว

我微微笑但不置可否 因为你不置可否
wǒ wēi wēi xiào dàn bù zhì kě fǒu  yīn wèi nǐ bù zhì kě fǒu
หว่อ เวย เวย เสี้ยว ตั้น ปู๋ จื้อ เขอ โฝ่ว  ยิน เว่ย หนี่ ปู๋ จื้อ เขอ โฝ่ว

所以不置可否 我们在考验什么
suǒ yǐ bù zhì kě fǒu  wǒ men zài kǎo yàn shén me
สัว อี่ ปู๋ จื้อ เขอ โฝ่ว  หว่อ เมิน ไจ้ เข่า เหยี้ยน เสิน เมอะ

ซ้ำ *

Yeah~ OH~ Woo~ Yeah~

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^
หากนำข้อมูล เรื่องย่อ รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย และเสียงไปเผยแพร่กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com/ ด้วยนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...